KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2019 - 07:45
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 0 -14.138 7.573 502.734 495.221 -7.401 487.820
Dönem Karı (Zararı)
502.734 502.734 -20.657 482.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 -14.138 7.573 -7.513 13.256 5.743
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -28.239 -16.933 3.799 310.644 1.023.971 502.734 0 3.749.152 52.746 3.801.898
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -29.607 -29.645 -9.911 310.644 1.023.971 871.672 4.090.300 44.636 4.134.936
Transferler
462.000 0 19.356 390.316 -871.672 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -21.638 2.225 473.447 456.068 -39.774 416.294
Dönem Karı (Zararı)
473.447 473.447 -34.204 439.243
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.034 -21.638 2.225 -17.379 -5.570 -22.949
Kar Payları
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.112.000 238.988 64.188 -27.573 -51.283 -7.686 330.000 1.414.287 473.447 0 4.546.368 4.862 4.551.230


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
628.483 438.951
Dönem Karı (Zararı)
439.243 482.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
441.079 270.067
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
154.998 91.746
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-16.732 -908
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -16.732 -908
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
35.962 -3.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.876 14.741
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -288
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-2.914 -18.332
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
140.686 19.403
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -64.744 -100.814
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 205.430 120.217
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
0 1.602
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
57.247 81.779
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 68.912 80.324
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-174.590 -192.146
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-423.714 -210.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.512 137.184
Stoklardaki 38.390 -243.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-139.666 -63.719
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
287.511 209.791
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18.010 15.860
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.198 -29.376
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-518 -1.990
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
39.711 -5.871
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
705.732 559.996
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-50.989 -16.102
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -26.260 -104.943
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-425.323 -599.885
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76 28
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-244.376 -158.448
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-441.023 -957.222
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-445.000 -908.660
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
3.977 -48.562
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
260.000 515.757
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
260.000 515.757
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-782.458 1.806.895
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.616.992 3.269.985
Kredilerden Nakit Girişleri
8 1.440.341 361.643
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
8 0 1.862.600
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 1.176.651 1.045.742
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.039.781 -967.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -1.543.103 -489.659
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
8 -1.496.678 -477.751
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-22.248 0
Ödenen Temettüler
-540.000
Ödenen Faiz
-182.403 -62.958
Alınan Faiz
74.257 107.278
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 -229.275 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-579.298 1.645.961
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-47.995 299.801
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-627.293 1.945.762
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.009.408 1.460.449
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.382.115 3.406.211


