KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:56
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 -1.228.778 100.648 -638.905 9.963.926 124.868.151 386.065.042 -284.493 385.780.549
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
146.345.924 146.345.924 146.345.924
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
253.000.000 -1.228.778 100.648 -638.905 9.963.926 271.214.075 532.410.966 -284.493 532.126.473
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.222 32.235.094 464.499.621 496.766.937 -175.818 496.591.119
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
416.833.747 4.722 416.838.469 416.838.469
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-72.636.938 -72.636.938 -72.636.938
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 -73.865.716 132.870 31.596.189 9.963.926 271.214.075 464.499.621 1.373.379.434 -460.311 1.372.919.123
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
669.833.747 4.722 -73.865.716 132.870 31.596.189 9.963.926 271.214.075 464.499.621 1.373.379.434 -460.311 1.372.919.123
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
19.328.108 445.171.513 -464.499.621 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-358.167 59.895.183 360.214.176 419.751.192 419.751.192
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-13.828.016 -13.828.016 460.311 -13.367.705
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 -73.865.716 -225.297 91.491.372 29.292.034 702.557.572 360.214.176 1.779.302.610 1.779.302.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
53.700.507 6.167.548
Dönem Karı (Zararı)
360.214.176 464.323.803
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
360.214.176 464.323.803
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-315.297.761 -442.556.042
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 3.761.138 1.060.904
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.047.152 -27.067.471
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
179.319 535.256
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -9.226.471 -27.602.727
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
924.241 463.674
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
924.241 463.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.981.186 6.309.752
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.877.175 -6.290.882
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 17.858.361 12.600.634
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.809.849 -116.089.306
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
16 -196.813.875 -185.220.581
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
16,10 -196.813.875 -185.220.581
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 -8.146.832 12.815.219
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-37.051.640 -35.056.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-37.051.640 -35.056.508
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-8.094.978 -99.771.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.784.092 -15.600.213
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-20.052.038 -9.504.159
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.508.781 4.729.434
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 33.725.070 39.468.175
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.209.130 -3.097.425
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.042.091 -46.885.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.547.198 -310.268
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-3.547.198 -310.268
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
53.700.507 6.167.548
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-252.446.264 -211.753.448
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.573.453 -13.310.605
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
127.053.415 61.353.688
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -199.615.570 -116.726.058
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
8 -174.187.831 -149.361.355
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
1.877.175 6.290.882
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
161.145.133 185.654.620
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.828.016
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
416.838.469
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-72.636.938
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 178.571.016 153.158.550
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -157.680.782 -127.170.451
Ödenen Faiz
-17.858.361 -12.600.634
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 171.941.276 -171.934.376
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-37.600.624 -19.931.280
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
8.094.978 99.771.725
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.505.646 79.840.445
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 82.085.176 2.244.731
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 52.579.530 82.085.176


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021 Bir Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 52.579.530 254.026.452 2.244.731
Ticari Alacaklar
26.414.385 2.912.186 542.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 26.414.385 2.912.186 542.977
Diğer Alacaklar
701.918 314.616 238.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
701.918 314.616 238.601
Stoklar
7 65.065.271 89.563.870 101.429.318
Peşin Ödenmiş Giderler
8 323.288.492 501.791 394.010
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 63.962 317.837 7.569
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.567.193 191.839 3.498.405
ARA TOPLAM
470.680.751 347.828.591 108.355.611
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
470.680.751 347.828.591 108.355.611
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
514.880.218 404.715.554 228.399.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 514.880.218 404.715.554 228.399.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0 0
Diğer Alacaklar
529 529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 979.680.061 641.884.635 359.090.513
Maddi Duran Varlıklar
11 17.751.110 12.338.652 2.951
Peşin Ödenmiş Giderler
8 260.694 148.859.564 1.104.873
Ertelenmiş Vergi Varlığı
8.003.960 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.520.576.572 1.207.798.934 588.598.075
TOPLAM VARLIKLAR
1.991.257.323 1.555.627.525 696.953.686
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 151.605.370 125.958.124 71.599.995
Ticari Borçlar
6,20 17.347.452 14.138.322 17.235.747
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 149.280 7.836.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.347.452 13.989.042 9.399.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
797.691 363.029 118.224
Diğer Borçlar
626.133 9.543.962 55.076.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 201.721 9.231.669 54.999.244
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
424.412 312.293 77.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 16.182.269 4.603.449 7.372.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 0 3.547.198 1.671.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
427.003 188.168 45.040
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
427.003 188.168 45.040
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 306.705 408.934 3.903
ARA TOPLAM
187.292.623 158.751.186 153.123.897
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
187.292.623 158.751.186 153.123.897
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.232.413 384.667 198.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
1.232.413 384.667 198.020
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23.429.677 23.572.549 11.505.296
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.662.090 23.957.216 11.703.316
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
211.954.713 182.708.402 164.827.213
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.779.302.610 1.373.379.434 532.410.966
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 669.833.747 253.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.722 4.722
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-73.865.716 -73.865.716 -1.228.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.297 132.870 100.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.297 132.870 100.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.297 132.870 100.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
91.491.372 31.596.189 -638.905
Yabancı Para Çevrim Farkları
91.491.372 31.596.189 -638.905
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
29.292.034 9.963.926 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
702.557.572 271.214.075 271.214.075
Net Dönem Karı veya Zararı
360.214.176 464.499.621 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -460.311 -284.493
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.779.302.610 1.372.919.123 532.126.473
TOPLAM KAYNAKLAR
1.991.257.323 1.555.627.525 696.953.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 144.878.262 62.279.068
Satışların Maliyeti
14 -119.800.420 -42.972.774
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
25.077.842 19.306.294
BRÜT KAR (ZARAR)
25.077.842 19.306.294
Genel Yönetim Giderleri
15 -55.083.956 -15.619.159
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 420.597.044 545.438.304
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -19.047.503 -64.789.561
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
371.543.427 484.335.878
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
371.543.427 484.335.878
Finansman Gelirleri
17 1.877.175 6.290.882
Finansman Giderleri
17 -21.353.258 -13.487.738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
352.067.344 477.139.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.146.832 -12.815.219
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 0 -747.966
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
18 8.146.832 -12.067.253
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
360.214.176 464.323.803
DÖNEM KARI (ZARARI)
360.214.176 464.323.803
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -175.818
Ana Ortaklık Payları
360.214.176 464.499.621
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-358.167 32.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-358.167 32.222
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
59.895.183 32.235.094
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
59.895.183 32.235.094
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
59.537.016 32.267.316
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
419.751.192 496.591.119
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -175.818
Ana Ortaklık Payları
419.751.192 496.766.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124253


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9814 Değişim: -0,01%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2072 Değişim: -0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.862,42 Değişim: -0,22%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.