KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 16:56
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607
Transferler
6.404 139.061 -145.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.028 38.259 29.231 29.231
Kar Payları
-57.363 -57.363 -57.363
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -11.989 31.502 352.703 38.259 4.910.475 4.910.475
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 -20.194 31.502 410.066 -93.911 4.827.463 4.827.463
Transferler
-93.911 93.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.006 -22.262 -36.268 -36.268
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 -34.200 31.502 316.155 -22.262 4.791.195 4.791.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.026 26.004
Dönem Karı (Zararı)
-22.262 38.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.345 26.297
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8 9 10.547 10.528
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.172 18.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 21.172 18.192
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -13.374 -2.423
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
199.943 -92.501
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.901 -30.681
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 5 -23.822 -11.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -5.079 -19.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
69 -71.687
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3 6 69 -1.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -70.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.289 30.059
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 32.289 30.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-50.764 -17.390
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.325 -2.802
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3 6 -2.306 -1.116
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 4.631 -1.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
244.925 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
64.209
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
180.716
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
196.026 -27.945
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
53.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-185.971 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -185.971
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -57.362
Ödenen Temettüler
-57.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.055 -31.358
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.055 -31.358
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.685.352 4.926.772
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.695.407 4.895.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.695.407 4.685.352
Ticari Alacaklar
150.478 121.577
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 118.409 94.587
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 32.069 26.990
Diğer Alacaklar
61 130
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 61 130
Peşin Ödenmiş Giderler
7 196.488 260.700
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.389 6.389
Diğer Dönen Varlıklar
1.417 1.414
ARA TOPLAM
5.050.240 5.075.562
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.050.240 5.075.562
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
44.322 51.591
Mobilya ve Demirbaşlar
8 16.949 20.695
Özel Maliyetler
8 27.373 30.896
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
185.708 3.015
Lisanslar

Bilgisayar Yazılımları
9 1.507 3.015
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
184.201
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 49.513 32.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
279.543 87.243
TOPLAM VARLIKLAR
5.329.783 5.162.805
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
84.847 52.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 84.847 52.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 40.086 90.850
Diğer Borçlar
10.185 7.860
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 3.020 5.326
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 7.165 2.534
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
64.681
ARA TOPLAM
199.799 151.268
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
199.799 151.268
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
222.754 184.074
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 222.754 184.074
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
116.035
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
338.789 184.074
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
538.588 335.342
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.791.195 4.827.463
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-34.200 -20.194
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-34.200 -20.194
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -34.200 -20.194
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12 31.502 31.502
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
316.155 410.066
Net Dönem Karı veya Zararı
-22.262 -93.911
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.791.195 4.827.463
TOPLAM KAYNAKLAR
5.329.783 5.162.805


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 1.092.297 1.177.905 505.441 586.890
Satışların Maliyeti
13 -433.367 -400.820 -200.217 -183.048
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
658.930 777.085 305.224 403.842
BRÜT KAR (ZARAR)
658.930 777.085 305.224 403.842
Genel Yönetim Giderleri
15 -626.108 -699.686 -289.972 -366.274
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 12.335 70.276 343 9.566
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -55.432 -100.773 -14.044 -37.077
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.275 46.902 1.551 10.057
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
211 132
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-10.275 47.113 1.551 10.189
Finansman Giderleri
17 -25.361 -11.277 -12.007 -10.515
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-35.636 35.836 -10.456 -326
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18 13.374 2.423 -2.495 4.403
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -3.383 12
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13.374 5.806 -2.495 4.391
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.262 38.259 -12.951 4.077
DÖNEM KARI (ZARARI)
-22.262 38.259 -12.951 4.077
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-22.262 38.259 -12.951 4.077
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,00500000 0,00900000 -0,00300000 0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-14.006 -9.028 -4.666 -274
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 -17.508 -11.575 -5.833 -633
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18 3.502 2.547 1.167 359
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.006 -9.028 -4.666 -274
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-36.268 29.231 -17.617 3.803
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
19 -36.268 29.231 -17.617 3.803http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869038


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.