KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2019 - 19:05
KAP ***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14.838.221 9.451.798
Satışların Maliyeti
-1.508.401 -114.043
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.329.820 9.337.755
BRÜT KAR (ZARAR)
13.329.820 9.337.755
Genel Yönetim Giderleri
-2.583.683 -3.157.877
Pazarlama Giderleri
-944.147 -60.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
153.129 70.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-362 -763
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
9.954.757 6.189.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.954.757 6.189.709
Finansman Gelirleri
3.525.643 1.136.309
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.480.400 7.326.018
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.968.569 -1.595.590
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.968.569 -1.604.997
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9.407
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.511.831 5.730.428
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.511.831 5.730.428
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.511.831 5.730.428
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
93.933 -6.889.680
Dönem Karı (Zararı)
10.511.831 5.730.428
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
10.511.831 5.730.428
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
8.541 3.099
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.541 3.099
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.156.130 -13.812.804
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.184.271 -391.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.184.271 -391.106
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.435.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.435.895
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-13.411.732
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-552.623
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-108
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16.767 -19.000
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
16.767 -19.000
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
9.034
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-635.758 -8.079.277
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
1.189.597
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
729.691
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-125.499 -8.711
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-8.711
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.499
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.499
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.566 -6.898.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-31.566 -6.898.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.105 7.272.476
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.539 374.085


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
39.539 71.105
Finansal Yatırımlar
23.189.555 14.922.740
Ticari Alacaklar
6.032.149 3.690.797
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6.032.149 3.690.797
Diğer Alacaklar
73.000 61.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
73.000 61.000
Peşin Ödenmiş Giderler
63.362 10.738
ARA TOPLAM
29.397.605 18.756.380
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.397.605 18.756.380
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
124.678 7.722
Mobilya ve Demirbaşlar
124.678 7.722
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15.071 15.071
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.749 22.793
TOPLAM VARLIKLAR
29.537.354 18.779.173
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
0 108
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
0 108
Diğer Borçlar
520.809 339.039
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
520.809 339.039
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.128.542 563.854
Kısa Vadeli Karşılıklar
0 500.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 500.000
ARA TOPLAM
1.649.351 1.403.001
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.649.351 1.403.001
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
76.409 76.409
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
76.409 76.409
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.409 76.409
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.725.760 1.479.410
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.811.594 17.299.763
Ödenmiş Sermaye
16.000.000 5.000.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
614.187 230.711
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
685.576 4.383.517
Net Dönem Karı veya Zararı
10.511.831 7.685.535
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.811.594 17.299.763
TOPLAM KAYNAKLAR
29.537.354 18.779.173


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 -744.084 5.358.312 9.614.228
Transferler
230.711 5.127.601 -5.358.312
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
5.730.428 5.730.428
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.518 5.730.429 15.344.658 15.344.658
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
5.000.000 230.711 4.383.517 3.582.061 13.196.289 0 13.196.289
Transferler
383.476 7.302.059 -7.685.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.494.059
Sermaye Arttırımı
11.000.000 -11.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
16.000.000 614.187 685.576 10.511.831 27.811.594 27.811.594


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.511.831 5.730.428
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.511.831 5.730.428
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.511.831 5.730.428http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794297


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,35% Hacim : 11.403 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2876 Değişim: 0,22%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0126 Değişim: 0,08%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0410
Açılış: 10,005
485,14 Değişim: 0,53%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.