KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:56
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 125.985.640 389.050.214 389.050.214
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
114.984.604 114.984.604 114.984.604
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
253.000.000 100.648 9.963.926 240.970.244 504.034.818 504.034.818
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.222 403.335.453 403.335.453 403.335.453
Sermaye Arttırımı
416.833.747 4.722 416.838.469 416.838.469
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 132.870 9.963.926 240.970.244 403.335.453 1.324.240.962 1.324.240.962
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
669.833.747 4.722 132.870 9.963.926 240.970.244 403.335.453 1.324.240.962 1.324.240.962
Transferler
19.328.108 384.007.345 -403.335.453 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.167 396.937.119 396.578.952 396.578.952
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 -225.297 29.292.034 624.977.589 396.937.119 1.720.819.914 1.720.819.914


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-62.803.211 3.694.860
Dönem Karı (Zararı)
396.937.119 403.335.453
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
396.937.119 403.335.453
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-368.241.064 -427.736.483
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.625.511 1.007.065
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.226.471 -27.602.727
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.226.471 -27.602.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
912.363 851.748
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
733.044 316.492
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
179.319 535.256
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
11.027.445 4.935.333
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -649.102 -6.290.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 11.676.547 11.226.215
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-117.217.124 -169.784.617
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-215.694.379 -109.522.652
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
10,16 -215.694.379 -109.522.652
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 747.966
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.051.640 -35.056.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-37.051.640 -35.056.508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-4.616.769 -93.312.091
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-91.499.266 28.095.890
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.032.402 -9.504.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.216.300 -2.174.079
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 33.725.070 39.468.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.483.975 -3.360.740
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.912.411 3.976.961
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.547.198 -310.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 -3.547.198 -310.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-62.803.211 3.694.860
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-118.837.648 -247.113.200
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
24 -111.305.944 -241.349.433
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.548.428 -10.079.015
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.053.415 61.353.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.395.621 -20.903.597
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-86.290.172 -42.100.071
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
649.102 5.965.228
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
156.492.071 206.677.883
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 416.838.469
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.550.000 98.400.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
5 72.550.000 98.400.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -76.322.658 -125.399.995
Ödenen Faiz
-11.676.547 -11.226.215
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 171.941.276 -171.934.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-25.148.788 -36.740.457
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.616.769 93.312.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.532.019 56.571.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 58.797.835 2.226.201
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 38.265.816 58.797.835


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 38.265.816 230.739.111 2.233.101
Ticari Alacaklar
26.394.747 2.912.186 542.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.394.747 2.912.186 542.977
Diğer Alacaklar
672.514 314.616 238.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
672.514 314.616 238.601
Stoklar
7 65.065.271 89.563.870 101.429.318
Peşin Ödenmiş Giderler
8 128.249.550 120.000 394.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 63.962 317.837 7.569
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.448.087 140.000 3.494.024
ARA TOPLAM
260.159.947 324.107.620 108.339.600
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
260.159.947 324.107.620 108.339.600
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
24 352.655.377 241.349.433 0
Ticari Alacaklar
514.880.218 404.715.554 228.399.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 514.880.218 404.715.554 228.399.209
Diğer Alacaklar
72.530.816 5.726.626 529
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 72.530.287 5.726.097 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 566.653.153 390.841.946 286.387.223
Maddi Duran Varlıklar
11 12.997.818 9.074.901 2.951
Peşin Ödenmiş Giderler
8 260.694 42.100.072 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.519.978.076 1.093.808.532 514.789.912
TOPLAM VARLIKLAR
1.780.138.023 1.417.916.152 623.129.512
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 40.827.342 44.600.000 71.599.995
Ticari Borçlar
6,20 16.298.313 13.814.338 17.175.078
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0 7.836.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 16.298.313 13.814.338 9.338.782
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
459.312 215.847 118.224
Diğer Borçlar
449.155 26.274.210 20.955.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 25.140 25.961.917 20.877.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
424.015 312.293 77.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 35.000 4.603.449 7.372.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 3.547.198 1.671.353
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 16.574 235.481 3.903
ARA TOPLAM
58.085.696 93.290.523 118.896.674
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
58.085.696 93.290.523 118.896.674
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.232.413 384.667 198.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.232.413 384.667 198.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.232.413 384.667 198.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
59.318.109 93.675.190 119.094.694
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.720.819.914 1.324.240.962 504.034.818
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 669.833.747 253.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.722 4.722
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.297 132.870 100.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.297 132.870 100.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.297 132.870 100.648
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.292.034 9.963.926 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
624.977.589 240.970.244 240.970.244
Net Dönem Karı veya Zararı
396.937.119 403.335.453 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.720.819.914 1.324.240.962 504.034.818
TOPLAM KAYNAKLAR
1.780.138.023 1.417.916.152 623.129.512


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 144.501.752 62.125.015
Satışların Maliyeti
14 -119.800.420 -42.972.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.701.332 19.152.241
BRÜT KAR (ZARAR)
24.701.332 19.152.241
Genel Yönetim Giderleri
15 -36.294.953 -14.052.738
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 439.733.833 470.793.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -19.613.251 -65.986.695
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
408.526.961 409.905.856
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
408.526.961 409.905.856
Finansman Gelirleri
17 649.102 6.290.882
Finansman Giderleri
17 -12.238.944 -12.113.319
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
396.937.119 404.083.419
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -747.966
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -747.966
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
396.937.119 403.335.453
DÖNEM KARI (ZARARI)
396.937.119 403.335.453
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
396.937.119 403.335.453
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.167 32.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-358.167 32.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-358.167 32.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
396.578.952 403.367.675
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
396.578.952 403.367.675http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124256


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,8972 Değişim: -0,03%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7595 Değişim: 0,21%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.895,05 Değişim: 1,29%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.898,43
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.