KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

18.05.2020 - 21:01
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 0 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.061 12.791.036 12.785.975 0 12.785.975
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 1.107 6.000.000 243.472.492 12.791.036 335.364.635 0 335.364.635
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 0 321.505.713
Transferler
-1.096.376 1.096.376 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.858 0 17.427.911 17.499.769 0 17.499.769
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 101.455 242.376.116 17.427.911 339.005.482 0 339.005.482


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.363.331 2.597.347
Dönem Karı (Zararı)
17.427.911 12.791.036
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
17.427.911 12.791.036
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-8.151.865 31.299.563
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,15 162.398 237.623
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.621.199 -2.061.279
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -643.521 9.971
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -1.977.678 -2.071.250
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.846
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
81.846
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.226.989 8.168.996
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -26.429 -212.204
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 2.253.418 8.381.200
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-7.696.406 23.756.142
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.912.609
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-305.493
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-714.528
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.639.377 -41.493.252
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
17.736.104 -51.980.891
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
323.148 1.043.012
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.088.489 17.238.484
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
18 3.964
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.172.677 -2.554.266
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.618.405 -5.239.591
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.363.331 2.597.347
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
15.460.927 -1.976.095
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 18.273.838
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.839.340 -2.188.299
Alınan Faiz
26.429 212.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.019.564 -3.495.198
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 45.400.000 16.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -39.100.005 -8.995.866
Ödenen Faiz
-1.857.927 -10.856.906
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 577.496 357.574
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.117.160 -2.873.946
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.117.160 -2.873.946
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.357.840 4.737.386
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.475.000 1.863.440


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.607.926 2.068.262
Ticari Alacaklar
7.457.613 9.144.998
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
449.610
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.008.003 9.144.998
Diğer Alacaklar
259.388 157.398
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
259.388 157.398
Stoklar
7 117.761.221 135.872.032
Peşin Ödenmiş Giderler
8 80.765 80.784
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 3.964 157.138
Diğer Dönen Varlıklar
9 31.587 2.003
ARA TOPLAM
131.202.464 147.482.615
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
131.202.464 147.482.615
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
207.389.667 215.098.456
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 207.389.667 201.559.689
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.538.767
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 164.174.726 179.770.884
Maddi Duran Varlıklar
11 5.594 6.333
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
371.570.516 394.876.202
TOPLAM VARLIKLAR
502.772.980 542.358.817
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 84.117.962 77.422.475
Ticari Borçlar
16.149.607 77.322.283
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 7.835.863 58.670.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 8.313.744 18.651.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
86.306 89.822
Diğer Borçlar
37.494.366 35.603.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 37.494.366 35.235.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 367.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 25.659.960 29.476.609
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 49.112 738.383
ARA TOPLAM
163.557.313 220.652.907
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
163.557.313 220.652.907
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
210.185 200.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
210.185 200.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
210.185 200.197
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
163.767.498 220.853.104
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
339.005.482 321.505.713
Ödenmiş Sermaye
13 73.100.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
101.455 29.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.455 29.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
101.455 29.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.000.000 6.000.000
Yasal Yedekler
6.000.000 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
242.376.116 243.472.492
Net Dönem Karı veya Zararı
17.427.911 -1.096.376
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
339.005.482 321.505.713
TOPLAM KAYNAKLAR
502.772.980 542.358.817


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 51.568.008 15.369.000
Satışların Maliyeti
14 -36.888.649 -15.190.482
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
14.679.359 178.518
BRÜT KAR (ZARAR)
14.679.359 178.518
Genel Yönetim Giderleri
15 -1.773.508 -1.507.227
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 8.786.194 24.764.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -2.165.356 -765.910
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.526.689 22.669.918
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
142.707 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.669.396 22.669.918
Finansman Gelirleri
17 117.870 466.246
Finansman Giderleri
17 -2.359.355 -8.432.519
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.427.911 14.703.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.912.609
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 -1.912.609
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.427.911 12.791.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.427.911 12.791.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
17.427.911 12.791.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
71.858 -5.061
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
71.858 -5.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
71.858 -5.061
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.499.769 12.785.975
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.499.769 12.785.975http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845774


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.