KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 22:50
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-227.250 -7.467.862 -7.695.112 -13 -7.695.125
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.540.417 110.959 -44.181.529 -7.467.862 27.133.214 4.510 27.137.724
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380
Transferler
-8.347.054 8.347.054
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-148.031 -7.495.958 -7.643.989 326 -7.643.663
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.855.430 147.557.370 110.959 -52.528.583 -7.495.958 166.000.421 5.296 166.005.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.984.945 4.318.434
Dönem Karı (Zararı)
-7.495.632 -7.695.125
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.228 1.841.006
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 1.554.456 534.713
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
571.910 2.075.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 571.910 2.075.585
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -2.395.915 -288.456
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 224.273 57.242
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 104.504 -538.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.540.019 11.199.872
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -5.954.803 4.217.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.279.450 -617.445
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 21.093.860 14.262.258
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -1.048.549 -314.058
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -19.946.882 -4.360.191
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 1.595.805 -1.988.586
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.976.423 5.345.753
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -8.522 -1.027.319
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.072.068 -109.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.072.068 -109.040
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.072.068 -109.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
13.067.529 -5.216.746
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 15.463.444 -4.928.290
Ödenen Faiz
23 -2.408.348 -304.345
Alınan Faiz
22 12.433 15.889
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.989.484 -1.007.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.989.484 -1.007.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.563.736 3.237.658
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.574.252 2.230.306


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.574.252 3.563.736
Ticari Alacaklar
21.572.977 15.618.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 21.572.977 15.618.174
Diğer Alacaklar
7.502.209 5.222.759
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 7.502.209 5.222.759
Stoklar
8 63.421.941 84.515.801
Peşin Ödenmiş Giderler
9 9.324.641 4.343.301
Diğer Dönen Varlıklar
17 13.976.514 17.909.305
ARA TOPLAM
117.372.534 131.173.076
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
117.372.534 131.173.076
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 11.905.000
Maddi Duran Varlıklar
12 231.127.559 230.982.879
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 2.684.121 3.307.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 58.081 61.773
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
245.774.761 246.257.149
TOPLAM VARLIKLAR
363.147.295 377.430.225
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 100.815.082 84.953.541
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 18.821.592 23.176.243
Ticari Borçlar
20.374.886 40.321.768
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 20.374.886 40.321.768
Diğer Borçlar
12.072.701 11.067.392
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.997.548 9.376.440
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.075.153 1.690.952
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 11.029.029 9.820.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.646.799 2.203.200
ARA TOPLAM
164.760.089 171.542.288
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
164.760.089 171.542.288
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 14.884.350 15.495.353
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.219.105 3.527.922
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 4.219.105 3.527.922
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 13.278.034 13.215.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.381.489 32.238.557
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
197.141.578 203.780.845
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
166.000.421 173.644.410
Ödenmiş Sermaye
18 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.701.940 145.849.971
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.701.940 145.849.971
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 147.557.370 147.557.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.855.430 -1.707.399
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-52.528.583 -44.181.529
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -7.495.958 -8.347.054
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
5.296 4.970
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
166.005.717 173.649.380
TOPLAM KAYNAKLAR
363.147.295 377.430.225


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 59.296.953 27.642.482
Satışların Maliyeti
19 -50.269.704 -26.688.582
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.027.249 953.900
BRÜT KAR (ZARAR)
9.027.249 953.900
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.758.292 -2.334.179
Pazarlama Giderleri
20 -2.654.771 -2.206.889
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 569.287 892.877
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -930.920 -409.128
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.252.553 -3.103.419
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 526.488 529.944
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.779.041 -2.573.475
Finansman Gelirleri
23 1.350.034 388.191
Finansman Giderleri
23 -11.515.591 -5.820.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-7.386.516 -8.005.953
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-109.116 538.078
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -4.612 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -104.504 538.078
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.495.632 -7.467.875
DÖNEM KARI (ZARARI)
-7.495.632 -7.467.875
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
326 -13
Ana Ortaklık Payları
25 -7.495.958 -7.467.862
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,13480000 -0,13430000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-148.031 -227.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -189.783 -291.346
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.752 64.096
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 41.752 64.096
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-148.031 -227.250
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.643.663 -7.695.125
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
326 -13
Ana Ortaklık Payları
-7.643.989 -7.695.112http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850399


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.809 Değişim: 1,82% Hacim : 28.841 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.777 29.11.2021 Yüksek 1.812
Açılış: 1.783
12,8685 Değişim: 0,41%
Düşük 12,7823 30.11.2021 Yüksek 12,8758
Açılış: 12,8163
14,5362 Değişim: 0,47%
Düşük 14,4531 30.11.2021 Yüksek 14,5417
Açılış: 14,4689
735,93 Değişim: 0,13%
Düşük 733,51 30.11.2021 Yüksek 738,90
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.