KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:11
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.172 711.031 404.859 1.362 406.221
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-12.947.069 12.947.069
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.313.167 110.959 -44.892.560 711.031 34.828.326 4.523 34.832.849
Transferler
711.031 -711.031
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-394.232 -8.347.054 -8.741.286 447 -8.740.839
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
147.557.370 147.557.370 147.557.370
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.707.399 147.557.370 110.959 -44.181.529 -8.347.054 173.644.410 4.970 173.649.380


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.326.439 -24.378.189
Dönem Karı (Zararı)
-8.346.607 406.221
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-15.998.415 -13.586.689
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,12,13 4.282.584 2.273.332
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-5.935.039 266.566
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 440.547 266.566
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 124.414
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -6.500.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.230.279 1.000.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16,17 1.230.279 1.000.103
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22,23 -10.847.009 -12.198.212
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
21 224.273 603.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 320.885 -5.541.285
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
11 -5.201.462
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-72.926 9.754
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -72.926 9.754
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.173.560 -10.341.068
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.701.961 -2.392.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.408.244 -2.292.578
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -36.427.281 25.289.324
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9,17 -5.003.193 412.965
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 19.889.439 -23.253.905
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7,9,26 11.073.758 -8.104.040
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-31.518.582 -23.521.536
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16,17 -807.857 -856.653
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.442.358 24.303.254
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
253 154.308
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 253 154.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.442.611 -1.411.054
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -4.442.611 -1.411.054
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 25.560.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
37.094.875 -1.934.740
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 47.941.884 10.263.472
Ödenen Faiz
23 -10.877.161 -12.566.202
Alınan Faiz
22 30.152 367.990
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.078 -2.009.675
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
326.078 -2.009.675
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.237.658 5.247.333
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.563.736 3.237.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.563.736 3.237.658
Ticari Alacaklar
15.618.174 20.760.682
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.618.174 20.760.682
Diğer Alacaklar
5.222.759 3.814.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.222.759 3.814.515
Stoklar
8 84.515.801 48.212.934
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.343.301 3.115.845
Diğer Dönen Varlıklar
17 17.909.305 14.133.568
ARA TOPLAM
131.173.076 93.275.202
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.173.076 93.275.202
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 11.905.000 5.405.000
Maddi Duran Varlıklar
12 230.982.879 63.113.186
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 3.307.497
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 61.773 10.003
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 5.231.837
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
246.257.149 73.760.026
TOPLAM VARLIKLAR
377.430.225 167.035.228
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 84.953.541 49.853.627
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 23.176.243 24.130.595
Ticari Borçlar
40.321.768 20.432.329
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 40.321.768 20.432.329
Diğer Borçlar
11.067.392 4.399.143
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 9.376.440 3.131.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.690.952 1.267.584
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 9.820.144 5.492.074
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 2.203.200 811.435
ARA TOPLAM
171.542.288 105.119.203
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
171.542.288 105.119.203
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 15.495.353 23.168.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.199.466
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.527.922 2.714.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 3.527.922 2.714.934
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 13.215.282
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.238.557 27.083.176
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
203.780.845 132.202.379
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
173.644.410 34.828.326
Ödenmiş Sermaye
18 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
145.849.971 -1.313.167
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
145.849.971 -1.313.167
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 147.557.370
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.707.399 -1.313.167
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-44.181.529 -44.892.560
Net Dönem Karı veya Zararı
25 -8.347.054 711.031
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.970 4.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
173.649.380 34.832.849
TOPLAM KAYNAKLAR
377.430.225 167.035.228


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 176.373.422 183.135.212
Satışların Maliyeti
19 -152.814.001 -151.376.402
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.559.421 31.758.810
BRÜT KAR (ZARAR)
23.559.421 31.758.810
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.859.368 -8.918.769
Pazarlama Giderleri
20 -9.540.955 -9.280.041
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.272.733 1.495.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -1.511.706 -3.250.720
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
920.125 11.805.122
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 8.659.298 10.150.711
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
22 -9.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.579.423 21.946.079
Finansman Gelirleri
23 10.141.172 21.795.302
Finansman Giderleri
23 -27.738.985 -48.547.484
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-8.018.390 -4.806.103
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-328.217 5.518.496
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -7.332 -22.789
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -320.885 5.541.285
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.346.607 712.393
DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.346.607 712.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
447 1.362
Ana Ortaklık Payları
25 -8.347.054 711.031
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 -0,15010000 0,01280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
147.163.138 -306.172
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 165.794.798
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -505.426 -392.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-18.126.234 86.356
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -18.126.234 86.356
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
147.163.138 -306.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.816.531 406.221
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
447 1.362
Ana Ortaklık Payları
138.816.084 404.859http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826366


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: -2,51% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9118 Değişim: 0,00%
Düşük 28,9053 07.12.2023 Yüksek 28,9137
Açılış: 28,9123
31,1436 Değişim: 0,02%
Düşük 31,1230 07.12.2023 Yüksek 31,1447
Açılış: 31,1368
1.883,46 Değişim: 0,46%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.