KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2018 - 19:27
KAP ***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PENGD*** PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -600.239 12.947.069 110.959 -32.350.587 -10.646.820 49.672.445 2.173 49.674.618
Transferler
-10.646.820 10.646.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-280.237 -4.637.103 -4.917.340 -21 -4.917.361
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -880.476 12.947.069 110.959 -42.997.407 -4.637.103 44.755.105 2.152 44.757.257
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.006.995 12.947.069 110.959 -42.997.407 -14.842.222 34.423.467 3.161 34.426.628
Transferler
-14.842.222 14.842.222
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-111.786 -4.914.325 -5.026.111 43 -5.026.068
Dönem Sonu Bakiyeler
55.600.000 23.412.213 1.199.850 -1.118.781 12.947.069 110.959 -57.839.629 -4.914.325 29.397.356 3.204 29.400.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.156.677 -4.287.957
Dönem Karı (Zararı)
-5.026.068 -4.917.361
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
405.889 530.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 557.589 538.315
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
241.555 -222.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 241.555 -222.338
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 -393.255 -8.167
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 222.950
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
15.949.106 237.649
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -733.681 -686.929
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -300.032 -250.393
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 27.266.876 19.067.225
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8,15 903.222 1.308.856
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -26.850.635 -18.332.639
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8,15,21 15.663.356 -868.471
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
11.328.927 -4.148.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-172.250 -139.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.261.781 -232.416
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.833
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 15.833
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-413.219 -317.092
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -413.219 -317.092
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 8.675.000 68.843
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.176.290 4.567.602
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4 -15.176.290 4.567.602
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.242.168 47.229
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.242.168 47.229
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 5.247.333 5.041.501
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 9.489.501 5.088.730


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 9.489.501 5.247.333
Ticari Alacaklar
19.368.095 18.634.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 19.368.095 18.634.414
Diğer Alacaklar
1.821.969 1.521.937
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.821.969 1.521.937
Stoklar
7 46.235.382 73.502.258
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.942.561 2.561.489
Diğer Dönen Varlıklar
15 10.816.595 15.100.889
ARA TOPLAM
93.674.103 116.568.320
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
93.674.103 116.568.320
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 22.290.000 30.965.000
Maddi Duran Varlıklar
10 64.005.159 64.149.529
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 28.981
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
86.324.140 95.114.529
TOPLAM VARLIKLAR
179.998.243 211.682.849
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 41.383.621 64.042.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 20.449.372 15.998.073
Ticari Borçlar
16.835.599 43.686.234
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 16.835.599 43.686.234
Diğer Borçlar
7.568.458 7.408.985
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21 6.248.308 6.099.539
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 1.320.150 1.309.446
Ertelenmiş Gelirler
8 5.421.024 8.499.408
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 19.933.696 808.488
ARA TOPLAM
111.591.770 140.443.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.591.770 140.443.795
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 33.673.614 30.642.217
Ertelenmiş Gelirler
8 2.741.631 3.255.686
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.590.668 2.518.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.590.668 2.518.719
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 395.804
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
39.005.913 36.812.426
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
150.597.683 177.256.221
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29.397.356 34.423.467
Ödenmiş Sermaye
16 55.600.000 55.600.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 23.412.213 23.412.213
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.199.850 1.199.850
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.828.288 11.940.074
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.828.288 11.940.074
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.118.781 -1.006.995
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
10 12.947.069 12.947.069
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 110.959 110.959
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-57.839.629 -42.997.407
Net Dönem Karı veya Zararı
20 -4.914.325 -14.842.222
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.204 3.161
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
29.400.560 34.426.628
TOPLAM KAYNAKLAR
179.998.243 211.682.849


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 36.148.045 33.333.302
Satışların Maliyeti
17 -32.641.588 -28.912.327
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.506.457 4.420.975
BRÜT KAR (ZARAR)
3.506.457 4.420.975
Genel Yönetim Giderleri
-1.991.851 -1.678.849
Pazarlama Giderleri
-1.910.763 -2.659.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
628.982 717.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-1.086.302 -971.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-853.477 -170.821
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3.585.388 514.723
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-9.833
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.731.911 334.069
Finansman Gelirleri
630.597 4.884.655
Finansman Giderleri
-8.666.066 -9.864.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-5.303.558 -4.645.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
389.276 8.167
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -3.979
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 393.255 8.167
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.914.282 -4.637.124
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.914.282 -4.637.124
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43 -21
Ana Ortaklık Payları
20 -4.914.325 -4.637.103
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,08840000 -0,08340000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-111.786 -280.237
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -143.316 -350.296
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
31.530 70.059
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 31.530 70.059
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-111.786 -280.237
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.026.068 -4.917.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43 -21
Ana Ortaklık Payları
-5.026.111 -4.917.340http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.052 Değişim: 2,36% Hacim : 42.264 Mio.TL Son veri saati : 17:04
Düşük 2.010 09.12.2021 Yüksek 2.052
Açılış: 2.010
13,7910 Değişim: 0,76%
Düşük 13,6067 09.12.2021 Yüksek 13,8346
Açılış: 13,6873
15,6173 Değişim: 0,43%
Düşük 15,4514 09.12.2021 Yüksek 15,6710
Açılış: 15,5498
787,40 Değişim: 0,33%
Düşük 780,18 09.12.2021 Yüksek 791,56
Açılış: 784,84
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.