KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:53
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
-7.683.793
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.440.484 -1.875.076 -531.138 -457.949
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 5.051.140 5.351.371 1.450.329 2.169.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.905.338 -3.943.272 -558.970 -2.209.213
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.586.921 34.580.028 19.616.330 12.608.907
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.373.812 838.562 204.981 270.837
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -96.060 -91.442 -52.375 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 177.611 11.177.646 3.395.129 1.292.975
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.042.284 46.504.794 23.164.065 14.172.719
Finansman Gelirleri
15 3.282.538 3.191.401 1.042.100 1.646.522
Finansman Giderleri
15 -5.165.476 -2.570.606 -1.754.235 -857.899
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.159.346 47.125.589 22.451.930 14.961.342
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-8.542.295 -5.274.862 -4.102.492 -1.707.300
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -9.331.848 -4.400.555 -4.154.832 -1.827.770
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 789.553 -874.307 52.340 120.470
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
DÖNEM KARI (ZARARI)
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
31.617.051 41.850.727 18.349.438 13.254.042
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kazanç 16 0,72960000 0,96570000 0,42340000 0,30590000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.894.293 23.414.979
Dönem Karı (Zararı)
31.617.051 41.850.727
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
31.617.051 41.850.727
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.154.347 7.157.350
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 13.514.355 10.453.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
172.230 54.449
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
84.104 21.060
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 88.126 33.389
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.496.326 4.983.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.065.235 3.418.255
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.431.091 1.565.257
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.857 -21.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.276.271 -1.658.428
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -5.034.411 -2.582.535
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 1.758.140 924.107
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-357.412 -838.920
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
309.814 19.646
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 309.814 19.646
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-177.611 -11.177.646
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 -177.611 -11.177.646
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 8.542.295 5.274.862
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-54.522 68.392
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-54.522 68.392
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-19.993.123 -20.750.067
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-44.528.557 -19.663.768
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-38.715.123 -14.891.045
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.813.434 -4.772.723
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.262 -15.351
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.262 -15.351
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7.764.195 -28.503.917
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
7.727.741 -3.500.446
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-281.409 555.726
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.708.607 30.173.888
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -2.452.687 -477.804
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9.161.294 30.651.692
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.233.607 994.319
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-964.856 -776.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
331.287 -13.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
36.244 -158.499
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
295.043 144.898
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
36.778.275 28.258.010
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.639.036 -2.805.984
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
9 -5.244.946 -2.037.047
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
25.826.193 7.274.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.366 225.704
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
229.366 225.704
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.732.461 -15.944.862
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -2.380.176 -15.416.119
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.352.285 -528.743
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
17.476.504 9.350.440
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
17.476.504 9.350.440
Alınan Temettüler
3 6.818.375 11.061.131
Alınan Faiz
5.034.409 2.582.534
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-40.260.145 -23.512.215
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
30.459.808 11.307.239
Kredilerden Nakit Girişleri
30.649.068 10.239.530
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-189.260 1.067.709
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.282.219 -10.291.196
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-26.282.219 -10.291.196
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.388.703 0
Ödenen Temettüler
-41.710.984 -23.604.152
Ödenen Faiz
-1.338.047 -924.106
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.460.341 7.177.711
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
81.702 407.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.542.043 7.584.764
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.599.385 2.253.131
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.141.428 9.837.895


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
17.141.428 3.599.385
Ticari Alacaklar
146.603.291 101.845.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 120.249.288 81.316.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
26.354.003 20.529.166
Diğer Alacaklar
84.949 17.577.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 53.826 17.530.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
31.123 47.385
Stoklar
4 59.345.325 67.109.520
Canlı Varlıklar
9.990.920 18.028.475
Peşin Ödenmiş Giderler
1.249.658 968.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.249.658 968.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 3.016.840
Diğer Dönen Varlıklar
160.668 196.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
160.668 196.911
ARA TOPLAM
234.576.239 212.342.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
234.576.239 212.342.801
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.274 1.278.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 175.685.925 182.680.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.226.775 19.155.000
Maddi Duran Varlıklar
7 306.230.562 316.296.032
Arazi ve Arsalar
134.830.000 134.830.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.338.087 9.019.029
Binalar
58.193.708 59.969.845
Tesis, Makine ve Cihazlar
91.487.306 99.066.381
Taşıtlar
568.689 699.400
Mobilya ve Demirbaşlar
9.583.694 10.834.100
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.229.078 1.877.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.934.447 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.266.260 1.176.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.266.260 1.176.176
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
506.626.606 520.590.572
TOPLAM VARLIKLAR
741.202.845 732.933.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.801.415 5.269.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.801.415 5.269.154
Banka Kredileri
8 9.489.627 5.122.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 1.311.788 146.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.380.381 2.491.148
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 2.380.381 2.491.148
Ticari Borçlar
118.127.877 111.381.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 23.629.787 26.082.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 94.498.090 85.299.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.445.497 1.580.418
Diğer Borçlar
9.792.657 7.098.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.487.011 5.087.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.305.646 2.011.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.182 243.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
61.182 243.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 4.086.902 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
661.616 800.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
259.734 398.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.419 9.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.419 9.685
ARA TOPLAM
148.367.946 128.873.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
148.367.946 128.873.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.056 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
775.056 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 775.056 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.859.355 25.997.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.859.355 25.997.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 23.332.102 24.381.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.966.513 50.378.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
201.334.459 179.252.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
539.868.386 553.680.556
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
174.757.687 181.377.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.252.085 163.172.175
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 169.104.290 172.986.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.852.205 -9.814.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.002.520 17.702.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
503.082 503.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
8.138.138 7.797.614
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
8.138.138 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
45.523.458 41.329.035
Yasal Yedekler
10 45.523.458 41.329.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
199.437.499 180.664.449
Net Dönem Karı veya Zararı
31.617.051 62.117.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
539.868.386 553.680.556
TOPLAM KAYNAKLAR
741.202.845 732.933.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 35.720.520 190.131.468 63.171 63.171 4.449.877 4.513.048 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 516.206.688 516.206.688
Transferler
-2.581.869 -2.581.869 -701.614 -3.283.483 62.595.579 -59.312.096 3.283.483
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.150.041 -2.150.041 -14.342.282 -16.492.323 31.369 31.369 5.493.145 5.524.514 41.850.727 41.850.727 30.882.918 30.882.918
Dönem Karı (Zararı)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.