KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 22:05
KAP ***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PGSUS*** PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 672.835.123 -34.459.129 291.850 5.016.306 481.327.846 -133.730.835 1.575.439.911 -6.118.566 1.569.321.345
Transferler
-133.730.835 133.730.835 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
91.509.383 -3.907.247 -8.298.886 -203.240.680 -123.937.430 -3.236.043 -127.173.473
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 764.344.506 -38.366.376 -8.007.036 5.016.306 347.597.011 -203.240.680 1.451.502.481 -9.354.609 1.442.147.872
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 355.561.802 502.247.817 2.505.869.714 -21.231.508 2.484.638.206
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-18.756.004 -18.756.004 -18.756.004
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.079.050.983 -43.927.223 23.761.279 5.016.306 336.805.798 502.247.817 2.487.113.710 -21.231.508 2.465.882.202
Transferler
502.247.817 -502.247.817 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
172.080.679 -6.408.670 3.290.405 -112.936.945 56.025.469 -2.656.836 53.368.633
Dönem Sonu Bakiyeler
102.272.000 455.687.025 29.504.957 -3.305.232 1.251.131.662 -50.335.893 27.051.684 5.016.306 839.053.615 -112.936.945 2.543.139.179 -23.888.344 2.519.250.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-5.176.910 -107.023.599
Dönem Karı (Zararı)
-114.727.818 -206.415.676
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-114.727.818 -206.415.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
123.424.564 128.580.534
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 95.380.152 82.707.240
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-400.074 2.166.728
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-400.074 2.166.728
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
51.239.288 48.089.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.200.209 2.748.697
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.562.279 1.158.159
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
43.476.800 44.182.286
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 20.205.038 17.434.596
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 -1.139.921 -1.095.217
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-21.381.480 -20.744.229
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-20.478.439 22.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.066.625 -26.790.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-238.011.011 -252.481.466
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.589.569 47.131.573
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.449.951 -1.508.150
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.705.207 -39.493.149
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
284.411.949 219.561.181
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
23.763.371 -104.625.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-28.786.957 -2.393.821
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-153.324 -4.625
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
19.565.900 -134.401.504
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
88.872.356 908.178
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-46.578.836 -11.324.995
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-22.727.620 -123.984.687
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.638.399 -205.826.027
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
195.649.400 51.271.865
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.074.441 -240.282.093
Ödenen Faiz
-39.304.378 -21.948.239
Alınan Faiz
17.367.818 5.132.440
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
114.027.389 -447.251.130
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-48.257.762 -738.841
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
65.769.627 -447.989.971
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 1.988.110.247 692.270.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26 2.053.879.874 244.280.654


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
26 2.053.879.874 1.988.110.247
Ticari Alacaklar
6 426.340.591 187.401.375
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
426.340.591 187.401.375
Diğer Alacaklar
102.690.088 109.210.842
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.133.926 1.733.767
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
101.556.162 107.477.075
Türev Araçlar
21 37.011.324 31.979.841
Stoklar
36.253.204 30.803.253
Peşin Ödenmiş Giderler
7 775.508.934 725.431.742
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12.839.241 9.418.493
Diğer Dönen Varlıklar
5.360.910 14.476.253
ARA TOPLAM
3.449.884.166 3.096.832.046
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.449.884.166 3.096.832.046
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
16.748.024 19.154.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.748.024 19.154.041
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 30.794.829 29.144.259
Maddi Duran Varlıklar
8 5.362.295.987 4.662.521.058
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 24.483.319 24.488.486
Peşin Ödenmiş Giderler
7 218.775.932 255.931.627
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.653.098.091 4.991.239.471
TOPLAM VARLIKLAR
9.102.982.257 8.088.071.517
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 700.929.749 541.267.652
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22 398.121.417 355.987.254
Ticari Borçlar
6 406.415.362 393.710.155
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 1.143.884 764.389
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
405.271.478 392.945.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
67.600.110 47.977.139
Diğer Borçlar
34.047.238 44.161.520
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
34.047.238 44.161.520
Türev Araçlar
21 2.775.490 0
Ertelenmiş Gelirler
7 701.053.992 415.447.882
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
40.851.646 63.993.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22.657.509 48.679.796
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18.194.137 15.313.685
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.290.761 1.205.896
ARA TOPLAM
2.353.085.765 1.863.750.979
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.353.085.765 1.863.750.979
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
22 3.110.856.417 2.711.225.518
Ertelenmiş Gelirler
5.820.911 7.379.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
711.387.271 626.518.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15.626.836 13.638.842
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
695.760.435 612.879.623
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
402.581.058 394.558.595
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.230.645.657 3.739.682.332
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.583.731.422 5.603.433.311
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.543.139.179 2.505.869.714
Ödenmiş Sermaye
14 102.272.000 102.272.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
455.687.025 455.687.025
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
29.504.957 29.504.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.247.826.430 1.075.745.751
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.305.232 -3.305.232
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.251.131.662 1.079.050.983
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.284.209 -20.165.944
Yabancı Para Çevrim Farkları
-50.335.893 -43.927.223
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
27.051.684 23.761.279
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.016.306 5.016.306
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
839.053.615 355.561.802
Net Dönem Karı veya Zararı
-112.936.945 502.247.817
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-23.888.344 -21.231.508
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.519.250.835 2.484.638.206
TOPLAM KAYNAKLAR
9.102.982.257 8.088.071.517


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 1.194.745.297 885.822.496
Satışların Maliyeti
15 -1.237.006.412 -1.030.456.890
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-42.261.115 -144.634.394
BRÜT KAR (ZARAR)
-42.261.115 -144.634.394
Genel Yönetim Giderleri
16 -57.681.020 -41.519.393
Pazarlama Giderleri
16 -47.293.890 -35.609.758
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 15.509.866 22.255.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -443.028 -2.550.770
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-132.169.187 -202.058.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 22.358.368 645.180
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 1.139.921 1.095.217
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-108.670.898 -200.318.105
Finansman Gelirleri
19 19.586.715 4.722.295
Finansman Giderleri
19 -47.025.115 -31.564.095
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-136.109.298 -227.159.905
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21.381.480 20.744.229
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21.381.480 20.744.229
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.727.818 -206.415.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
-114.727.818 -206.415.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.790.873 -3.174.996
Ana Ortaklık Payları
-112.936.945 -203.240.680
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

20 -1,09344301 -1,98725634
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
171.214.716 91.509.383
Yabancı Para Çevrim Farkları
171.214.716 91.509.383
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.118.265 -12.206.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.408.670 -3.907.247
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.113.006 -10.373.608
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.113.006 -10.373.608
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-822.601 2.074.722
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-822.601 2.074.722
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
168.096.451 79.303.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.368.633 -127.112.426
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-2.656.836 -3.174.996
Ana Ortaklık Payları
56.025.469 -123.937.430http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/683074


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.