KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

25.10.2019 - 19:16
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -3.378 234.062.050 49.145.977 0 313.204.649 313.204.649
Transferler
49.145.977 -49.145.977 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.049 87.067.497 87.074.546 87.074.546
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 3.671 283.208.027 87.067.497 400.279.195 400.279.195
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 234.108.027 9.364.465 322.578.660 322.578.660
Transferler
9.364.465 -9.364.465 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.209.498 -23.209.498 -23.209.498
Dönem Sonu Bakiyeler
73.100.000 6.168 6.000.000 243.472.492 -23.209.498 299.369.162 299.369.162


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
47.716.688 106.328.392
Dönem Karı (Zararı)
-23.209.498 87.067.497
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.209.498 87.067.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
35.270.279 -102.096.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 753.740 2.202
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.929.614 -7.837.228
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.929.614 -7.837.228
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
479.766 6.113
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.380.047 21.598.134
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.778.779 -2.316.914
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 25.158.826 23.915.048
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.338.226 -113.750.413
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.912.609
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-1.523.723 -2.114.832
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.655.907 121.356.919
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.168.236 -67.413.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
40.631.093 90.607.261
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.623.297 4.573.680
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.316.744 8.186.106
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.499.603 85.403.567
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 65.192.805
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
17.499.603 20.210.762
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
47.716.688 106.328.392
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.080.505 -33.726.122
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -12.327
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.327
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -3.859.284 -36.030.709
Alınan Faiz
2.778.779 2.316.914
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-49.514.020 -72.576.344
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 63.150.000 71.100.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -84.268.719 -92.533.931
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
0 -27.119.398
Ödenen Faiz
-28.433.766 -23.485.685
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
38.465 -537.330
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.877.837 25.926
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.877.837 25.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.658.091 1.628.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.780.254 1.654.082


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.452.211 5.368.513
Ticari Alacaklar
33.269.880 4.353.431
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.935.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 31.334.385 4.353.431
Diğer Alacaklar
143.093 1.248.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
143.093 1.248.158
Stoklar
7 144.542.313 187.103.020
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.795 299.319
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 128.218 82.501
Diğer Dönen Varlıklar
9 425.448 451.608
ARA TOPLAM
180.963.958 198.906.550
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
180.963.958 198.906.550
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
218.615.623 254.570.842
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 218.615.623 254.570.842
Diğer Alacaklar
529 529
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 74.164.987 71.056.908
Maddi Duran Varlıklar
11 7.073 9.608
Peşin Ödenmiş Giderler
8 784
Ertelenmiş Vergi Varlığı
18 1.912.609
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
292.788.996 327.550.496
TOPLAM VARLIKLAR
473.752.954 526.457.046
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 71.385.673 65.620.350
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 27.285.647 48.841.969
Ticari Borçlar
17.142.772 40.766.069
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 17.142.772 40.766.069
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
93.337 174.829
Diğer Borçlar
13.316.133 25.411.500
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 13.066.551 25.411.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
249.582
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 41.936.910 12.861.338
Kısa Vadeli Karşılıklar
610.986
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
610.986
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.569.509 1.556.847
ARA TOPLAM
174.340.967 195.232.902
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.340.967 195.232.902
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 8.602.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
42.825 42.825
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.825 8.645.484
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
174.383.792 203.878.386
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
299.369.162 322.578.660
Ödenmiş Sermaye
13 73.100.000 73.100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
6.168 6.168
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.168 6.168
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.168 6.168
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
6.000.000 6.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.472.492 234.108.027
Net Dönem Karı veya Zararı
-23.209.498 9.364.465
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
299.369.162 322.578.660
TOPLAM KAYNAKLAR
473.752.954 526.457.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 77.558.602 101.776.069 3.508.526 54.196.996
Satışların Maliyeti
14 -81.531.342 -88.763.027 -3.364.816 -42.926.411
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.972.740 13.013.042 143.710 11.270.585
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.972.740 13.013.042 143.710 11.270.585
Genel Yönetim Giderleri
15 -5.180.494 -3.770.921 -1.659.687 -1.104.340
Pazarlama Giderleri
-1.850 -183.500 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 45.853.873 142.321.361 10.224.259 96.470.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -35.882.125 -44.328.726 -21.202.773 -30.487.610
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
816.664 107.051.256 -12.494.491 76.149.080
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 0 -72.335 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
816.664 107.051.256 -12.566.826 76.149.080
Finansman Gelirleri
17 3.453.027 6.830.961 1.004.366 4.047.559
Finansman Giderleri
17 -25.566.580 -26.814.720 -7.576.276 -9.697.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-21.296.889 87.067.497 -19.138.736 70.499.507
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.912.609 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-1.912.609 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.209.498 87.067.497 -19.138.736 70.499.507
DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.209.498 87.067.497 -19.138.736 70.499.507
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.209.498 87.067.497 -19.138.736 70.499.507
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 7.049 1.442 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 7.049 1.442 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 7.049 1.442 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.209.498 87.074.546 -19.137.294 70.499.507
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-23.209.498 87.074.546 -19.137.294 70.499.507http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795029


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,00% Hacim : 18.203 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 10.05.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,2991 Değişim: 0,33%
Düşük 8,2552 11.05.2021 Yüksek 8,3223
Açılış: 8,2722
10,0979 Değişim: 0,59%
Düşük 10,0247 11.05.2021 Yüksek 10,1341
Açılış: 10,0384
489,97 Değişim: 0,30%
Düşük 486,64 11.05.2021 Yüksek 491,28
Açılış: 488,49
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.