KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.08.2021 - 19:06
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 18.351.464 12.200.942 9.323.075 6.364.039
Satışların Maliyeti
12 -503.035 -355.006 -240.869 -188.085
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.848.429 11.845.936 9.082.206 6.175.954
BRÜT KAR (ZARAR)
17.848.429 11.845.936 9.082.206 6.175.954
Genel Yönetim Giderleri
13 -5.501.937 -3.646.984 -2.597.023 -1.863.836
Pazarlama Giderleri
14 -91.683 -123.790 -45.561 -51.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 110.890 104.203 61.031 46.330
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -10.002 -1.651 0 -98
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.355.697 8.177.714 6.500.653 4.306.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
12.355.697 8.177.714 6.500.653 4.306.714
Finansman Gelirleri
17 5.158.593 1.595.014 2.564.423 832.926
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.514.290 9.772.728 9.065.076 5.139.640
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.397.593 -2.159.946 -1.826.202 -1.134.292
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.397.593 -2.159.946 -1.826.202 -1.134.292
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.433.642 7.194.904
Dönem Karı (Zararı)
13.116.697 7.612.782
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.116.697 7.612.782
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.107.905 2.145.749
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
73.847 49.146
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-15.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-363.535 -47.344
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-363.535 -47.344
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.397.593 2.159.946
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.746.806 -1.041.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-715.150 -229.256
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-715.150 -229.256
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-133.506 -126.842
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.738 8.089
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.738 8.089
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.919.888 -693.059
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
430.338 22.488
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.350.226 -715.547
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
14.477.796 8.717.463
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-3.044.154 -1.522.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.419.304 -7.118.238
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-12.641.069 -6.400.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20.192 117.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.363 -839.296
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-106.363 -839.296
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.307.936 3.658
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.338 76.666
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.338 76.666
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.130 3.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.468 80.327


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 67.468 53.130
Finansal Yatırımlar
6 54.969.369 41.964.765
Ticari Alacaklar
7.827.748 7.542.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.808.708 7.093.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 19.040 449.378
Peşin Ödenmiş Giderler
198.968 65.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 198.968 65.461
ARA TOPLAM
63.063.553 49.626.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
63.063.553 49.626.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.160.195 1.211.141
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.160.195 1.211.141
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0
Peşin Ödenmiş Giderler
0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
46.114 46.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.206.309 1.257.255
TOPLAM VARLIKLAR
64.269.862 50.883.547
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
25.306 3.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 25.306 3.568
Diğer Borçlar
8 674.126 706.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
674.126 706.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.567.463 1.217.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000
ARA TOPLAM
3.266.895 2.928.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.266.895 2.928.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 230.575 230.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.575 230.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.497.470 3.158.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
60.772.392 47.724.695
Ödenmiş Sermaye
11 45.000.000 29.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.260.248 1.489.216
Yasal Yedekler
2.260.248 1.489.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
395.447 412.408
Net Dönem Karı veya Zararı
13.116.697 16.823.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
60.772.392 47.724.695
TOPLAM KAYNAKLAR
64.269.862 50.883.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 16.000.000 614.187 685.576 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Transferler
11 669.833 12.726.830 -13.396.663
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.612.782 7.612.782 7.612.782
Sermaye Arttırımı
11 13.000.000 -13.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.284.020 412.406 7.612.782 38.309.208 38.309.208
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Transferler
840.032 15.983.039 -16.823.071
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.116.697 13.116.697 13.116.697
Sermaye Arttırımı
11 16.000.000 0 -16.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-69.000 -69.000 -69.000
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 2.260.248 395.447 13.116.697 60.772.392 60.772.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
13.116.697 7.612.782 7.238.874 4.005.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955155


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: -1,94% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6654 Değişim: 0,01%
Düşük 8,6572 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1742 Değişim: 0,13%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1903
Açılış: 10,1609
491,49 Değişim: -0,02%
Düşük 490,83 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.