KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.05.2020 - 18:39
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5.836.902 4.211.433
Satışların Maliyeti
-636.911 -471.384
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.199.991 3.740.049
BRÜT KAR (ZARAR)
5.199.991 3.740.049
Genel Yönetim Giderleri
-996.555 -819.268
Pazarlama Giderleri
-389.042 -320.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
56.319 38.421
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.870.713 2.639.070
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.870.713 2.639.070
Finansman Gelirleri
762.088 1.249.457
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.632.801 3.888.527
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.025.654 -858.420
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.025.654 -858.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.607.147 3.030.107
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.607.147 3.030.107
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.607.147 3.030.107
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
515.227 -69.376
Dönem Karı (Zararı)
3.607.147 3.030.107
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.607.147 3.030.107
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-561.465 930
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.691 930
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-564.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-564.156
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-2.530.455 -3.445.923
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.356.525 -2.205.173
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.760 -713.097
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.760 -713.097
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-169.551 -640.828
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.041 27.257
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
31.041 27.257
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.660 85.918
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-21.660 85.918
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
515.227 -414.886
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
345.510
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-433.851 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-557.307
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-557.307
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-844
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-844
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6.900
Diğer Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6.900
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.376 -69.376
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
81.376 -69.376
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.661 71.105
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
85.037 1.729


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
85.037 3.661
Finansal Yatırımlar
29.060.162 26.703.637
Ticari Alacaklar
6.047.143 6.039.439
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.984.799 5.971.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
62.344 68.400
Peşin Ödenmiş Giderler
184.595 15.041
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
184.595 15.041
ARA TOPLAM
35.376.937 32.761.778
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.376.937 32.761.778
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
607.171 169.956
Tesis, Makine ve Cihazlar
607.171 169.956
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34.647 34.647
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
641.818 204.603
TOPLAM VARLIKLAR
36.018.755 32.966.381
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
32.515 1.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
32.515 1.474
Diğer Borçlar
499.524 521.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
499.524 521.184
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.025.654 839.810
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 750.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
0 750.000
ARA TOPLAM
1.557.693 2.112.468
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.557.693 2.112.468
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
157.487 157.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
157.487 157.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.715.180 2.269.955
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.303.575 30.696.426
Ödenmiş Sermaye
16.000.000 16.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.284.020 614.186
Yasal Yedekler
1.284.020 614.186
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
13.412.408 685.577
Net Dönem Karı veya Zararı
3.607.147 13.396.663
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.303.575 30.696.426
TOPLAM KAYNAKLAR
36.018.755 32.966.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 1.692.065 11.306.294 11.306.294
Dönem Karı (Zararı)
3.030.107 3.030.107 3.030.107
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 12.069.052 3.030.107 20.329.870 20.329.870
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16.000.000 230.711 12.069.052 3.030.107 20.329.870 20.329.870
Dönem Karı (Zararı)
3.607.147 3.607.147 3.607.147
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 1.284.020 13.412.408 3.607.147 34.303.575 34.303.575


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.607.147 3.030.107
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.607.147 3.030.107
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.607.147 3.030.107http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843792


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.