KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

08.08.2018 - 19:55
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -24.695 572 104.958 241.912 725.786 3.001.709 67.730 3.069.439
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
35.141 690.645 -725.786 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
826 378 -11.863 662.703 652.044 -8.131 643.913
Dönem Karı (Zararı)
662.703 662.703 -7.640 655.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
826 378 -11.863 -10.659 -491 -11.150
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
52.500 -652.500 -600.000 -600.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -23.869 378 -11.291 192.599 280.057 662.703 0 3.053.753 59.599 3.113.352
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.500.000 238.988 214.188 -27.291 -2.795 -3.774 192.599 280.057 1.401.959 3.793.931 60.147 3.854.078
Transferler
150.000 -150.000 71.545 1.330.414 -1.401.959 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 -14.138 7.573 502.734 495.221 -7.401 487.820
Dönem Karı (Zararı)
502.734 502.734 -20.657 482.077
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-948 -14.138 7.573 -7.513 13.256 5.743
Kar Payları
46.500 -586.500 -540.000 -540.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.650.000 238.988 64.188 -28.239 -16.933 3.799 310.644 1.023.971 502.734 0 3.749.152 52.746 3.801.898


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
438.951 619.201
Dönem Karı (Zararı)
482.075 655.063
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
276.324 263.277
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
91.746 76.640
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-908 -1.845
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -908 -1.845
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-3.879 35.587
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 14.741 26.603
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20 -288 -305
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-18.332 9.289
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
25.660 10.331
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -100.814 -39.743
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 120.217 42.708
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.249 -2.126
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5.008 9.492
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
1.602 -1.750
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
81.779 9.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 80.324 135.928
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -1.569
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.569
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-198.403 -158.178
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-217.206 -126.290
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
137.184 -771
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-243.076 -38.857
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-63.719 -28.003
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
209.791 31.245
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 15.860 1.982
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.376 -18.130
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.990 1.266
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
9 -5.871 19.380
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
559.996 760.162
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -16.102 -11.727
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
13 -104.943 -129.234
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-599.885 -197.523
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 1.619
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28 1.619
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-158.448 -204.775
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-957.222 5.633
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-908.660 0
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-48.562 5.633
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
515.757 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
515.757 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.806.895 -655.678
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.269.985 977.893
Kredilerden Nakit Girişleri
7 361.643 879.057
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
7 1.862.600 0
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 1.045.742 98.836
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-967.410 -1.046.601
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -489.659 -443.022
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
7 -477.751 -603.579
Ödenen Temettüler
-540.000 -600.000
Ödenen Faiz
-62.958 -23.554
Alınan Faiz
107.278 36.584
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.645.961 -234.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
299.801 -11.068
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.945.762 -245.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.460.449 1.267.188
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.406.211 1.022.120


