KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:11
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.442 -4.070.762 -4.072.204 -4.072.204
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 4.726 6.000.000 243.472.492 -4.070.762 318.506.456 318.506.456
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713
Transferler
3.963.926 -5.060.302 1.096.376 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
96.180 51.188.665 51.284.845 51.284.845
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 125.777 9.963.926 238.412.190 51.188.665 372.790.558 372.790.558


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.151.516 19.185.998
Dönem Karı (Zararı)
51.188.665 -4.070.762
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
51.188.665 -4.070.762
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.740.497 38.671.794
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 485.994 482.749
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.764.480 1.929.614
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.764.480 1.929.614
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
91.404 -22.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
59.305 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
32.099 -22.418
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.712.788 15.898.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -44.783 -1.926.576
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 4.757.571 17.825.237
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.696.406 19.604.375
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.430.203 1.912.609
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -1.133.796
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-48.599.684 -15.415.034
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.024.113 -20.514.284
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-746.701 2.288.120
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.552.760 38.371.555
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-62.796.765 -27.048.544
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.633.091 -8.511.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.151.516 19.185.998
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.813.449 -1.142.177
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.273.838 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.273.838 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -5.505.172 -3.068.753
Alınan Faiz
44.783 1.926.576
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.231.443 -19.839.705
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 49.400.000 39.650.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -55.000.005 -38.900.225
Ödenen Faiz
-4.809.907 -21.299.902
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
178.469 710.422
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.430.490 -1.795.884
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.430.490 -1.795.884
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.889.793 4.658.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.320.283 2.862.207


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.320.283 2.068.262
Ticari Alacaklar
4.604.605 9.144.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 736.184 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.868.421 9.144.998
Diğer Alacaklar
575.309 157.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
575.309 157.398
Stoklar
7 110.083.752 135.872.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 92.704 80.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 6.677 157.138
Diğer Dönen Varlıklar
9 469.334 2.003
ARA TOPLAM
119.152.664 147.482.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
6 119.152.664 147.482.615
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
213.279.046 215.098.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 213.279.046 201.559.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.538.767
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 166.517.915 179.770.884
Maddi Duran Varlıklar
11 4.642 6.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
379.802.132 394.876.202
TOPLAM VARLIKLAR
498.954.796 542.358.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 71.770.134 77.422.475
Ticari Borçlar
14.525.519 77.322.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7.834.486 58.670.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 6.691.033 18.651.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
73.753 89.822
Diğer Borçlar
36.057.272 35.603.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 36.057.272 35.235.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
367.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 255.000 29.476.609
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
1.430.203 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 1.889.035 738.383
ARA TOPLAM
126.000.916 220.652.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
126.000.916 220.652.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
163.322 200.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
163.322 200.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.322 200.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
126.164.238 220.853.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
372.790.558 321.505.713
Ödenmiş Sermaye
13 73.100.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
125.777 29.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.777 29.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
125.777 29.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.963.926 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
238.412.190 243.472.492
Net Dönem Karı veya Zararı
51.188.665 -1.096.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
372.790.558 321.505.713
TOPLAM KAYNAKLAR
498.954.796 542.358.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 59.807.601 74.050.076 8.239.593 58.681.076
Satışların Maliyeti
14 -44.064.514 -78.166.526 -7.175.865 -62.976.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
15.743.087 -4.116.450 1.063.728 -4.294.968
BRÜT KAR (ZARAR)
15.743.087 -4.116.450 1.063.728 -4.294.968
Genel Yönetim Giderleri
15 -3.666.285 -3.520.807 -1.892.777 -2.013.580
Pazarlama Giderleri
0 -1.850 0 -1.850
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 48.238.144 35.629.614 39.451.950 10.865.077
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.420.535 -14.679.352 -1.255.179 -13.913.442
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.894.411 13.311.155 37.367.722 -9.358.763
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
148.594 72.335 5.887 72.335
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
57.043.005 13.383.490 37.373.609 -9.286.428
Finansman Gelirleri
17 766.648 2.448.661 648.778 1.982.415
Finansman Giderleri
17 -5.190.785 -17.990.304 -2.831.430 -9.557.785
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.618.868 -2.158.153 35.190.957 -16.861.798
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.430.203 -1.912.609 -1.430.203 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.430.203 -1.430.203
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.912.609 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
51.188.665 -4.070.762 33.760.754 -16.861.798
DÖNEM KARI (ZARARI)
51.188.665 -4.070.762 33.760.754 -16.861.798
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.188.665 -4.070.762 33.760.754 -16.861.798
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
96.180 -1.442 24.322 3.619
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
96.180 -1.442 24.322 3.619
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
96.180 -1.442 24.322 3.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
51.284.845 -4.072.204 33.785.076 -16.858.179
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
51.284.845 -4.072.204 33.785.076 -16.858.179http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863842


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.406 Değişim: -0,34% Hacim : 5.394 Mio.TL Son veri saati : 13:42
Düşük 1.402 25.06.2021 Yüksek 1.415
Açılış: 1.414
8,6887 Değişim: -0,23%
Düşük 8,6753 25.06.2021 Yüksek 8,7087
Açılış: 8,7087
10,3835 Değişim: -0,22%
Düşük 10,3652 25.06.2021 Yüksek 10,4087
Açılış: 10,4059
497,80 Değişim: 0,15%
Düşük 496,21 25.06.2021 Yüksek 498,93
Açılış: 497,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.