KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 21:54
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.117.558.769 841.317.099
Satışların Maliyeti
21 -935.012.494 -696.855.240
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
182.546.275 144.461.859
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
9 2.574.581 -176.862
BRÜT KAR (ZARAR)
185.120.856 144.284.997
Genel Yönetim Giderleri
22 -31.703.700 -26.756.823
Pazarlama Giderleri
22 -60.588.715 -38.997.639
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -4.557.531 -3.375.876
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 16.956.856 5.194.671
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -3.102.812 -6.139.787
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
102.124.954 74.209.543
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 29.251.002 10.327.280
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -163.247 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 44.910.929 23.039.969
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
176.123.638 107.576.792
Finansman Gelirleri
26 11.449.044 4.936.994
Finansman Giderleri
26 -39.907.211 -10.825.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
147.665.471 101.688.030
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-755.629 -6.368.700
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
28 -2.179.437 -7.890.207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.423.808 1.521.507
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
146.909.842 95.319.330
DÖNEM KARI (ZARARI)
146.909.842 95.319.330
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
146.909.842 95.319.330
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 29 3,39010000 2,19960000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
115.801.824 50.376.173
Dönem Karı (Zararı)
146.909.842 95.319.330
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
146.909.842 95.319.330
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-30.409.048 1.035.065
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 22.229.203 18.654.532
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
326.567 266.749
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 186.034
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
326.567 80.715
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.009.562 4.141.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22,26 4.112.524 4.187.058
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -102.962 -45.555
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-10.837 -12.803
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.177.786 -2.324.521
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23,24,26 -19.139.697 -12.625.482
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23,26 28.317.483 10.300.961
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-5.304.782 -1.234.380
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.641.443 -1.767.749
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
24 -13.890.000 -2.115.000
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
9 -2.751.443 347.251
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-44.910.929 -23.039.969
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
3 -44.910.929 -23.039.969
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 755.629 6.368.700
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.804 -16.997
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 -39.804 -16.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
16.465.332 -36.276.312
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.493.382 -40.833.990
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -16.944.629 -40.638.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.548.753 -195.681
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.723 -84.011
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.723 -84.011
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.929.159 -27.061.595
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.989.372 -4.385.500
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.254.519 786.994
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
87.271.280 31.129.201
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 13.265.096 747.719
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
74.006.184 30.381.482
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.551.416 348.861
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-484.408 554.954
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.250.247 3.268.774
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-3.131.967 -13.012
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
881.720 3.281.786
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
132.966.126 60.078.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.385.745 -3.889.703
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.778.557 -5.812.207
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.585.912 -94.315.677
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 2.641.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
401.908 16.997
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
401.908 16.997
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.962.962 -30.308.210
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-71.166.984 -28.013.989
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.795.978 -2.294.221
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-912.233 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-912.233 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-25.115.569 -81.007.561
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
-25.115.569 -81.007.561
Alınan Temettüler
5 11.863.247 1.716.346
Alınan Faiz
19.139.697 12.625.482
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.122.584 35.003.527
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
143.915.967 119.683.649
Kredilerden Nakit Girişleri
134.176.314 118.930.458
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9.739.653 753.191
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.047.690 -46.185.783
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-69.047.690 -46.185.783
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.292.181 -903.579
Ödenen Temettüler
-86.876.125 -32.478.078
Ödenen Faiz
-14.822.555 -5.112.682
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.093.328 -8.935.977
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.202.992 267.642
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.296.320 -8.668.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.875.684 31.544.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
43.172.004 22.875.684


