KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.03.2019 - 16:00
KAP ***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PER*** PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 12.444 -617.318 949.499 4.844.625 4.844.625
Transferler
14.272 935.227 -949.499
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.702 194.537 186.835 186.835
Kar Payları
-230.615 -230.615 -230.615
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.500.000 4.742 14.272 87.294 194.537 4.800.845 4.800.845
Transferler
10.826 183.711 -194.537
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.703 145.465 137.762 137.762
Dönem Sonu Bakiyeler
4.500.000 2.961 25.098 271.005 145.465 4.938.607 4.938.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
264.896 241.608
Dönem Karı (Zararı)
145.465 194.537
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
105.086 110.362
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7,8 23.584 33.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.295 25.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 30.295 25.153
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-23
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 51.207 51.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
86.332 17.523
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 78.356 14.935
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
30.360 15.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
47.996 -386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.132 11.255
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.554 -3.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -17.686 14.868
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 28.849 -23.159
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28.849 -23.159
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -4.112 32
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.930 -438
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.042 470
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9,11 -2.629 14.460
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.629 14.460
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
336.883 322.422
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 -71.987 -80.814
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.212 -7.137
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7,8 -12.212 -7.160
Alınan Faiz
23
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -230.615
Ödenen Temettüler
0 -230.615
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.684 3.856
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.684 3.856
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.674.088 4.670.232
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 4.926.772 4.674.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 4.926.772 4.674.088
Ticari Alacaklar
112.724 191.080
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4,20 79.242 109.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 33.482 81.478
Diğer Alacaklar
157 3.711
Peşin Ödenmiş Giderler
5 61.183 47.782
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
1.412
Diğer Dönen Varlıklar
4.362 1.489
ARA TOPLAM
5.106.610 4.918.150
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.106.610 4.918.150
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
69.592 86.991
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 28.115 34.932
Özel Maliyetler
7 41.477 52.059
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.027
Bilgisayar Yazılımları
8 6.027
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 16.399 8.317
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
92.018 95.308
TOPLAM VARLIKLAR
5.198.628 5.013.458
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
32.759 3.910
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 32.759 3.910
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 83.711 82.353
Diğer Borçlar
7.965 12.077
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6,20 5.115 2.185
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 2.850 9.892
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14.624
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.738 15.725
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 11.738 15.725
ARA TOPLAM
136.173 128.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
136.173 128.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
123.848 83.924
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 123.848 83.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
123.848 83.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
260.021 212.613
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.938.607 4.800.845
Ödenmiş Sermaye
12 4.500.000 4.500.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.961 4.742
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.961 4.742
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -2.961 4.742
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
25.098 14.272
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 271.005 87.294
Net Dönem Karı veya Zararı
19 145.465 194.537
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.938.607 4.800.845
TOPLAM KAYNAKLAR
5.198.628 5.013.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 2.468.028 2.325.195
Satışların Maliyeti
13 -930.733 -889.875
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.537.295 1.435.320
BRÜT KAR (ZARAR)
1.537.295 1.435.320
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.213.677 -1.103.932
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 78.105 87.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -166.172 -124.060
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
235.551 295.039
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
278 23
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
235.829 295.062
Finansman Giderleri
17 -39.157 -48.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
196.672 246.421
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.207 -51.884
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -57.363 -65.597
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 6.156 13.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
145.465 194.537
DÖNEM KARI (ZARARI)
145.465 194.537
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
145.465 194.537
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.703 -7.702
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -9.629 -9.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.926 1.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 1.926 1.925
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.703 -7.702
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
137.762 186.835
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
137.762 186.835http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750446


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,00% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3965 Değişim: 0,60%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3996
Açılış: 7,3527
8,9968 Değişim: 0,45%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 9,0052
Açılış: 8,9564
421,55 Değişim: 0,72%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 421,81
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.