KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.08.2019 - 23:44
KAP ***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PETUN*** PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 353.498.386 338.409.101 188.549.140 177.170.200
Satışların Maliyeti
11 -303.572.563 -290.335.147 -161.199.611 -154.278.033
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
49.925.823 48.073.954 27.349.529 22.892.167
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
11 -3.494 230.026 21.606 -28.732
BRÜT KAR (ZARAR)
49.922.329 48.303.980 27.371.135 22.863.435
Genel Yönetim Giderleri
12 -12.770.837 -11.009.219 -6.610.210 -5.359.159
Pazarlama Giderleri
12 -16.525.998 -15.354.302 -8.548.782 -7.642.632
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-909.346 -1.417.127 -450.300 -665.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 3.600.811 3.181.848 1.406.604 2.288.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -2.346.368 -1.734.059 -421.666 -1.352.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
20.970.591 21.971.121 12.746.781 10.132.139
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
14 1.168.831 567.725 372.967 284.888
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
14 -43.685 -91.442 0 -91.442
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
6 -3.217.518 9.884.671 1.703.691 2.440.616
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.878.219 32.332.075 14.823.439 12.766.201
Finansman Gelirleri
15 2.240.438 1.544.879 1.260.350 834.952
Finansman Giderleri
15 -3.411.241 -1.712.707 -2.228.168 -1.004.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.707.416 32.164.247 13.855.621 12.596.249
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.439.803 -3.567.562 -2.658.648 -3.525.522
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 -5.177.016 -2.572.785 -3.030.552 -2.516.687
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 737.213 -994.777 371.904 -1.008.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
13.267.613 28.596.685 11.196.973 9.070.727
DÖNEM KARI (ZARARI)
13.267.613 28.596.685 11.196.973 9.070.727
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
13.267.613 28.596.685 11.196.973 9.070.727
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
16.369.262 28.646.325
Dönem Karı (Zararı)
13.267.613 28.596.685
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
13.267.613 28.596.685
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
20.222.071 3.735.523
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 8.721.381 6.873.183
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
98.562 -30.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
71.177 21.062
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 27.385 -51.862
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.490.396 4.664.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 3.402.953 2.245.971
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
3.087.443 2.418.744
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-14.857 -21.922
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.409.675 -1.086.368
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13,14,15 -3.498.545 -1.591.830
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13,15 1.088.870 505.462
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-339.464 -188.077
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
3.494 -230.026
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.494 -230.026
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3.217.518 -9.884.671
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
6 3.217.518 -9.884.671
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 4.439.803 3.567.562
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.913 71.927
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
14.913 71.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-12.002.877 -1.240.226
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.764.763 -9.205.327
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 -22.195.255 -2.539.973
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.569.508 -6.665.354
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.068.977 -362.315
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.068.977 -362.315
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-95.097 0
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-95.097 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12.802.717 -17.234.476
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.232.281 413.226
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-601.829 -485.207
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.687.767 25.156.596
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3 -9.416.213 2.270.157
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.728.446 22.886.439
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
7.396.564 483.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.502.122 -617.541
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
286.116 611.190
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-36.716 89.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
322.832 521.844
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
21.486.807 31.091.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.899.676 -2.355.842
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.217.869 -89.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.505.935 -3.116.062
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.442 193.927
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
23.442 193.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.926.183 -7.297.741
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -991.206 -7.108.040
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-934.977 -189.701
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
12.091.757 -8.665.210
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
12.091.757 -8.665.210
Alınan Temettüler
3 6.818.375 11.061.131
Alınan Faiz
3.498.544 1.591.831
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-38.136.266 -23.782.718
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.061.381 8.989.319
Kredilerden Nakit Girişleri
21.968.887 8.559.803
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
92.494 429.516
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.049.441 -8.662.423
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-17.049.441 -8.662.423
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-561.562 0
Ödenen Temettüler
-41.710.984 -23.604.152
Ödenen Faiz
-875.660 -505.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.261.069 1.747.545
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
124.181 57.499
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.136.888 1.805.044
D 2.462.497 4.058.175