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 43.172.004 22.875.684
Ticari Alacaklar
206.668.770 159.735.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 164.076.289 138.247.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.592.481 21.487.947
Diğer Alacaklar
116.345.953 21.274.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 116.277.220 21.161.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
68.733 112.456
Stoklar
8 107.468.303 86.539.144
Canlı Varlıklar
9 30.004.552 17.263.737
Peşin Ödenmiş Giderler
4.342.677 1.088.158
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.342.677 1.088.158
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
28 1.421.602 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.307.669 175.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 3.307.669 175.704
ARA TOPLAM
512.731.530 308.952.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
512.731.530 308.952.297
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
32 4.265.488 2.544.588
Diğer Alacaklar
0 70.000.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 0 70.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 508.579.395 332.440.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 37.120.000 23.230.000
Maddi Duran Varlıklar
11 767.009.263 362.116.941
Arazi ve Arsalar
333.420.980 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
13.532.652 9.482.640
Binalar
123.038.820 68.130.941
Tesis, Makine ve Cihazlar
283.603.931 108.007.975
Taşıtlar
1.738.570 274.254
Mobilya ve Demirbaşlar
11.674.310 10.759.846
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 338.809
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.697.557 3.783.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.750.420 3.731.517
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 4.750.420 3.731.517
Peşin Ödenmiş Giderler
1.067.688 155.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.067.688 155.455
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.326.489.811 798.002.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.839.221.341 1.106.954.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.000.000 7.633.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.000.000 7.633.106
Banka Kredileri
15 29.000.000 7.633.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.026.026 1.554.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
88.026.026 1.554.762
Banka Kredileri
15 86.881.612 342.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 1.144.414 1.212.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
15 14.148.192 4.408.539
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
14.148.192 4.408.539
Ticari Borçlar
231.732.333 142.942.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 37.317.325 24.052.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 194.415.008 118.890.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 5.340.792 2.789.376
Diğer Borçlar
7.996.322 22.165.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 3.237.011 8.517.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 4.759.311 13.647.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
323.672 808.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 323.672 808.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
28 0 4.177.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.356.150 1.136.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.102.785 779.871
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 253.365 356.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.345 57.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 4.345 57.679
ARA TOPLAM
377.927.832 187.672.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
rdan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15 36.072.518 72.770.446
Banka Kredileri
15 33.041.342 70.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 3.031.176 2.770.446
Uzun Vadeli Karşılıklar
53.264.858 39.330.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 53.264.858 39.330.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 69.214.586 25.849.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.551.962 137.949.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
536.479.794 325.622.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.302.741.547 781.332.271
Ödenmiş Sermaye
20 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
20 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
757.344.477 334.141.101
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
481.012.937 184.872.916
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 502.507.386 200.578.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-21.494.449 -15.706.039
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
272.987.446 147.560.914
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
32 3.344.094 1.707.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.296.639 15.234.912
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
31.296.639 15.234.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.451.815 49.491.256
Yasal Yedekler
20 56.451.815 49.491.256
Diğer Özkaynak Payları
-1.188.924 -1.783.387
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
231.533.145 208.534.506
Net Dönem Karı veya Zararı
146.909.842 95.319.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.302.741.547 781.332.271
TOPLAM KAYNAKLAR
1.839.221.341 1.106.954.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 -2.377.849 9.266.243 45.523.458 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-5.204.576 -5.204.576 -1.846.559 -7.051.135 0 53.244.723 -46.193.588 7.051.135
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.757.446 -3.757.446 69.376.602 975.080 66.594.236 5.968.669 5.968.669 95.319.330 95.319.330 167.882.235 167.882.235
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 95.319.330 95.319.330 95.319.330 95.319.330
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.757.446 -3.757.446 69.376.602 975.080 66.594.236 5.968.669 5.968.669 0 72.562.905 72.562.905
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0 0 3.967.798 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.723 -41.844.723
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 594.462 0 0 594.462 594.462
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 -1.783.387 15.234.912 49.491.256 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 -1.783.387 15.234.912 49.491.256 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0 0 0
Transferler
-5.088.282 -5.088.282 -1.323.926 -6.412.208 0 101.731.538 -95.319.330 6.412.208
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
307.016.713 -5.788.410 301.228.303 126.750.458 1.636.823 429.615.584 16.061.727 16.061.727 146.909.842 146.909.842 592.587.153 592.587.153
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 146.909.842 146.909.842 146.909.842 146.909.842
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
307.016.713 -5.788.410 301.228.303 126.750.458 1.636.823 429.615.584 16.061.727 16.061.727 0 445.677.311 445.677.311
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0 0 0
Sermaye Avansı
0 0 0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0 0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0 0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0 0 0
Kar Payları
0 0 0 6.960.559 -78.732.899 -78.732.899 -71.772.340 -71.772.340
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0 0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 594.463 0 0 594.463 594.463
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 502.507.386 -21.494.449 481.012.937 272.987.446 3.344.094 757.344.477 31.296.639 -1.188.924 31.296.639 56.451.815 231.533.145 146.909.842 378.442.987 1.302.741.547 1.302.741.547


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
146.909.842 95.319.330
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
429.615.584 66.594.236
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 353.168.972 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -7.235.510 -4.696.808
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
126.750.458 69.376.602
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3 -795.861 -2.046.018
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3 114.528.742 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
13.017.577 71.422.620
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.636.823 975.080
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44.705.159 939.362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-46.152.259 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
28 1.447.100 939.362
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
16.061.727 5.968.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
16.061.727 5.968.669
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
3 16.061.727 5.968.669
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
445.677.311 72.562.905
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
592.587.153 167.882.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
592.587.153 167.882.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006246


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.371 Değişim: 0,00% Hacim : 29.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.359 05.07.2022 Yüksek 2.426
Açılış: 2.418
17,0031 Değişim: 0,17%
Düşük 16,9505 06.07.2022 Yüksek 17,0554
Açılış: 16,9735
17,4649 Değişim: -0,01%
Düşük 17,4244 06.07.2022 Yüksek 17,4867
Açılış: 17,4675
968,04 Değişim: 0,54%
Düşük 962,29 06.07.2022 Yüksek 970,19
Açılış: 962,83
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.