KAP ***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

03.11.2021 - 19:43
KAP ***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PENTA*** PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.086.180 78.676.669 13.880.245 2.390.094 35.529.223 161.114.051 161.114.051
Transferler
35.529.223 -35.529.223 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
42.112.208 -52.468.068 -10.355.860 -10.355.860
Dönem Karı (Zararı)
-52.468.068 -52.468.068 -52.468.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.112.208 42.112.208 42.112.208
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.724.000 -1.086.180 120.788.877 13.880.245 37.919.317 -52.468.068 150.758.191 150.758.191
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
31.724.000 -1.022.413 117.181.931 13.880.245 37.919.317 11.108.547 210.791.627 210.791.627
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.108.547 -11.108.547 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
74.332.339 57.903.123 132.235.462 132.235.462
Dönem Karı (Zararı)
57.903.123 57.903.123 57.903.123
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
74.332.339 74.332.339 74.332.339
Sermaye Arttırımı
12.000.000 372.000.000 384.000.000 384.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
43.724.000 372.000.000 -1.022.413 191.514.270 13.880.245 49.027.864 57.903.123 727.027.089 727.027.089


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.525.462 -57.061.173
Dönem Karı (Zararı)
57.903.123 -52.468.068
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57.903.123 -52.468.068
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
147.497.259 143.139.765
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6.962.349 5.972.435
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
4.399.722 -1.849.863
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 4.399.722 -1.849.863
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.942.108 3.656.749
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.989.369 4.777.322
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -47.261 -1.120.573
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.376.373 45.295.067
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
15 -1.423.710 -256.073
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 52.800.083 45.551.140
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.877.568 500.071
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.877.568 500.071
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34.270.748 3.444.344
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
9.344.983 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
40.078.544 86.120.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-155.216.268 -131.856.167
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.787.189 -73.211.308
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.577.659 -7.811.790
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-90.440.236 -65.500.304
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.913.748 153.299.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-39.324.932 -138.632.481
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
50.184.114 -41.184.470
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.943.292 -4.608.990
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-57.877.671 -12.227.662
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
5 111.387 959.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-304.605 -932.393
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.728.315 -1.188.466
Alınan Faiz
1.423.710 256.073
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.112.970 27.680.974
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
384.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 4.488.114
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.402.087 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.402.087 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 26.743.941
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-359.118.561 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.888.751 -4.077.904
Ödenen Faiz
-60.702.520 -43.877.089
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.051 44.403.912
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-59.943.037 -30.312.592
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.911.251 11.543.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-56.031.786 -18.768.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
110.903.277 52.418.487
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
54.871.491 33.649.864


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 54.871.491 110.903.277
Finansal Yatırımlar
8.878.500 7.340.500
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
3 8.878.500 7.340.500
Ticari Alacaklar
4,5 1.267.998.861 977.796.682
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.960.193 11.660.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.264.038.668 966.136.342
Diğer Alacaklar
4,6 298.388 222.758.659
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 1.154 220.318.244
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 297.234 2.440.415
Türev Araçlar
1.276.311 0
Stoklar
7 535.603.210 364.670.645
Peşin Ödenmiş Giderler
1.967.822 2.241.826
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
30.646.904 6.383.049
Diğer Dönen Varlıklar
16.132.217 896.451
ARA TOPLAM
1.917.673.704 1.692.991.089
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.917.673.704 1.692.991.089
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
1.050.300 868.359
Maddi Duran Varlıklar
11.913.047 8.385.463
Kullanım Hakkı Varlıkları
13.337.487 15.001.355
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.410.008 16.639.600
Şerefiye
17.185.154 14.208.213
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.224.854 2.431.387
Ertelenmiş Vergi Varlığı
41.954.420 24.272.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.665.262 65.167.315
TOPLAM VARLIKLAR
2.005.338.966 1.758.158.404
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.581.803 8.694.874
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4.581.803 8.694.874
Banka Kredileri
16 0 4.906.765
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.581.803 3.788.109
Ticari Borçlar
4,5 849.286.665 628.672.196
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.218.566 1.164.923
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 845.068.099 627.507.273
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.464.683 2.326.410
Diğer Borçlar
4,6 309.096.463 11.251.812
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 308.947.873 11.133.079
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 148.590 118.733
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 5.348.355 25.934.595
Türev Araçlar
0 3.601.257
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
50.246.761 33.613.816
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.531.636 6.410.687
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.531.636 6.410.687
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
31.386.447 16.226.887
ARA TOPLAM
1.257.942.813 736.732.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.257.942.813 736.732.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.752.553 10.285.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.752.553 10.285.053
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.752.553 10.285.053
Diğer Borçlar
4,6 0 790.805.439
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4,6 0 790.805.439
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.616.511 9.543.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.616.511 9.543.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.369.064 810.634.243
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.278.311.877 1.547.366.777
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
727.027.089 210.791.627
Ödenmiş Sermaye
10 43.724.000 31.724.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
10 372.000.000 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
190.491.857 116.159.518
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.022.413 -1.022.413
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.022.413 -1.022.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
10 191.514.270 117.181.931
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
10 13.880.245 13.880.245
Yasal Yedekler
10 13.880.245 13.880.245
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.027.864 37.919.317
Net Dönem Karı veya Zararı
57.903.123 11.108.547
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
727.027.089 210.791.627
TOPLAM KAYNAKLAR
2.005.338.966 1.758.158.404


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11 3.837.881.439 2.683.886.631 1.313.965.176 1.080.361.340
Satışların Maliyeti
11 -3.567.936.258 -2.484.889.741 -1.222.978.375 -1.002.190.157
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
269.945.181 198.996.890 90.986.801 78.171.183
BRÜT KAR (ZARAR)
269.945.181 198.996.890 90.986.801 78.171.183
Genel Yönetim Giderleri
12 -28.342.176 -22.086.737 -9.919.020 -7.380.385
Pazarlama Giderleri
12 -50.719.050 -41.869.503 -18.182.906 -13.516.600
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 2.251.020 1.379.016 356.063 179.557
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -45.140.140 -88.475.746 -8.680.450 -18.045.647
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
147.994.835 47.943.920 54.560.488 39.408.108
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.423.710 256.073 203.480 97.793
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
149.418.545 48.199.993 54.763.968 39.505.901
Finansman Gelirleri
15 5.470.771 14.148.934 146.221 4.685.113
Finansman Giderleri
15 -62.715.445 -111.372.651 -17.964.485 -49.108.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
92.173.871 -49.023.724 36.945.704 -4.917.141
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-34.270.748 -3.444.344 -11.135.583 -7.764.361
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-50.246.761 0 -19.861.232 1.410.608
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15.976.013 -3.444.344 8.725.649 -9.174.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
57.903.123 -52.468.068 25.810.121 -12.681.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
57.903.123 -52.468.068 25.810.121 -12.681.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
57.903.123 -52.468.068 25.810.121 -12.681.502
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
74.332.339 42.112.208 17.195.629 15.292.094
Yabancı Para Çevrim Farkları
74.332.339 42.112.208 17.195.629 15.292.094
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
74.332.339 42.112.208 17.195.629 15.292.094
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
132.235.462 -10.355.860 43.005.750 2.610.592
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
132.235.462 -10.355.860 43.005.750 2.610.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974609


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4484 Değişim: 1,06%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2639 Değişim: 1,33%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
768,42 Değişim: 0,93%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.