KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.02.2020 - 18:59
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -3.378 234.062.050 49.145.977 313.204.649 313.204.649
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.000.000 43.145.977 -49.145.977 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.546 9.364.465 9.374.011 9.374.011
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
13 43.100.000 -43.100.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
23.429
Dönem Karı (Zararı)
-1.096.376 -1.072.947 -1.072.947
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 29.597 6.000.000 243.472.492 -1.096.376 321.505.713 321.505.713


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
180.979.441 129.742.182
Dönem Karı (Zararı)
-1.096.376 9.364.465
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.096.376 9.364.465
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
3.024.372 -17.912.735
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,15 1.073.688 792.676
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-3.176.233 10.811.259
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -178.388 807.699
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.997.845 10.003.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
180.801 19.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
180.801
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19.709
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.852.799 33.885.932
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.034.547 -582.425
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 29.887.346 34.468.357
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-25.513.799 -63.015.429
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 1.912.609 -406.882
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-305.493
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
179.051.445 138.290.452
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
60.373.007 68.799.572
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.832.618 4.705.452
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
54.228.833 117.964.257
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.556.214 3.343.101
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.903.635 -56.521.930
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
157.138
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 157.138
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
180.979.441 129.742.182
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-108.749.842 -36.717.328
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.326
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -12.326
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -109.784.389 -41.717.357
Alınan Faiz
1.034.547 582.425
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.429.930
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-74.997.897 -89.994.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 78.000.000 74.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -122.389.916 -108.028.978
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-23.183.717
Ödenen Faiz
-31.139.934 -32.717.115
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 531.953 -165.109
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.768.298 3.029.935
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.768.298 3.029.935
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.658.091 1.628.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.889.793 4.658.091


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.068.262 5.368.513
Ticari Alacaklar
9.144.998 4.353.431
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 9.144.998 4.353.431
Diğer Alacaklar
157.398 1.248.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
157.398 1.248.158
Stoklar
7 135.872.032 187.103.020
Peşin Ödenmiş Giderler
8 80.784 299.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 157.138 82.501
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.003 451.608
ARA TOPLAM
147.482.615 198.906.550
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
147.482.615 198.906.550
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
215.098.456 254.570.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 201.559.689 254.570.842
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.538.767
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 179.770.884 71.056.908
Maddi Duran Varlıklar
11 6.333 9.608
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.912.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
394.876.202 327.550.496
TOPLAM VARLIKLAR
542.358.817 526.457.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 77.422.475 65.620.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 48.841.969
Ticari Borçlar
77.322.283 40.766.069
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6,20 58.670.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 18.651.945 40.766.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
89.822 174.829
Diğer Borçlar
35.603.335 25.411.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 35.235.571 25.411.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
367.764
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
8 29.476.609 12.861.338
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 738.383 1.556.847
ARA TOPLAM
220.652.907 195.232.902
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
220.652.907 195.232.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.602.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
200.197 42.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.197 8.645.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
220.853.104 203.878.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
321.505.713 322.578.660
Ödenmiş Sermaye
13 73.100.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
29.597 6.168
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.597 6.168
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
29.597 6.168
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.000.000 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.472.492 234.108.027
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.096.376 9.364.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
321.505.713 322.578.660
TOPLAM KAYNAKLAR
542.358.817 526.457.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 85.225.613 127.595.460
Satışların Maliyeti
14 -85.264.104 -138.022.331
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-38.491 -10.426.871
BRÜT KAR (ZARAR)
-38.491 -10.426.871
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.296.392 -6.383.183
Pazarlama Giderleri
-1.850 -183.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 74.006.790 147.392.874
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -38.034.932 -88.489.130
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.635.125 41.910.190
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
674.853 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.309.978 41.910.190
Finansman Gelirleri
17 1.869.421 5.278.253
Finansman Giderleri
17 -30.363.166 -38.230.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
816.233 8.957.583
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.912.609 406.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.912.609 406.882
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.096.376 9.364.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.096.376 9.364.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.096.376 9.364.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
23.429 9.546
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
23.429 9.546
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.429 9.546
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.072.947 9.374.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.072.947 9.374.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821259


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.508 Değişim: 1,02% Hacim : 2.911 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 1.501 26.10.2021 Yüksek 1.508
Açılış: 1.501
9,5127 Değişim: -0,75%
Düşük 9,4963 26.10.2021 Yüksek 9,6255
Açılış: 9,5845
11,0416 Değişim: -0,86%
Düşük 11,0209 26.10.2021 Yüksek 11,1800
Açılış: 11,1372
552,34 Değişim: -0,83%
Düşük 551,81 26.10.2021 Yüksek 558,53
Açılış: 556,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.