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
2.462.497 3.599.385
Ticari Alacaklar
130.872.243 101.845.706
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 103.752.293 81.316.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
27.119.950 20.529.166
Diğer Alacaklar
8.554.935 17.577.715
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.438.573 17.530.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.116.362 47.385
Stoklar
4 54.306.803 67.109.520
Canlı Varlıklar
11.792.700 18.028.475
Peşin Ödenmiş Giderler
1.570.078 968.249
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.570.078 968.249
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 0 3.016.840
Diğer Dönen Varlıklar
233.629 196.911
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
233.629 196.911
ARA TOPLAM
209.792.885 212.342.801
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
209.792.885 212.342.801
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.278.274 1.278.274
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 173.158.985 182.680.727
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19.226.775 19.155.000
Maddi Duran Varlıklar
7 309.245.445 316.296.032
Arazi ve Arsalar
134.830.000 134.830.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.019.029 9.019.029
Binalar
58.974.869 59.969.845
Tesis, Makine ve Cihazlar
93.813.779 99.066.381
Taşıtlar
667.687 699.400
Mobilya ve Demirbaşlar
9.662.726 10.834.100
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.277.355 1.877.277
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.626.054 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.754.575 1.176.176
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.754.575 1.176.176
Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.363 4.363
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
506.294.471 520.590.572
TOPLAM VARLIKLAR
716.087.356 732.933.373
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.960.967 5.269.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.960.967 5.269.154
Banka Kredileri
8 10.042.222 5.122.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 918.745 146.376
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.634.921 2.491.148
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
8 2.634.921 2.491.148
Ticari Borçlar
106.811.751 111.381.850
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 16.666.261 26.082.474
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 90.145.490 85.299.376
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
7.553.450 1.580.418
Diğer Borçlar
9.820.646 7.098.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 7.487.011 5.087.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.333.635 2.011.337
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
235.273 243.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
235.273 243.260
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
9 2.959.148 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
737.301 800.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
335.419 398.122
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
401.882 401.882
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.220 9.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.220 9.685
ARA TOPLAM
141.723.677 128.873.867
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.723.677 128.873.867
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
792.095 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
792.095 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 792.095 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
28.626.321 25.997.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
28.626.321 25.997.926
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 23.231.327 24.381.024
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
52.649.743 50.378.950
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
194.373.420 179.252.817
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
521.713.936 553.680.556
Ödenmiş Sermaye
10 43.335.000 43.335.000
Sermaye Düzeltme Farkları
10 37.059.553 37.059.553
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
175.741.979 181.377.516
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
158.951.580 163.172.175
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 170.416.244 172.986.907
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-11.464.664 -9.814.732
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.287.317 17.702.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
503.082 503.082
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.018.634 7.797.614
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
6 9.018.634 7.797.614
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
45.523.458 41.329.035
Yasal Yedekler
10 45.523.458 41.329.035
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.767.699 180.664.449
Net Dönem Karı veya Zararı
13.267.613 62.117.389
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
521.713.936 553.680.556
TOPLAM KAYNAKLAR
716.087.356 732.933.373


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 63.171 162.465.937 -8.054.989 154.410.948 35.720.520 190.131.468 0 4.449.877 4.449.877 39.192.295 142.663.229 59.312.096 201.975.325 516.206.690 516.206.690
Transferler
-1.736.074 -1.736.074 -475.628 -2.211.702 61.523.798 -59.312.096 2.211.702 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 31.369 -2.424.206 0 -2.424.206 0 -14.219.133 -16.643.339 0 1.744.043 1.744.043 28.596.685 28.596.685 13.728.758 13.728.758
Dönem Karı (Zararı)
28.596.685 28.596.685 28.596.685 28.596.685
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
31.369 -2.424.206 -2.424.206 -14.219.133 -16.643.339 0 1.744.043 1.744.043 -14.867.927 -14.867.927
Kar Payları
3.ii.m 2.136.740 -25.670.892 -25.670.892 -23.534.152 -23.534.152
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 94.540 160.729.863 -10.479.195 150.250.668 21.025.760 171.276.428 0 6.193.920 6.193.920 41.329.035 178.516.135 28.596.685 207.112.820 506.401.296 506.401.296
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 503.082 172.986.907 -9.814.732 163.172.175 17.702.259 180.874.434 0 7.797.614 7.797.614 41.329.035 180.644.449 62.117.389 242.761.838 553.680.556 553.680.556
Transferler
-2.570.663 -2.570.663 -720.601 -3.291.264 65.408.653 -62.117.389 3.291.264 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.649.932 0 -1.649.932 0 0 -694.341 0 0 -2.344.273 0 0 0 0 0 0 0 1.221.020 1.221.020 0 0 0 0 0 13.267.613 13.267.613 12.144.360 12.144.360
Dönem Karı (Zararı)
13.267.613 13.267.613 13.267.613 13.267.613
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.649.932 -1.649.932 -694.341 -2.344.273 1.221.020 1.221.020 -1.123.253 -1.123.253
Kar Payları
3.ii.m 4.194.423 -48.305.403 0 -48.305.403 -44.110.980 -44.110.980
Dönem Sonu Bakiyeler
43.335.000 37.059.553 503.082 170.416.244 -11.464.664 158.951.580 16.287.317 175.238.897 0 9.018.634 9.018.634 45.523.458 197.767.699 13.267.613 211.035.312 521.713.936 521.713.936


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.267.613 28.596.685 11.196.973 9.070.727
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.344.273 -16.611.970 -577.310 -16.385.540
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.062.415 -3.030.258 -625.962 -2.398.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-698.909 -14.219.133 -89.771 -14.498.403
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6 -698.909 -643.795 -89.771 -246.144
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
6 0 -13.575.338 0 -14.252.259
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
6 4.568 31.369 13.231 31.369
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
412.483 606.052 125.192 479.627
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
9 412.483 606.052 125.192 479.627
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.221.020 1.744.043 545.035 992.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
1.221.020 1.744.043 545.035 992.965
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
6 1.221.020 1.744.043 545.035 992.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.123.253 -14.867.927 -32.275 -15.392.575
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.144.360 13.728.758 11.164.698 -6.321.848
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
12.144.360 13.728.758 11.164.698 -6.321.848http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780769


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.552 Değişim: -1,13% Hacim : 33.322 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.552 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3674 Değişim: -0,70%
Düşük 7,3488 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9596 Değişim: -0,29%
Düşük 8,9372 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
441,65 Değişim: -0,92%
Düşük 440,00 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.