KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:42
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-368.413 -3.747.491 -4.115.904 1.047 -4.114.857
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.681.580 110.959 -44.181.529 -3.747.491 30.712.422 5.570 30.717.992
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-314.961 -11.324.929 -11.639.890 1.915 -11.637.975
Sermaye Arttırımı
119.400.000 341.007 119.741.007 119.741.007
Dönem Sonu Bakiyeler
175.000.000 23.412.213 1.540.857 -2.022.360 147.557.370 110.959 -52.528.583 -11.324.929 281.745.527 6.885 281.752.412


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-60.594.032 -548.119
Dönem Karı (Zararı)
-11.323.014 -4.114.857
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.182.444 -2.503.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 3.892.697 3.053.487
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5.026 22.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.026 22.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-264.485 1.301.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 -264.485 1.301.703
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -8.755.550 -1.435.960
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 1.075.891 -252.638
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -109.308 -5.139.245
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -26.715 -53.294
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-45.238.162 6.698.495
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -11.086.930 11.367.484
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.164.115 -1.596.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -63.115.861 -48.692.565
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -4.994.577 -4.651.483
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 36.743.494 42.728.972
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 2.379.827 7.542.433
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-60.743.620 80.153
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 149.588 -628.272
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.471.335 -3.711.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.471.335 -3.712.154
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -3.471.335 -3.712.154
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
61.069.675 4.900.238
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
119.741.007 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18 119.741.007 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 -49.915.782 6.336.198
Ödenen Faiz
23 -8.789.477 -1.460.863
Alınan Faiz
22 33.927 24.903
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.995.692 640.218
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.995.692 640.218
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.563.736 3.237.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
568.044 3.877.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 568.044 3.563.736
Ticari Alacaklar
26.700.078 15.618.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.700.078 15.618.174
Diğer Alacaklar
10.386.874 5.222.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 10.386.874 5.222.759
Stoklar
8 147.631.662 84.515.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 2.089.044 4.343.301
Diğer Dönen Varlıklar
17 25.158.139 17.909.305
ARA TOPLAM
212.533.841 131.173.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
212.533.841 131.173.076
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 11.905.000
Maddi Duran Varlıklar
12 231.689.134 230.982.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.206.237 3.307.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 171.439 61.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.971.810 246.257.149
TOPLAM VARLIKLAR
458.505.651 377.430.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 38.975.669 84.953.541
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 5.146.208 23.176.243
Ticari Borçlar
77.065.262 40.321.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 77.065.262 40.321.768
Diğer Borçlar
14.078.162 11.067.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 11.046.048 9.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.032.114 1.690.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.645.482 9.820.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.917.983 2.203.200
ARA TOPLAM
146.828.766 171.542.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
146.828.766 171.542.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 12.076.378 15.495.353
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.645.757 3.527.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.645.757 3.527.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 14.202.338 13.215.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.924.473 32.238.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
176.753.239 203.780.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
281.745.527 173.644.410
Ödenmiş Sermaye
18 175.000.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.540.857 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.535.010 145.849.971
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 145.535.010 145.849.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
147.557.370 147.557.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -2.022.360 -1.707.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-52.528.583 -44.181.529
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -11.324.929 -8.347.054
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.885 4.970
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
281.752.412 173.649.380
TOPLAM KAYNAKLAR
458.505.651 377.430.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 183.222.026 133.471.638 100.410.681 73.320.071
Satışların Maliyeti
19 -150.758.478 -116.266.055 -80.374.553 -63.935.752
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
32.463.548 17.205.583 20.036.128 9.384.319
BRÜT KAR (ZARAR)
32.463.548 17.205.583 20.036.128 9.384.319
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.495.616 -9.422.204 -3.861.493 -3.458.006
Pazarlama Giderleri
20 -7.893.922 -7.090.354 -2.863.383 -2.439.665
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.492.777 3.362.126 1.368.045 1.115.115
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -2.540.540 -736.113 -1.174.465 -150.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.026.247 3.319.038 13.504.832 4.451.647
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.260.103 1.620.363 25.474 526.099
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
15.286.350 4.939.401 13.530.306 4.977.746
Finansman Gelirleri
23 2.813.954 9.263.804 1.146.426 7.924.319
Finansman Giderleri
23 -28.320.257 -18.186.749 -7.542.583 -6.277.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-10.219.953 -3.983.544 7.134.149 6.624.598
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.103.061 237.100 -654.452 -500.036
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -27.170 -15.538 -21.270 -15.538
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.075.891 252.638 -633.182 -484.498
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.323.014 -3.746.444 6.479.697 6.124.562
DÖNEM KARI (ZARARI)
-11.323.014 -3.746.444 6.479.697 6.124.562
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.915 1.047 1.498 1.237
Ana Ortaklık Payları
25 -11.324.929 -3.747.491 6.478.199 6.123.325
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,06470000 -0,06740000 0,25550000 0,11010000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-314.961 -368.413 -166.930 -141.163
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -403.796 -472.324 -214.013 -180.978
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
88.835 103.911 47.083 39.815
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 88.835 103.911 47.083 39.815
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-314.961 -368.413 -166.930 -141.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.637.975 -4.114.857 6.312.767 5.983.399
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.915 1.047 1.498 1.237
Ana Ortaklık Payları
-11.639.890 -4.115.904 6.311.269 5.982.162http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887479


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4368 Değişim: -0,01%
Düşük 13,4167 18.01.2022 Yüksek 13,4657
Açılış: 13,4375
15,3324 Değişim: -0,01%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3654
Açılış: 15,3342
785,90 Değişim: -0,03%
Düşük 784,83 18.01.2022 Yüksek 787,04
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.