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.406.213 1.460.449
Ticari Alacaklar
1.171.158 918.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.171.158 918.838
Diğer Alacaklar
317.419 837.367
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 315.183 833.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.236 4.028
Türev Araçlar
7 0
Stoklar
5 1.151.670 893.579
Peşin Ödenmiş Giderler
1.164.520 35.670
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 1.102.537 5.449
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 61.983 30.221
Diğer Dönen Varlıklar
88.603 62.501
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
88.603 62.501
ARA TOPLAM
7.299.590 4.208.404
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.299.590 4.208.404
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
8.910 8.910
Diğer Alacaklar
91.932 75.290
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
19 91.932 75.290
Türev Araçlar
7.126 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.476 1.470
Maddi Duran Varlıklar
8 3.434.764 3.172.393
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
26.170 23.614
Peşin Ödenmiş Giderler
94.916 46.358
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
19 20.450 21.088
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 74.466 25.270
Ertelenmiş Vergi Varlığı
13 231.405 237.963
Diğer Duran Varlıklar
15.604 14.453
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
15.604 14.453
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.912.303 3.580.451
TOPLAM VARLIKLAR
11.211.893 7.788.855
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
2.308.330 1.428.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.308.330 1.428.313
Banka Kredileri
653.565 630.422
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
55.264 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.599.501 797.891
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 186.083 174.250
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
186.083 174.250
Banka Kredileri
186.083 174.250
Ticari Borçlar
748.394 540.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 71.089 30.044
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 677.305 510.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22.688 6.828
Diğer Borçlar
6.066 38.096
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 87 29.049
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.979 9.047
Türev Araçlar
240 0
Ertelenmiş Gelirler
38.943 40.805
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 14.233 4.176
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 24.710 36.629
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
13 1 68.417
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.812 40.660
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.898 19.730
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 2.914 20.930
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.913 9.259
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.913 9.259
ARA TOPLAM
3.337.470 2.346.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.337.470 2.346.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.812.581 1.349.502
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 3.812.581 1.349.502
Banka Kredileri
1.539.361 1.349.502
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
2.273.220 0
Türev Araçlar
0 6.739
Ertelenmiş Gelirler
158.857 136.064
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
19 4.225 5.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
9 154.632 130.969
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.087 95.565
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 101.087 95.565
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.072.525 1.587.870
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.409.995 3.934.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.749.152 3.793.931
Ödenmiş Sermaye
12 1.650.000 1.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
12 238.988 238.988
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
64.188 214.188
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-28.239 -27.291
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.239 -27.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-28.239 -27.291
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.134 -6.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
-16.933 -2.795
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.799 -3.774
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.799 -3.774
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
310.644 192.599
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.023.971 280.057
Net Dönem Karı veya Zararı
502.734 1.401.959
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
52.746 60.147
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.801.898 3.854.078
TOPLAM KAYNAKLAR
11.211.893 7.788.855


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 4.231.847 3.626.420 2.352.899 1.836.190
Satışların Maliyeti
14 -3.484.139 -2.687.722 -1.881.192 -1.388.045
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
747.708 938.698 471.707 448.145
BRÜT KAR (ZARAR)
747.708 938.698 471.707 448.145
Genel Yönetim Giderleri
15 -135.651 -101.990 -57.147 -49.492
Pazarlama Giderleri
-34.158 -28.647 -16.626 -15.452
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-10.480 -7.642 -5.776 -4.555
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 127.535 94.485 74.794 33.402
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -104.755 -86.178 -72.450 -20.956
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
590.199 808.726 394.502 391.092
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11.807 10.942 4.718 3.523
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -143 0 -143
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
602.006 819.525 399.220 394.472
Finansman Gelirleri
17 1.007.073 283.936 731.286 70.238
Finansman Giderleri
17 -1.046.678 -312.469 -734.079 -116.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
562.401 790.992 396.427 348.632
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-80.324 -135.928 -40.160 -44.458
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -36.526 -127.191 -7.384 -49.964
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 -43.798 -8.737 -32.776 5.506
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
482.077 655.064 356.267 304.174
DÖNEM KARI (ZARARI)
482.077 655.064 356.267 304.174
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-20.657 -7.639 -15.092 1.627
Ana Ortaklık Payları
502.734 662.703 371.359 302.547
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden 1 Kr Nominal Değerli 1 Adet Pay Başına Kazanç 18 0,30470000 0,40160000 0,22510000 0,18340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-949 826 -949 826
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.186 1.033 -1.186 1.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
237 -207 237 -207
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
237 -207 237 -207
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.692 -11.976 5.600 -23.353
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.207 420 -3.561 -10.324
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-4.207 420 -3.561 -10.324
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
13.625 -15.494 11.453 -16.288
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13.625 -15.494 11.453 -16.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.726 3.098 -2.292 3.259
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-2.726 3.098 -2.292 3.259
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.743 -11.150 4.651 -22.527
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
487.820 643.914 360.918 281.647
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.401 -8.130 -5.347 -1.549
Ana Ortaklık Payları
495.221 652.044 366.265 283.196http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/701644


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,2940 Değişim: -0,39%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8191 Değişim: -0,29%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
528,89 Değişim: -0,17%
Düşük 528,70 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.