KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 18:19
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
155.882.054 46.164.357
Satışların Maliyeti
-15.096.643 -5.556.191
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
140.785.411 40.608.166
BRÜT KAR (ZARAR)
140.785.411 40.608.166
Genel Yönetim Giderleri
-43.838.993 -8.299.854
Pazarlama Giderleri
-2.575.754 -1.887.612
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5.259.562 3.219.551
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-12.834 -523.381
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
99.617.392 33.116.870
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
111.571.817 59.246.839
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
211.189.209 92.363.709
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
211.189.209 92.363.709
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-37.762.041 -7.933.825
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-37.762.041 -8.390.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
456.310
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
173.427.168 84.429.884
DÖNEM KARI (ZARARI)
173.427.168 84.429.884
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
173.427.168 84.429.884
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.770.734 1.187.869
Dönem Karı (Zararı)
173.427.169 12.753.376
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
173.427.169 12.753.376
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.270.281 -869.132
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
358.927 65.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.911.354 -934.348
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-7.500.000 -1.250.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17.411.354 315.652
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.926.716 -10.696.375
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-172.285.287 -5.290.786
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.180.900 -4.773.995
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.682.533 -2.557.060
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.498.367 -2.216.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-333.623 -248.478
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.920 -18.461
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
34.920 -18.461
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.766.113 -364.655
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.766.113 -364.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.072.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.770.734 1.187.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.761.774 -1.061.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.829.424 -1.064.144
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-8.829.424 -1.064.144
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-932.350 2.525
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-932.350 2.525
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-991.040 126.250
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-991.040 126.250
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.126.961 104.575
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
135.921 230.825


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3,4 135.921 1.126.961
Finansal Yatırımlar
5 366.949.906 194.664.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
366.949.906 194.664.618
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
366.949.906 194.664.618
Ticari Alacaklar
6 38.998.069 21.565.536
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
38.998.069 21.055.846
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 509.690
Diğer Alacaklar
7 3.692.985 12.269
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.692.985 12.269
Peşin Ödenmiş Giderler
8 421.693 88.071
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
421.693 88.071
ARA TOPLAM
410.198.574 217.457.455
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
410.198.574 217.457.455
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10.160.707 1.599.154
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.847 15.834
Ertelenmiş Vergi Varlığı
226.737 2.101.737
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.397.291 3.716.725
TOPLAM VARLIKLAR
420.595.865 221.174.180
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 557.050 516.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
557.050 516.427
Diğer Borçlar
7 680.408 1.776.897
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 9.724 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
670.684 1.776.897
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17.856.899 2.305.273
Kısa Vadeli Karşılıklar
19.716.627 7.500.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 7.500.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19.716.627 0
ARA TOPLAM
38.810.984 12.098.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.810.984 12.098.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
906.949 906.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
906.949 906.949
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
906.949 906.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.717.933 13.005.546
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
380.877.932 208.168.634
Ödenmiş Sermaye
10 180.000.000 45.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 17.226.383 7.734.497
Yasal Yedekler
17.226.383 7.734.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.224.380 26.094.885
Net Dönem Karı veya Zararı
173.427.169 129.339.252
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
380.877.932 208.168.634
TOPLAM KAYNAKLAR
420.595.865 221.174.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 2.213.125 395.447 31.220.810 78.829.382
Transferler
5.521.372 25.699.438 -31.220.810
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.339.252 129.339.252
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 7.734.497 26.094.885 129.339.252 208.168.634 208.168.634
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 7.734.497 26.094.885 129.339.252 208.168.634 208.168.634
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
9.491.886 119.129.495 -129.339.252 0
Dönem Karı (Zararı)
173.427.169 173.427.169 173.427.169
Sermaye Arttırımı
135.000.000 -135.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
180.000.000 17.226.383 10.224.380 173.427.169 380.877.932 380.877.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
173.427.168 84.429.884
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
173.427.168 84.429.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
173.427.168 84.429.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211753


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9573 Değişim: 0,14%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9630
Açılış: 28,918
31,2540 Değişim: -0,04%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.892,81 Değişim: 0,32%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,49
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.