KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:20
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 400.779.173 353.498.386 204.576.168 188.549.140
Satışların Maliyeti
11 -326.294.479 -303.572.563 -168.714.010 -161.199.611
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.484.694 49.925.823 35.862.158 27.349.529
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 132.443 -3.494 306.104 21.606
BRÜT KAR (ZARAR)
74.617.137 49.922.329 36.168.262 27.371.135
Genel Yönetim Giderleri
12 -13.159.342 -12.770.837 -6.807.483 -6.610.210
Pazarlama Giderleri
12 -19.074.403 -16.525.998 -9.812.830 -8.548.782
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.568.540 -909.346 -803.666 -450.300
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.484.210 3.600.811 928.292 1.406.604
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -3.379.884 -2.346.368 -1.763.061 -421.666
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.919.178 20.970.591 17.909.514 12.746.781
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.695.095 1.168.831 1.386.501 372.967
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 0 -43.685 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 3.034.517 -3.217.518 1.861.880 1.703.691
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
44.648.790 18.878.219 21.157.895 14.823.439
Finansman Gelirleri
15 2.653.222 2.240.438 889.466 1.260.350
Finansman Giderleri
15 -3.385.696 -3.411.241 -2.078.912 -2.228.168
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
43.916.316 17.707.416 19.968.449 13.855.621
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
868.787 -4.439.803 -170.110 -2.658.648
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -929.630 -5.177.016 -867.152 -3.030.552
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 1.798.417 737.213 697.042 371.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973
DÖNEM KARI (ZARARI)
44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 1,03350000 0,30620000 0,45690000 0,25840000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
41.666.246 16.369.262
Dönem Karı (Zararı)
44.785.103 13.267.613
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
44.785.103 13.267.613
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
7.322.297 20.222.071
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.655.676 8.721.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
222.629 98.562
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.298 71.177
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 82.331 27.385
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.218.515 6.490.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.713.012 3.402.953
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.505.503 3.087.443
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-12.802 -14.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.600.832 -2.409.675
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -3.677.109 -3.498.545
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 1.076.277 1.088.870
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.118.337 -339.464
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-132.443 3.494
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -132.443 3.494
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-3.034.517 3.217.518
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-3.034.517 3.217.518
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -868.787 4.439.803
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.805 14.913
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-6.805 14.913
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.367.845 -12.002.877
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.921.425 -28.764.763
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -29.034.071 -22.195.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.112.646 -6.569.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.931 -3.068.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-37.931 -3.068.977
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-18.181.725 12.802.717
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.011.241 6.232.281
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-4.042.364 -601.829
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.437.185 -4.782.864
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 8.699.854 -9.416.213
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.737.331 4.633.349
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.326.303 7.396.564
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-395.803 -1.502.122
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
436.674 286.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.728 -36.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
452.402 322.832
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
45.739.555 21.486.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.741.457 -2.899.676
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -2.331.852 -2.217.869
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.617.925 20.505.935
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
6 2.641.269 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.805 23.442
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.805 23.442
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.508.453 -1.926.183
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.572.253 -991.206
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-936.200 -934.977
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3 -40.151.000 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-40.151.000 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 12.091.757
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 12.091.757
Alınan Temettüler
3 1.716.346 6.818.375
Alınan Faiz
3.677.108 3.498.544
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
18.679.677 -38.136.266
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.643.418 22.061.381
Kredilerden Nakit Girişleri
34.925.429 21.968.887
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-282.011 92.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.969.741 -17.049.441
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-10.969.741 -17.049.441
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
16.625 -561.562
Ödenen Temettüler
-4.050.000 -41.710.984
Ödenen Faiz
-960.625 -875.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.727.998 -1.261.069
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
552.839 124.181
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.280.837 -1.136.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.544.019 3.599.385
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
52.824.856 2.462.497


