KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.05.2021 - 18:07
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
9.323.075 5.836.902
Satışların Maliyeti
-939.488 -636.911
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
8.383.587 5.199.991
BRÜT KAR (ZARAR)
8.383.587 5.199.991
Genel Yönetim Giderleri
-1.552.960 -996.555
Pazarlama Giderleri
-391.005 -389.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
61.031 56.319
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.500.653 3.870.713
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.500.653 3.870.713
Finansman Gelirleri
2.564.422 762.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.065.075 4.632.801
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.826.202 -1.025.654
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.826.202 -1.025.654
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
7.238.873 3.607.147
DÖNEM KARI (ZARARI)
7.238.873 3.607.147
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
7.238.873 3.607.147
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
325.025 515.227
Dönem Karı (Zararı)
7.238.874 3.607.147
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
7.238.874 3.607.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-380.905 -561.465
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35.683 2.691
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-416.588 -564.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-1.000.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
583.412 -564.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.532.944 -2.530.455
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.355.910 -2.356.525
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-172.313 -13.760
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-597.962 -13.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
425.649
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-168.056 -169.551
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.435 31.041
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
49.435 31.041
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
113.900 -21.660
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
113.900 -21.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
325.025 515.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.495 -433.851
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.095 -557.307
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.095 -557.307
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-844
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-844
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
4.600 6.900
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
4.600 6.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
307.530 81.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
307.530 81.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.130 3.661
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
360.660 85.037


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
360.660 53.130
Finansal Yatırımlar
48.320.675 41.964.765
Ticari Alacaklar
7.710.649 7.542.936
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7.691.520 7.093.558
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.129 449.378
Peşin Ödenmiş Giderler
233.517 65.461
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
233.517 65.461
ARA TOPLAM
56.625.501 49.626.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
56.625.501 49.626.292
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
1.163.052 1.211.141
Tesis, Makine ve Cihazlar
101.692 1.211.141
Taşıtlar
1.061.360
Ertelenmiş Vergi Varlığı
46.114 46.114
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.209.166 1.257.255
TOPLAM VARLIKLAR
57.834.667 50.883.547
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
53.003 3.568
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
53.003 3.568
Diğer Borçlar
145.743 706.857
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
145.743 706.857
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.476.278 1.217.852
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.000.000
ARA TOPLAM
2.675.024 2.928.277
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.675.024 2.928.277
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
230.575 230.575
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
230.575 230.575
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.905.599 3.158.852
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.454.716 1.489.216
Yasal Yedekler
1.454.716 1.489.216
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17.235.479 412.408
Net Dönem Karı veya Zararı
7.238.873 16.823.071
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.929.068 47.724.695
TOPLAM KAYNAKLAR
57.834.667 50.883.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 614.186 685.577 13.396.663 30.696.426 30.696.426
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
669.832 12.726.831 -13.396.663 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
16.823.071 16.823.071
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
13.000.000 -13.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
205.198 205.198
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29.000.000 1.489.216 412.408 16.823.071 47.724.695 47.724.695
Transferler
16.823.071 -16.823.071
Dönem Karı (Zararı)
8.238.873 8.238.873
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-34.500 -34.500
Dönem Sonu Bakiyeler
29.000.000 1.454.716 17.235.479 8.238.873 54.929.068 54.929.068


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.238.873 3.607.147
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.238.873 3.607.147
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
7.238.873 3.607.147http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937984


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.411 Değişim: 0,60% Hacim : 11.944 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.405 24.06.2021 Yüksek 1.416
Açılış: 1.405
8,7056 Değişim: -0,04%
Düşük 8,7055 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3936 Değişim: -0,12%
Düşük 10,3876 25.06.2021 Yüksek 10,4056
Açılış: 10,4056
496,93 Değişim: -0,02%
Düşük 496,93 25.06.2021 Yüksek 497,11
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.