KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2023 - 07:26
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -28.079 -117.397 -35.659 371.941 3.476.572 1.087.675 7.592.629 -34.004 7.558.625
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
45.384 1.042.291 -1.087.675 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.463 -315.694 12.146 5.451.706 5.129.695 30.710 5.160.405
Dönem Karı (Zararı)
5.451.706 5.451.706 64.897 5.516.603
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.463 -315.694 12.146 -322.011 -34.187 -356.198
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -46.542 -433.091 -23.513 417.325 4.518.863 5.451.706 12.722.324 -3.294 12.719.030
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -46.542 -433.091 -23.513 417.325 4.518.863 5.451.706 12.722.324 -3.294 12.719.030
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
224.975 5.226.731 -5.451.706 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.908 -136.120 59.198 6.580.253 6.302.423 37.799 6.340.222
Dönem Karı (Zararı)
6.580.253 6.580.253 -35.235 6.545.018
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-200.908 -136.120 59.198 -277.830 73.034 -204.796
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.534.400 238.988 64.188 -247.450 -569.211 35.685 642.300 9.745.594 6.580.253 19.024.747 34.505 19.059.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.488.924 2.627.958
Dönem Karı (Zararı)
6.545.018 5.516.603
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.545.018 5.516.603
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.034.531 1.449.828
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 906.113 539.812
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
83.956 494
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 83.956 494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
580.474 319.927
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
576.202 320.076
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 5
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4.272 -154
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.266.797 177.637
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
26 -301.857 -331.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
26 1.568.654 509.519
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
13 -9.802 -11.207
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
906.734 83.119
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.899.861 -793.813
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.753.646 -793.813
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-146.215 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -1.867.160 1.135.605
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
25 -1.782 -1.746
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-274.202 -3.413.561
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
637.165 -2.800.711
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-124 -22.771
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-9.629 -19.682
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-874.933 -2.535.409
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-181.226 -370.690
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.693 2.553.710
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
101.916 5.484
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.941 2.190
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.137 61.721
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-474.142 -287.403
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.236.285 3.552.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-237.242 -32.100
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -510.119 -892.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.098.807 -1.141.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.062 1.746
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -4.107.526 -1.087.787
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-11.857 -55.860
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-981.486 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.143.258 -3.485.547
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.703.182 2.751.148
Kredilerden Nakit Girişleri
9 4.350.082 1.175.461
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 12.353.100 1.575.687
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.759.342 -6.055.959
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -2.501.635 -3.376.547
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
9 -3.257.707 -2.679.412
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-122.142 -65.939
Ödenen Faiz
-964.441 -389.177
Alınan Faiz
286.001 315.897
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -41.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.533.375 -1.999.490
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
52.969 162.811
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.586.344 -1.836.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.665.331 5.502.010
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 13.251.675 3.665.331


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 13.251.675 3.665.331
Finansal Yatırımlar
6 1.176.533 48.654
Ticari Alacaklar
4.734.939 5.106.588
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 1.189.048 746.142
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.545.891 4.360.446
Diğer Alacaklar
24.649 26.899
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 8.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 24.649 18.568
Türev Araçlar
18 35.067 8.534
Stoklar
5 4.383.080 3.539.843
Peşin Ödenmiş Giderler
9.590.879 6.816.363
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 9.040.683 6.418.168
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 550.196 398.195
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 275.800 0
Diğer Dönen Varlıklar
932.231 411.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 932.231 411.079
ARA TOPLAM
34.404.853 19.623.291
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
34.404.853 19.623.291
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
13.257 10.412
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
28 13.190 10.345
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
67 67
Türev Araçlar
18 31.660 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 5.626.240 2.872.594
Maddi Duran Varlıklar
11 11.946.193 7.303.218
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 256.466 207.823
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 90.119 91.381
Peşin Ödenmiş Giderler
150.936 139.427
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
28 27.590 27.815
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 123.346 111.612
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 2.113.631 150.311
Diğer Duran Varlıklar
20.687 20.789
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
17 20.687 20.789
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
20.258.099 10.804.865
TOPLAM VARLIKLAR
54.662.952 30.428.156
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.582.657 1.606.310
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
66.476 45.093
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 66.476 45.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.516.181 1.561.217
Banka Kredileri
9 3.143.887 64.952
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 23.618 21.245
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 12.348.676 1.475.020
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.143.918 1.270.454
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10.143.918 1.270.454
Banka Kredileri
9 543.418 1.103.565
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 9.600.500 166.889
Ticari Borçlar
4.407.481 3.835.847
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 1.624.900 1.966.500
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.782.581 1.869.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 65.256 13.580
Diğer Borçlar
17.922 10.905
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 17.835 10.818
Türev Araçlar
18 8.239 23.760
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
322.491 288.734
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 41.692 28.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 280.799 260.515
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 271.437
Kısa Vadeli Karşılıklar
552.458 283.783
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 545.020 281.186
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 7.438 2.597
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
97.471 50.562
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 97.471 50.562
ARA TOPLAM
31.197.893 7.655.372
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.197.893 7.655.372
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.997.055 9.223.820
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
260.262 204.822
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
28 260.262 204.822
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
2.736.793 9.018.998
Banka Kredileri
9 2.665.083 2.291.409
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 71.710 58.458
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
9 0 6.669.131
Türev Araçlar
18 0 30.419
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
837.688 608.081
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 837.688 607.331
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14 0 750
Uzun Vadeli Karşılıklar
517.708 191.434
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 517.708 191.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 53.356 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.405.807 10.053.754
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
35.603.700 17.709.126
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
19.024.747 12.722.324
Ödenmiş Sermaye
19 2.534.400 2.534.400
Sermaye Düzeltme Farkları
19 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-247.450 -46.542
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-247.450 -46.542
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-247.450 -46.542
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-533.526 -456.604
Yabancı Para Çevrim Farkları
-569.211 -433.091
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
35.685 -23.513
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35.685 -23.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
642.300 417.325
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.745.594 4.518.863
Net Dönem Karı veya Zararı
6.580.253 5.451.706
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.505 -3.294
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
19.059.252 12.719.030
TOPLAM KAYNAKLAR
54.662.952 30.428.156


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 48.898.269 28.715.657
Satışların Maliyeti
21 -44.779.386 -22.298.409
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.118.883 6.417.248
BRÜT KAR (ZARAR)
4.118.883 6.417.248
Genel Yönetim Giderleri
22 -1.116.324 -586.300
Pazarlama Giderleri
23 -518.584 -280.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.982.512 2.351.697
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -1.060.176 -1.428.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.406.311 6.472.909
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.369.504 838.064
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -119 -296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.775.696 7.310.677
Finansman Gelirleri
26 5.573.532 7.628.145
Finansman Giderleri
26 -7.671.370 -8.286.614
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.677.858 6.652.208
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.867.160 -1.135.605
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 0 -1.136.880
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 1.867.160 1.275
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.545.018 5.516.603
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.545.018 5.516.603
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-35.235 64.897
Ana Ortaklık Payları
6.580.253 5.451.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 27 2,59640000 2,15110000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-200.908 -18.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-251.138 -23.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.230 4.616
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
50.230 4.616
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-3.888 -337.735
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
-94.208 -352.157
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.900 18.028
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
112.900 18.028
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-22.580 -3.606
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-22.580 -3.606
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-204.796 -356.198
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.340.222 5.160.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
37.799 30.710
Ana Ortaklık Payları
6.302.423 5.129.695http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118935


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.