KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 07:36
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 19.356 852.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -11.124 8.865 154.029 151.770 -10.027 141.743
Dönem Karı (Zararı)
154.029 154.029 -10.206 143.823
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -11.124 8.865 -2.259 179 -2.080
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -40.769 -1.046 330.000 1.876.287 154.029 0 4.242.070 34.609 4.276.679
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -61.549 -13.508 330.000 1.414.287 813.291 4.859.836 -10.955 4.848.881
Transferler
0 0 0 813.291 -813.291 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -27.123 -28.753 -13.129 -69.005 -6.683 -75.688
Dönem Karı (Zararı)
-13.129 -13.129 3.348 -9.781
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -27.123 -28.753 -55.876 -10.031 -65.907
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -37.861 -88.672 -42.261 330.000 2.227.578 -13.129 0 4.790.831 -17.638 4.773.193


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.748 7.054
Dönem Karı (Zararı)
-9.781 143.823
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
500.687 221.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
85.553 71.820
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
16.174 -30.237
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 16.174 -30.237
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
44.563 36.521
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
47.041 35.979
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.478 542
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.642 65.402
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -30.909 -32.665
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 109.551 98.067
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
255.282 31.187
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20.473 46.675
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-478.710 -299.368
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.149 -453.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.807 -14.156
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
26.894 192.278
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-57.127 -62.816
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-487.817 -961
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.575 9.959
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220 -14.389
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-404 -2.056
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
40.221 45.831
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.638 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.196 65.823
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-39.743 -51.068
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.201 -7.701
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-135.289 -112.520
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-134.262 -109.049
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
3.973 -48.486
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -45.000
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
3.973 -3.486
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 45.000
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 45.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.000 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-298.230 -511.492
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.066.382 688.880
Kredilerden Nakit Girişleri
6 505.386 402.435
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
0 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
6 560.996 286.445
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.249.481 -1.102.143
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -919.618 -481.657
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
6 -329.863 -620.486
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-8.131 -8.505
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-137.779 -132.702
Alınan Faiz
30.779 42.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-466.267 -616.958
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
106.035 185.417
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-360.232 -431.541
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.037.170 3.009.408
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.676.938 2.577.867


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.676.938 4.037.170
Finansal Yatırımlar
5.061 0
Ticari Alacaklar
1.421.339 1.552.153
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 152.883 151.715
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.268.456 1.400.438
Diğer Alacaklar
6.777 12.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 3.884 8.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.893 4.087
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
5 903.221 929.156
Peşin Ödenmiş Giderler
3.223.767 2.895.185
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 3.131.088 2.854.889
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 92.679 40.296
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
12 9.131 3.997
Diğer Dönen Varlıklar
159.012 116.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
159.012 116.227
ARA TOPLAM
9.405.246 9.546.647
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.405.246 9.546.647
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Diğer Alacaklar
7.464 6.462
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 7.464 6.462
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
7 4.879.527 4.691.147
Kullanım Hakkı Varlıkları
180.485 173.979
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
38.952 35.702
Peşin Ödenmiş Giderler
58.551 59.226
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
17 22.980 23.416
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 35.571 35.810
Ertelenmiş Vergi Varlığı
12 273.257 261.426
Diğer Duran Varlıklar
16.454 16.358
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16.454 16.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.465.076 5.254.686
TOPLAM VARLIKLAR
14.870.322 14.801.333
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.520.007 3.741.354
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
32.073 25.674
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 32.073 25.674
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.487.934 3.715.680
Banka Kredileri
6 1.936.812 2.180.590
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 27.936 24.815
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 1.523.186 1.510.275
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
279.105 295.890
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
279.105 295.890
Banka Kredileri
6 247.071 223.245
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 32.034 72.645
Ticari Borçlar
476.130 957.019
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 153.155 533.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
322.975 423.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.923 19.939
Diğer Borçlar
13.019 13.239
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 87 87
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12.932 13.152
Türev Araçlar
21.259 942
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.751 42.723
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 28.255 184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 56.496 42.539
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.758 36.415
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 15.123 33.780
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
18 2.635 2.635
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.389 21.032
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.389 21.032
ARA TOPLAM
4.446.341 5.128.553
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.446.341 5.128.553
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.261.868 4.487.000
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
124.240 103.561
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 124.240 103.561
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.137.628 4.383.439
Banka Kredileri
6 1.479.853 1.385.373
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 35.303 36.425
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 3.249.056 2.961.641
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 373.416
Türev Araçlar
50.281 23.176
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
211.120 194.600
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 211.120 194.600
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.519 119.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 127.519 119.123
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.650.788 4.823.899
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.097.129 9.952.452
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.790.831 4.859.836
Ödenmiş Sermaye
11 2.112.000 2.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
11 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-37.861 -37.861
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -37.861
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-37.861 -37.861
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-130.933 -75.057
Yabancı Para Çevrim Farkları
-88.672 -61.549
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.261 -13.508
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.261 -13.508
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 330.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.227.578 1.414.287
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.129 813.291
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-17.638 -10.955
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.773.193 4.848.881
TOPLAM KAYNAKLAR
14.870.322 14.801.333


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.766.353 2.832.087
Satışların Maliyeti
-2.561.319 -2.498.533
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
205.034 333.554
BRÜT KAR (ZARAR)
205.034 333.554
Genel Yönetim Giderleri
13 -100.553 -87.205
Pazarlama Giderleri
-28.482 -23.902
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-6.946 -5.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 111.494 95.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
14 -47.707 -42.291
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
132.840 269.660
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
9.915 8.050
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-346 -3
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
142.409 277.707
Finansman Gelirleri
15 751.082 558.799
Finansman Giderleri
15 -882.799 -646.008
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
10.692 190.498
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.473 -46.675
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
12 0 -20.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
12 -20.473 -26.023
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.781 143.823
DÖNEM KARI (ZARARI)
-9.781 143.823
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.348 -10.206
Ana Ortaklık Payları
-13.129 154.029
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 16 -0,00620000 0,07290000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-65.907 -2.080
Yabancı Para Çevrim Farkları
-27.970 -8.718
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-47.423 8.297
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
9.486 -1.659
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
9.486 -1.659
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.907 -2.080
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-75.688 141.743
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-6.683 -10.027
Ana Ortaklık Payları
-69.005 151.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845232


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,49% Hacim : 3.430 Mio.TL Son veri saati : 10:30
Düşük 1.461 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3380 Değişim: 0,32%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3489
Açılış: 8,3117
10,1722 Değişim: 0,62%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,1856
Açılış: 10,1096
500,71 Değişim: 0,35%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 501,62
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.