KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:07
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.209.498 -23.209.498 -23.209.498
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 243.472.492 -23.209.498 299.369.162 299.369.162
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
113.351 93.619.900 93.733.251 93.733.251
Sermaye Arttırımı
179.900.000 3.963.926 -184.960.302 1.096.376
Dönem Sonu Bakiyeler
253.000.000 142.948 9.963.926 58.512.190 93.619.900 415.238.964 415.238.964


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.341.022 47.716.688
Dönem Karı (Zararı)
93.619.900 -23.209.498
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
93.619.900 -23.209.498
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-67.504.627 35.270.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 600.364 753.740
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.160.870 1.929.614
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 141.683 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -3.302.553 1.929.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
90.380 479.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
90.380 479.766
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.944.457 22.380.047
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -46.686 -2.778.779
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 6.991.143 25.158.826
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-73.672.613 9.338.226
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.693.655 1.912.609
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.523.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-21.774.251 35.655.907
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
43.426.145 -2.168.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
43.426.145 -2.168.236
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.763.150 17.499.603
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
34.835.870 40.631.093
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.060.770 -23.623.297
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-212.346 3.316.744
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.341.022 47.716.688
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
11.301.111 -1.080.505
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.273.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -7.019.413 -3.859.284
Alınan Faiz
46.686 2.778.779
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.385.154 -49.514.020
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 72.850.000 63.150.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.100.005 -84.268.719
Ödenen Faiz
-7.313.618 -28.433.766
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 178.469 38.465
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.979 -2.877.837
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
256.979 -2.877.837
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.889.793 4.658.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.146.772 1.780.254


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.146.772 2.068.262
Ticari Alacaklar
15.763.630 9.144.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 1.211.979 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 14.551.651 9.144.998
Diğer Alacaklar
507.972 157.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
507.972 157.398
Stoklar
7 104.338.715 135.872.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 91.734 80.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 6.963 157.138
Diğer Dönen Varlıklar
9 3.000 2.003
ARA TOPLAM
122.858.786 147.482.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
122.858.786 147.482.615
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
238.584.610 215.098.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 238.584.610 201.559.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 13.538.767
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 167.918.630 179.770.884
Maddi Duran Varlıklar
11 3.797 6.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
406.507.566 394.876.202
TOPLAM VARLIKLAR
529.366.352 542.358.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 68.849.995 77.422.475
Ticari Borçlar
6,20 14.261.513 77.322.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 8.180.296 58.670.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.081.217 18.651.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
110.273 89.822
Diğer Borçlar
28.272.227 35.603.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 28.272.227 35.235.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 367.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 0 29.476.609
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 1.693.655
Kısa Vadeli Karşılıklar
762.499 738.383
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 762.499 738.383
ARA TOPLAM
113.950.162 220.652.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.950.162 220.652.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
177.226 200.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
177.226 200.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.226 200.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
114.127.388 220.853.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
415.238.964 321.505.713
Ödenmiş Sermaye
13 253.000.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
142.948 29.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.948 29.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
142.948 29.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
58.512.190 243.472.492
Net Dönem Karı veya Zararı
93.619.900 -1.096.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
415.238.964 321.505.713
TOPLAM KAYNAKLAR
529.366.352 542.358.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 69.059.994 77.558.602 9.252.393 3.508.526
Satışların Maliyeti
14 -49.818.588 -81.531.342 -5.754.074 -3.364.816
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.241.406 -3.972.740 3.498.319 143.710
BRÜT KAR (ZARAR)
19.241.406 -3.972.740 3.498.319 143.710
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.689.624 -5.180.494 -2.023.339 -1.659.687
Pazarlama Giderleri
-1.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 95.247.606 45.853.873 47.009.462 10.224.259
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -7.300.405 -35.882.125 -3.879.870 -21.202.773
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.498.983 816.664 44.604.572 -12.494.491
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
203.932 55.338
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-72.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.702.915 816.664 44.659.910 -12.566.826
Finansman Gelirleri
17 1.100.781 3.453.027 334.133 1.004.366
Finansman Giderleri
17 -7.490.141 -25.566.580 -2.299.356 -7.576.276
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
95.313.555 -21.296.889 42.694.687 -19.138.736
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.693.655 -1.912.609 -263.452 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.693.655 -263.452
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.912.609 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.619.900 -23.209.498 42.431.235 -19.138.736
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.619.900 -23.209.498 42.431.235 -19.138.736
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.619.900 -23.209.498 42.431.235 -19.138.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
113.351 17.171 1.442
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
113.351 17.171 1.442
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.351 0 17.171 1.442
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
93.733.251 -23.209.498 42.448.406 -19.137.294
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
93.733.251 -23.209.498 42.448.406 -19.137.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885180


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,8187 Değişim: 0,15%
Düşük 13,7777 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,6211 Değişim: 0,27%
Düşük 15,5596 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
789,91 Değişim: 0,08%
Düşük 787,97 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.