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
52.824.856 31.544.019
Ticari Alacaklar
141.964.391 117.367.077
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 125.808.772 96.159.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.155.619 21.207.926
Diğer Alacaklar
50.371.467 10.182.535
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 50.305.090 10.154.090
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
66.377 28.445
Stoklar
4 77.659.274 59.477.549
Canlı Varlıklar
12.346.690 13.225.488
Peşin Ödenmiş Giderler
2.285.445 2.026.244
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.285.445 2.026.244
Diğer Dönen Varlıklar
178.420 162.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
178.420 162.692
ARA TOPLAM
337.630.543 233.985.604
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
337.630.543 233.985.604
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.875.947 1.518.196
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 269.670.862 237.886.622
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.115.000 21.115.000
Maddi Duran Varlıklar
7 349.426.493 351.150.676
Arazi ve Arsalar
165.122.476 165.122.476
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.482.640 9.475.350
Binalar
69.359.365 70.744.574
Tesis, Makine ve Cihazlar
89.269.283 90.237.402
Taşıtlar
388.361 509.627
Mobilya ve Demirbaşlar
9.827.475 9.480.798
Yapılmakta Olan Yatırımlar
5.976.893 5.580.449
Kullanım Hakkı Varlıkları
4.166.028 1.557.549
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.981.320 2.485.274
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.981.320 2.485.274
Peşin Ödenmiş Giderler
3.787.526 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.787.526 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
653.023.176 615.717.680
TOPLAM VARLIKLAR
990.653.719 849.703.284
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
29.186.244 5.270.117
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.177.224 1.071.963
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.177.224 1.071.963
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.177.224 1.071.963
Diğer Finansal Yükümlülükler
3.373.337 3.615.787
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 3.373.337 3.615.787
Ticari Borçlar
147.747.003 111.059.128
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 32.004.364 23.304.510
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 115.742.639 87.754.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.649.925 1.529.111
Diğer Borçlar
47.628.020 9.568.858
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 32.336.511 7.487.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.291.509 2.081.847
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.315 253.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
568.315 253.126
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 697.296 2.099.518
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.019.916 722.992
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
618.034 321.110
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
193.402 5.438
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
193.402 5.438
ARA TOPLAM
237.240.682 135.196.038
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
237.240.682 135.196.038
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.133.510 578.930
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.133.510 578.930
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 3.133.510 578.930
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.511.469 30.969.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
35.511.469 30.969.303
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 25.904.373 28.258.716
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
64.549.352 59.806.949
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.790.034 195.002.987
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
688.863.685 654.700.297
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
299.471.783 274.598.000
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.935.462 193.834.938
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 203.178.083 205.783.531
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.242.621 -11.948.593
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
109.463.960 80.030.871
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
1.072.361 732.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.922.594 9.266.243
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
11.922.594 9.266.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.491.256 45.523.458
Yasal Yedekler
10 49.491.256 45.523.458
Diğer Özkaynak Payları
-2.377.849 -2.377.849
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
205.176.245 201.102.304
Net Dönem Karı veya Zararı
44.785.103 46.193.588
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
688.863.685 654.700.297
TOPLAM KAYNAKLAR
990.653.719 849.703.284


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 503.082 181.377.516 7.797.614 0 7.797.614 41.329.035 0 180.664.449 62.117.389 242.781.838 553.680.556 553.680.556
Transferler
-2.570.663 -2.570.663 -720.601 -3.291.264 65.408.653 -62.117.389 3.291.264
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.649.932 -1.649.932 -694.341 -2.344.273 1.221.020 1.221.020 13.267.613 13.267.613 12.144.360 12.144.360
Dönem Karı (Zararı)
0 13.267.613 13.267.613 13.267.613 13.267.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.649.932 -1.649.932 -694.341 -2.344.273 1.221.020 1.221.020 -1.123.253 -1.123.253
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
3.ii.h 4.194.423 -48.305.403 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 170.416.244 -11.464.664 158.951.580 16.287.317 503.082 175.741.979 9.018.634 0 9.018.634 45.523.458 0 197.767.699 13.267.613 211.035.312 521.713.936 521.713.936
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 205.783.531 -11.948.593 193.834.938 80.030.871 732.191 274.598.000 9.266.243 9.266.243 45.523.458 -2.377.849 201.102.304 46.193.588 247.295.892 654.700.297 654.700.297
Transferler
-2.605.448 -2.605.448 -1.087.427 -3.692.875 49.886.463 -46.193.588 3.692.875 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.294.028 -2.294.028 30.520.516 340.170 28.566.658 2.656.351 2.656.351 44.785.103 44.785.103 76.008.112 76.008.112
Dönem Karı (Zararı)
44.785.103 44.785.103 44.785.103 44.785.103
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.294.028 -2.294.028 30.520.516 340.170 28.566.658 2.656.351 2.656.351 31.223.009 31.223.009
Kar Payları
3.ii.h 3.967.798 -45.812.522 -45.812.522 -41.844.724 -41.844.724
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 203.178.083 -14.242.621 188.935.462 109.463.960 1.072.361 299.471.783 11.922.594 11.922.594 49.491.256 -2.377.849 205.176.245 44.785.103 249.961.348 688.863.685 688.863.685


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.785.103 13.267.613 19.798.339 11.196.973
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.566.658 -2.344.273 29.167.873 -577.310
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.867.535 -2.062.415 -2.187.771 -625.962
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
30.520.516 -698.909 30.577.920 -89.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -853.919 -698.909 -525.027 -89.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 31.374.435 0 31.102.947 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
340.170 4.568 340.170 13.231
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
573.507 412.483 437.554 125.192
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 573.507 412.483 437.554 125.192
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.656.351 1.221.020 1.237.680 545.035
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
2.656.351 1.221.020 1.237.680 545.035
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 2.656.351 1.221.020 1.237.680 545.035
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.223.009 -1.123.253 30.405.553 -32.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
76.008.112 12.144.360 50.203.892 11.164.698
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
76.008.112 12.144.360 50.203.892 11.164.698http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867451


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5500 Değişim: -0,16%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0760 Değişim: -0,03%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,33 Değişim: -0,44%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.