KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:20
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.351 93.619.900 93.733.251 93.733.251
Sermaye Arttırımı
179.900.000 3.963.926 -184.960.302 1.096.376 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 142.948 9.963.926 58.512.190 93.619.900 415.238.964 415.238.964
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
253.000.000 100.648 9.963.926 58.512.190 67.428.985 389.005.749 389.005.749
Transferler
67.428.985 -67.428.985 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.906 1.162.283 53.956.225 55.143.414 55.143.414
Sermaye Arttırımı
416.833.747 4.722 416.838.469 416.838.469
Dönem Sonu Bakiyeler
669.833.747 4.722 125.554 1.162.283 9.963.926 125.941.175 53.956.225 860.987.632 860.987.632


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.651.466 4.341.022
Dönem Karı (Zararı)
53.956.225 93.619.900
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
53.956.225 93.619.900
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.865.841 -67.504.627
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 1.794.349 600.364
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.205.961 -3.302.553
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -10.205.961 -3.302.553
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
346.355 232.063
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
236.491 90.380
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
109.864 141.683
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.938.094 6.944.457
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -6.127.119 -46.686
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 9.065.213 6.991.143
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
1.342.129 -73.672.613
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
511.847 1.693.655
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.592.654
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.592.654
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-54.741.850 -21.774.251
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.209.737 43.426.145
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
436.304 -212.346
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-11.056.987 34.835.870
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.750.538 -63.060.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.661.968 -36.763.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-13.651.466 4.341.022
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.036.329 11.301.111
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.052.131
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
24.435.250 18.273.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -41.767.960 -7.019.413
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-105.778.607
Alınan Faiz
6.127.119 46.686
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.276.661 -15.385.154
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.838.469
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
416.838.469
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 63.400.000 72.850.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -124.899.995 -81.100.005
Ödenen Faiz
-9.065.213 -7.313.618
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 3.400 178.469
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.588.866 256.979
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
205.588.866 256.979
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.226.201 1.889.793
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 207.815.067 2.146.772


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 207.818.567 2.233.101
Ticari Alacaklar
1.906.201 542.977
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.906.201 542.977
Diğer Alacaklar
198.265 238.601
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
198.265 238.601
Stoklar
7 91.884.741 101.429.318
Peşin Ödenmiş Giderler
8 7.010.869 90.765
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 306.884 7.569
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.279.693 3.494.024
ARA TOPLAM
310.405.220 108.036.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
310.405.220 108.036.355
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
268.135.858 228.399.209
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 268.135.858 228.399.209
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 199.001.066 171.705.864
Maddi Duran Varlıklar
11 9.500.708 2.951
Peşin Ödenmiş Giderler
8 98.767.738 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
575.405.899 400.108.553
TOPLAM VARLIKLAR
885.811.119 508.144.908
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.100.000 71.599.995
Ticari Borçlar
6,20 6.162.556 17.219.543
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 0 7.836.296
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.162.556 9.383.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
150.015 118.224
Diğer Borçlar
5.600.743 20.955.340
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 5.381.375 20.877.730
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
219.368 77.610
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 0 7.372.781
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 2.425.129 1.671.353
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.230 3.903
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 7.230 3.903
ARA TOPLAM
24.445.673 118.941.139
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.445.673 118.941.139
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
377.814 198.020
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
377.814 198.020
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
377.814 198.020
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.823.487 119.139.159
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
860.987.632 389.005.749
Ödenmiş Sermaye
13 669.833.747 253.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
4.722 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.554 100.648
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.554 100.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.554 100.648
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.162.283 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.162.283 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 9.963.926
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
125.941.175 58.512.190
Net Dönem Karı veya Zararı
53.956.225 67.428.985
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
860.987.632 389.005.749
TOPLAM KAYNAKLAR
885.811.119 508.144.908


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 40.927.306 69.059.994 10.606.078 9.252.393
Satışların Maliyeti
14 -25.187.935 -49.818.588 -6.872.708 -5.754.074
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.739.371 19.241.406 3.733.370 3.498.319
BRÜT KAR (ZARAR)
15.739.371 19.241.406 3.733.370 3.498.319
Genel Yönetim Giderleri
15 -14.581.447 -5.689.624 -6.636.662 -2.023.339
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 71.782.902 95.247.606 8.448.572 47.009.462
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -19.298.552 -7.300.405 -1.168.109 -3.879.870
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
53.642.274 101.498.983 4.377.171 44.604.572
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
203.932 55.338
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
53.642.274 101.702.915 4.377.171 44.659.910
Finansman Gelirleri
17 11.965.009 1.100.781 10.954.216 334.133
Finansman Giderleri
17 -11.139.211 -7.490.141 -1.787.083 -2.299.356
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.468.072 95.313.555 13.544.304 42.694.687
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-511.847 -1.693.655 650 -263.452
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
18 -511.847 -1.693.655 650 -263.452
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
53.956.225 93.619.900 13.544.954 42.431.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
53.956.225 93.619.900 13.544.954 42.431.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
53.956.225 93.619.900 13.544.954 42.431.235
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
24.906 113.351 -21.835 17.171
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.906 113.351 -21.835 17.171
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.162.283 0 158.718 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.162.283 0 158.718 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.187.189 113.351 136.883 17.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
55.143.414 93.733.251 13.681.837 42.448.406
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.143.414 93.733.251 13.681.837 42.448.406http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975910


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.