KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 23:39
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 486.729.549 400.779.173 266.840.814 204.576.168
Satışların Maliyeti
11 -408.307.072 -326.294.479 -227.036.966 -168.714.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
78.422.477 74.484.694 39.803.848 35.862.158
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 246.826 132.443 166.663 306.104
BRÜT KAR (ZARAR)
78.669.303 74.617.137 39.970.511 36.168.262
Genel Yönetim Giderleri
12 -15.762.857 -13.159.342 -8.110.882 -6.807.483
Pazarlama Giderleri
12 -22.734.342 -19.074.403 -12.821.134 -9.812.830
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-2.103.911 -1.568.540 -1.118.343 -803.666
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.196.637 2.484.210 2.053.415 928.292
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -1.336.134 -3.379.884 -885.689 -1.763.061
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.928.696 39.919.178 19.087.878 17.909.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 7.674.731 1.695.095 3.757.990 1.386.501
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -112.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -2.948.439 3.034.517 4.110.585 1.861.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
46.542.723 44.648.790 26.956.453 21.157.895
Finansman Gelirleri
15 1.643.855 2.653.222 862.120 889.466
Finansman Giderleri
15 -10.177.639 -3.385.696 -5.668.498 -2.078.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.008.939 43.916.316 22.150.075 19.968.449
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
999.338 868.787 613.191 -170.110
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -219.409 -929.630 -133.628 -867.152
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.218.747 1.798.417 746.819 697.042
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,90020000 1,03350000 0,52530000 0,45690000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
52.378.506 41.666.246
Dönem Karı (Zararı)
39.008.277 44.785.103
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
39.008.277 44.785.103
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.826.230 7.322.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 10.862.170 8.655.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
247.566 222.629
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.298
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 247.566 82.331
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.600.114 6.218.515
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.602.703 3.713.012
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.997.411 2.505.503
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-10.835 -12.802
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-246.832 -2.600.832
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -9.583.441 -3.677.109
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.15 9.336.609 1.076.277
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.317.884 -1.118.337
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-246.826 -132.443
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -246.826 -132.443
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
2.948.439 -3.034.517
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
2.948.439 -3.034.517
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -999.338 -868.787
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-10.344 -6.805
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-10.344 -6.805
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
5.372.814 -6.367.845
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.280.649 -23.921.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -22.172.233 -29.034.071
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.108.416 5.112.646
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-310.873 -37.931
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-310.873 -37.931
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.915.305 -18.181.725
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.576.895 1.011.241
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.577.352 -4.042.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
51.253.728 36.437.185
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 7.230.157 8.699.854
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
44.023.571 27.737.331
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
513.981 2.326.303
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-594.486 -395.803
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.139.335 436.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-84.430 -15.728
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.054.905 452.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.207.321 45.739.555
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.547.354 -1.741.457
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -4.281.461 -2.331.852
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.171.009 -39.617.925
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 2.641.269
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.212 6.805
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
86.212 6.805
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.271.292 -7.508.453
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -11.825.828 -6.572.253
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.445.464 -936.200
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.406.622 -40.151.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-12.406.622 -40.151.000
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.316.023 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14.316.023
Alınan Temettüler
3 11.863.247 1.716.346
Alınan Faiz
9.583.441 3.677.108
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-68.816.009 18.679.677
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.708.914 34.643.418
Kredilerden Nakit Girişleri
45.637.824 34.925.429
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
4.071.090 -282.011
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.948.043 -10.969.741
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-24.948.043 -10.969.741
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.340.690 16.625
Ödenen Temettüler
-86.013.625 -4.050.000
Ödenen Faiz
-6.222.565 -960.625
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.266.494 20.727.998
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
598.669 552.839
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-5.667.825 21.280.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22.875.684 31.544.019
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.207.859 52.824.856