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.382.115 3.009.408
Finansal Yatırımlar
229.275 0
Vadeli Mevduatlar
5 229.275 0
Ticari Alacaklar
1.599.443 1.194.398
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 118.495 168.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.480.948 1.025.855
Diğer Alacaklar
192.941 5.226
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 189.149 3.043
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.792 2.183
Türev Araçlar
17.084 1.129
Stoklar
6 1.125.721 1.129.581
Peşin Ödenmiş Giderler
2.822.757 2.562.435
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 2.768.815 2.526.424
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 53.942 36.011
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 0 31.925
Diğer Dönen Varlıklar
157.460 60.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
157.460 60.866
ARA TOPLAM
8.526.796 7.994.968
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.526.796 7.994.968
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
5 8.910 8.910
Diğer Alacaklar
124.393 109.745
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 124.393 109.745
Türev Araçlar
0 624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.476
Maddi Duran Varlıklar
9 4.292.929 4.085.395
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.6 253.978 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
35.305 27.793
Peşin Ödenmiş Giderler
74.328 72.110
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 22.927 19.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 51.401 52.115
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 268.028 270.900
Diğer Duran Varlıklar
16.099 15.885
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
16.099 15.885
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.075.446 4.592.838
TOPLAM VARLIKLAR
13.602.242 12.587.806
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.432.279 2.784.469
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.702 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 12.702 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.419.577 2.784.469
Banka Kredileri
8 1.232.878 1.261.339
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 5.729 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.180.970 1.523.130
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
748.710 234.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
748.710 234.491
Banka Kredileri
8 678.391 170.377
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 70.319 64.114
Ticari Borçlar
984.869 697.145
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 331.545 55.336
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 653.324 641.809
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
28.146 10.062
Diğer Borçlar
39.753 48.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 24.944 25.302
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
14.809 23.410
Türev Araçlar
10.032 13.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.142 23.519
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 16.854 1.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 49.288 22.024
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 17.371 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
20.264 33.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 17.149 30.051
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 3.115 3.068
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.793 16.640
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.793 16.640
ARA TOPLAM
4.358.359 3.862.111
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.358.359 3.862.111
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.372.762 4.306.321
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
118.852 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
19 118.852 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.253.910 4.306.321
Banka Kredileri
8 1.253.513 1.681.996
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 127.977 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
8 2.872.420 2.624.325
Türev Araçlar
23.800 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
192.075 178.668
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 192.075 178.668
Uzun Vadeli Karşılıklar
104.016 105.770
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 104.016 105.770
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.692.653 4.590.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.051.012 8.452.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.546.368 4.090.300
Ödenmiş Sermaye
13 2.112.000 1.650.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 64.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-27.573 -29.607
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.573 -29.607
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-27.573 -29.607
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.969 -39.556
Yabancı Para Çevrim Farkları
-51.283 -29.645
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.686 -9.911
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.686 -9.911
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
330.000 310.644
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.414.287 1.023.971
Net Dönem Karı veya Zararı
473.447 871.672
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.862 44.636
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.551.230 4.134.936
TOPLAM KAYNAKLAR
13.602.242 12.587.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 5.940.555 4.231.847 3.108.468 2.352.899
Satışların Maliyeti
15 -5.061.902 -3.484.139 -2.563.369 -1.881.192
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
878.653 747.708 545.099 471.707
BRÜT KAR (ZARAR)
878.653 747.708 545.099 471.707
Genel Yönetim Giderleri
16 -150.953 -111.774 -63.748 -45.208
Pazarlama Giderleri
-46.333 -34.158 -22.431 -16.626
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-11.662 -10.480 -5.862 -5.776
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
211.849 127.535 116.545 74.794
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-178.231 -128.632 -135.938 -84.389
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
703.323 590.199 433.665 394.502
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15.985 11.807 7.935 4.718
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-15 0 -12 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
719.293 602.006 441.588 399.220
Finansman Gelirleri
17 1.174.134 1.007.073 615.335 731.286
Finansman Giderleri
17 -1.385.272 -1.046.678 -739.264 -734.079
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
508.155 562.401 317.659 396.427
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-68.912 -80.324 -22.237 -40.160
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -43.631 -36.526 -22.979 -7.384
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -25.281 -43.798 742 -32.776
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
439.243 482.077 295.422 356.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
439.243 482.077 295.422 356.267
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-34.204 -20.657 -23.998 -15.092
Ana Ortaklık Payları
473.447 502.734 319.420 371.359
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,22420000 0,23800000 0,15120000 0,17580000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.034 -949 2.034 -949
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.543 -1.186 2.543 -1.186
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-509 237 -509 237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-509 237 -509 237
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-24.983 6.692 -22.904 5.600
Yabancı Para Çevrim Farkları
-21.345 -4.207 -12.628 -3.561
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.548 13.625 -12.845 11.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
910 -2.726 2.569 -2.292
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
910 -2.726 2.569 -2.292
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-22.949 5.743 -20.870 4.651
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
416.294 487.820 274.552 360.918
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-39.774 -7.401 -29.746 -5.347
Ana Ortaklık Payları
456.068 495.221 304.298 366.265



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/780783


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5487 Değişim: 0,50%
Düşük 7,4723 05.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9958 Değişim: -0,23%
Düşük 8,9239 05.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
412,19 Değişim: 0,44%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,34
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.