KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 21:04
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 431.424.327 -2.517.951 110.959 -51.973.058 34.702.300 611.699.647 -4.386 611.695.261
Transferler
-932.184 35.634.484 -34.702.300
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.888.380 26.060.308 24.171.928 4.046 24.175.974
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 430.492.143 -4.406.331 110.959 -16.338.574 26.060.308 635.871.575 -340 635.871.235
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 1.202.483.215 -9.935.321 110.959 -22.204.459 80.305.047 1.450.712.511 9.181 1.450.721.692
Transferler
-1.379.630 81.684.677 -80.305.047
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.515.050 -15.324.039 -16.839.089 -1.099 -16.840.188
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 1.201.103.585 -11.450.371 110.959 59.480.218 -15.324.039 1.433.873.422 8.082 1.433.881.504


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
22.389.679 61.503.211
Dönem Karı (Zararı)
-15.325.138 26.064.354
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
37.224.555 35.775.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.935.005 3.555.742
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.096.344 2.399.055
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17 16.525.647 13.072.154
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.642.300 8.762.111
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 5.025.259 7.984.172
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
490.262 -337.084
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
24.870.345 2.513.544
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 24.870.345 2.513.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.529.622 -31.465.954
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.529.622 -31.465.954
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -74.107.962 -79.909.426
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.462.861 93.668.103
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 65.462.861 93.668.103
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.360 14.856.649
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-205.360 14.856.649
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.389.679 61.503.211
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.095.044 -5.697.842
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.489.744 -3.937.426
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -10.489.744 -3.937.426
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
18 1.577.907 -1.252.776
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
13 -8.183.207 -507.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.888.943 -12.769.246
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
60.121.751 58.648.906
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.066.248 -61.883.241
Ödenen Faiz
-10.166.560 -9.534.911
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.183.578 43.036.123
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
21.183.578 43.036.123
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.792.819 2.369.785
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2 28.976.397 45.405.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 28.976.397 7.792.819
Finansal Yatırımlar
3 1.376.070
Ticari Alacaklar
100.867.702 127.114.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 100.867.702 127.114.117
Diğer Alacaklar
1.452.066 3.669.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.452.066 3.669.766
Stoklar
6 418.846.044 344.738.082
Peşin Ödenmiş Giderler
7 48.564.771 14.070.154
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 1.577.907
Diğer Dönen Varlıklar
63.127.981 88.418.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
22 63.127.981 88.418.240
ARA TOPLAM
663.211.031 587.381.085
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
663.211.031 587.381.085
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 74.305.000 74.305.000
Maddi Duran Varlıklar
8 1.388.533.995 1.383.050.793
Kullanım Hakkı Varlıkları
8.440.920 2.218.404
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.382 67.491
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
46.382 67.491
Peşin Ödenmiş Giderler
1.413.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7 1.413.093
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.472.739.390 1.459.641.688
TOPLAM VARLIKLAR
2.135.950.421 2.047.022.773
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
324.920.543 290.206.865
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
324.920.543 290.206.865
Banka Kredileri
10 310.341.311 289.186.760
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 14.579.232 1.020.105
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 11.718.668 2.982.889
Ticari Borçlar
176.991.059 111.528.198
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 176.991.059 111.528.198
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 7.835.360 4.895.041
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 37.221.586 70.622.307
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.578.172 2.648.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 2.059.908 1.865.566
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
518.264 782.659
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.630.396 1.117.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.630.396 1.117.596
ARA TOPLAM
563.895.784 484.001.121
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
563.895.784 484.001.121
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.913.659 37.563.984
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
62.913.659 37.563.984
Banka Kredileri
10 19.193.798
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
10 43.719.861 37.563.984
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.451.053 16.574.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 12.451.053 16.574.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 62.808.421 58.161.924
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
138.173.133 112.299.960
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
702.068.917 596.301.081
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.433.873.422 1.450.712.511
Ödenmiş Sermaye
13 175.000.000 175.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
13 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.540.857 1.540.857
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 1.189.653.214 1.192.547.894
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
59.480.218 -22.204.459
Net Dönem Karı veya Zararı
-15.324.039 80.305.047
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.082 9.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.433.881.504 1.450.721.692
TOPLAM KAYNAKLAR
2.135.950.421 2.047.022.773


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 250.081.927 249.291.418 90.990.151 88.784.698
Satışların Maliyeti
14 -181.703.436 -149.555.979 -61.373.049 -56.220.453
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.378.491 99.735.439 29.617.102 32.564.245
BRÜT KAR (ZARAR)
68.378.491 99.735.439 29.617.102 32.564.245
Genel Yönetim Giderleri
15 -21.201.866 -13.634.199 -13.045.533 -6.037.570
Pazarlama Giderleri
15 -17.590.302 -12.088.824 -9.893.823 -5.482.725
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 9.098.154 8.540.978 4.857.352 3.618.807
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -6.009.636 -17.547.480 -3.212.206 -3.338.344
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
32.674.841 65.005.914 8.322.892 21.324.413
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13.233 24.356 13.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
32.688.074 65.030.270 8.336.125 21.324.413
Finansman Gelirleri
17 3.155.010 4.567.287 723.665 4.526.608
Finansman Giderleri
17 -46.142.963 -35.549.031 -30.593.043 -18.573.870
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.299.879 34.048.526 -21.533.253 7.277.151
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.025.259 -7.984.172 -490.155 -1.320.595
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -7.730.419 -6.420.699
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 -5.025.259 -253.753 -490.155 5.100.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.325.138 26.064.354 -22.023.408 5.956.556
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.325.138 26.064.354 -22.023.408 5.956.556
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.099 4.046 1.675 1.959
Ana Ortaklık Payları
-15.324.039 26.060.308 -22.025.083 5.954.597
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.515.050 -1.888.380 -8.597.408 -1.888.380
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.893.812 -2.452.441 -10.746.760 -2.452.441
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
378.762 564.061 2.149.352 564.061
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
378.762 564.061 2.149.352 564.061
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.515.050 -1.888.380 -8.597.408 -1.888.380
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.840.188 24.175.974 -30.620.816 4.068.176
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.099 4.046 1.675 1.959
Ana Ortaklık Payları
-16.839.089 24.171.928 -30.622.491 4.066.217http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187994


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.015 Değişim: -0,97% Hacim : 49.601 Mio.TL Son veri saati : 14:57
Düşük 8.007 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9127 Değişim: 0,03%
Düşük 28,8091 29.11.2023 Yüksek 28,9561
Açılış: 28,9046
31,7727 Değişim: -0,03%
Düşük 31,7118 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.896,39 Değişim: -0,03%
Düşük 1.890,56 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.