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17.207.859 22.875.684
Ticari Alacaklar
193.305.400 159.735.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 162.382.744 138.247.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
30.922.656 21.487.947
Diğer Alacaklar
77.268.958 21.274.107
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 76.845.628 21.161.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
423.330 112.456
Stoklar
4 93.454.449 86.539.144
Canlı Varlıklar
22.087.458 17.263.737
Peşin Ödenmiş Giderler
2.665.510 1.088.158
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.665.510 1.088.158
Diğer Dönen Varlıklar
260.129 175.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
260.129 175.704
ARA TOPLAM
406.249.763 308.952.297
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
406.249.763 308.952.297
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
2.477.459 2.544.588
Diğer Alacaklar
70.000.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 70.000.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 312.642.634 332.440.796
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
23.230.000 23.230.000
Maddi Duran Varlıklar
7 364.667.737 362.116.941
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.482.640 9.482.640
Binalar
66.998.711 68.130.941
Tesis, Makine ve Cihazlar
108.111.553 108.007.975
Taşıtlar
2.034.253 274.254
Mobilya ve Demirbaşlar
10.985.022 10.759.846
Yapılmakta Olan Yatırımlar
1.933.082 338.809
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.647.018 3.783.111
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.443.868 3.731.517
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.443.868 3.731.517
Peşin Ödenmiş Giderler
20 12.562.077 155.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12.562.077 155.455
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
723.670.793 798.002.408
TOPLAM VARLIKLAR
1.129.920.556 1.106.954.705
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.326.454 7.633.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.326.454 7.633.106
Banka Kredileri
8 8.326.454 7.633.106
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.694.304 1.554.762
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
71.694.304 1.554.762
Banka Kredileri
8 70.472.161 342.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.222.143 1.212.637
Diğer Finansal Yükümlülükler
8.479.629 4.408.539
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 8.479.629 4.408.539
Ticari Borçlar
194.374.622 142.942.317
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 31.282.386 24.052.229
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 163.092.236 118.890.088
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.403.730 2.789.376
Diğer Borçlar
6.910.648 22.165.049
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 3.237.011 8.517.758
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.673.637 13.647.291
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
213.594 808.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
213.594 808.080
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 115.466 4.177.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.055.960 1.136.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
802.595 779.871
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
253.365 356.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.890 57.679
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15.890 57.679
ARA TOPLAM
296.590.297 187.672.624
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
296.590.297 187.672.624
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.939.116 72.770.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
23.939.116 72.770.446
Banka Kredileri
8 21.257.590 70.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 2.681.526 2.770.446
Uzun Vadeli Karşılıklar
43.742.058 39.330.203
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.742.058 39.330.203
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 23.709.115 25.849.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
91.390.289 137.949.810
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
387.980.586 325.622.434
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
741.939.970 781.332.271
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
320.437.311 334.141.101
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
180.182.093 184.872.916
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 198.074.262 200.578.955
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-17.892.169 -15.706.039
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
138.611.719 147.560.914
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.643.499 1.707.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
19.101.868 15.234.912
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
19.101.868 15.234.912
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
56.451.816 49.491.256
Yasal Yedekler
10 56.451.816 49.491.256
Diğer Özkaynak Payları
-1.783.387 -1.783.387
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
228.329.532 208.534.506
Net Dönem Karı veya Zararı
39.008.277 95.319.330
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
741.939.970 781.332.271
TOPLAM KAYNAKLAR
1.129.920.556 1.106.954.705


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Transferler
-2.605.448 -2.605.448 -1.087.427 -3.692.875 0 49.886.463 -46.193.588 3.692.875 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.294.028 -2.294.028 30.520.516 340.170 28.566.658 2.656.351 2.656.351 44.785.103 44.785.103 76.008.112 76.008.112
Dönem Karı (Zararı)
44.785.103 44.785.103 44.785.103 44.785.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.294.028 30.520.516 340.170 2.656.351 2.656.351 0 31.223.009 31.223.009
Kar Payları
3.ii.m 0 0 0 3.967.798 -45.812.521 -45.812.521 -41.844.724 -41.844.724
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 203.178.083 -14.242.621 109.463.960 1.072.361 110.536.321 0 11.922.594 11.922.594 49.491.256 -2.377.849 205.176.246 44.785.103 249.961.349 688.863.685 688.863.685
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 200.578.955 -15.706.039 184.872.916 147.560.914 1.707.271 334.141.101 15.234.912 15.234.912 49.491.256 -1.783.387 208.534.506 95.319.330 303.853.836 781.332.271 781.332.271
Transferler
-2.504.693 -2.504.693 -703.903 -3.208.596 98.527.926 -95.319.330 3.208.596 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.186.130 -2.186.130 -8.245.292 -63.772 -10.495.194 3.866.956 3.866.956 0 39.008.277 39.008.277 32.380.039 32.380.039
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 39.008.277 39.008.277 39.008.277 39.008.277
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.186.130 -2.186.130 -8.245.292 -63.772 -10.495.194 3.866.956 3.866.956 0 0 -6.628.238 -6.628.238
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
3.ii.m 0 0 0 6.960.560 -78.732.900 -78.732.900 -71.772.340 -71.772.340
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 0 198.074.262 -17.892.169 138.611.719 1.643.499 140.255.218 0 19.101.868 19.101.868 56.451.816 -1.783.387 228.329.532 39.008.277 267.337.809 741.939.970 741.939.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
39.008.277 44.785.103 22.763.266 19.798.339
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.495.196 28.566.658 -9.189.882 29.167.873
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.732.663 -2.867.535 -1.915.030 -2.187.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.616.700 30.520.516 -7.965.492 30.577.920
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -1.107.499 -853.919 -281.390 -525.027
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 -7.509.201 31.374.435 -7.684.102 31.102.947
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-63.772 340.170 -63.772 340.170
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
917.939 573.507 754.412 437.554
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 917.939 573.507 754.412 437.554
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.866.956 2.656.351 1.629.718 1.237.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
3.866.956 2.656.351 1.629.718 1.237.680
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 3.866.956 2.656.351 1.629.718 1.237.680
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.628.240 31.223.009 -7.560.164 30.405.553
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.380.037 76.008.112 15.203.102 50.203.892
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
32.380.037 76.008.112 15.203.102 50.203.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956602


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.377 Değişim: -1,76% Hacim : 9.591 Mio.TL Son veri saati : 15:34
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8699 Değişim: 1,23%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8699
Açılış: 8,7619
10,3888 Değişim: 0,77%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4184
Açılış: 10,3091
497,14 Değişim: 1,27%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,06
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.