KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2018 - 20:41
KAP ***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEKGY*** PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 280.194.405 297.194.405 297.194.405
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
49.144.481 49.144.481 49.144.481
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
14 13.000.000 13.000.000 13.000.000
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 280.194.405 49.144.481 359.338.886 359.338.886
Transferler
49.144.481 -49.144.481 0 0
Dönem Karı (Zararı)
6.695.735 6.695.735 6.695.735
Dönem Sonu Bakiyeler
30.000.000 329.338.886 6.695.735 366.034.621 366.034.621


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
27.270.859
Dönem Karı (Zararı)
6.695.735
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.089.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 326
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.364.259
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 1.364.259
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
6.010.401
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -103.500
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 6.113.901
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.714.150
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-11.514.012
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-47.646.405
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5.453.801
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
22.256.757
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
147.841
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.518.492
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.792.486
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
10.792.486
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.270.859
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-19.156.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-19.317.005
Alınan Faiz
16 103.500
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
56.745
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-8.444.893
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
29.600.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-33.232.264
Ödenen Faiz
-4.812.629
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-330.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-330.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.622.126
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 1.291.332


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 1.779.900 2.167.439
Ticari Alacaklar
17.837.725 26.466.404
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 11.596.613 21.066.419
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 6.241.112 5.399.985
Diğer Alacaklar
1.108.805 926.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.108.805 926.216
Stoklar
7 274.292.214 297.913.230
Peşin Ödenmiş Giderler
8 51.039 114.836
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 15.634 182.589
Diğer Dönen Varlıklar
9 250 206.578
ARA TOPLAM
295.085.567 327.977.292
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
295.085.567 327.977.292
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 40.000.000 40.000.000
Ticari Alacaklar
265.041.551 242.552.194
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 265.041.551 242.552.194
Diğer Alacaklar
529 529
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
529 529
Stoklar
7 20.507.295 21.587.537
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
7 37.280.472 16.890.000
Maddi Duran Varlıklar
10 6.778 329
Peşin Ödenmiş Giderler
8 5.016.721
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
362.836.625 326.047.310
TOPLAM VARLIKLAR
657.922.192 654.024.602
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 65.683.794 43.601.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4 49.694.013 66.644.388
Ticari Borçlar
37.570.809 37.422.968
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
19 40.885
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 37.529.924 37.422.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
120.481 147.353
Diğer Borçlar
24.797.857 27.423.217
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 24.797.857 27.423.217
Ertelenmiş Gelirler
69.060.020 70.777.553
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 2.020.701 169.428
ARA TOPLAM
248.947.675 246.186.243
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
248.947.675 246.186.243
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 42.939.896 48.499.473
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.939.896 48.499.473
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
291.887.571 294.685.716
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
366.034.621 359.338.886
Ödenmiş Sermaye
12 30.000.000 30.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
329.338.886 280.194.405
Net Dönem Karı veya Zararı
6.695.735 49.144.481
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
366.034.621 359.338.886
TOPLAM KAYNAKLAR
657.922.192 654.024.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 21.074.106
Satışların Maliyeti
13 -24.421.408
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.347.302
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.347.302
Genel Yönetim Giderleri
14 -1.087.851
Pazarlama Giderleri
14 -168.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 26.329.111
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-4.153.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.572.374
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.572.374
Finansman Gelirleri
16 344.064
Finansman Giderleri
16 -11.220.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.695.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.695.735
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.695.735
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.695.735
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.695.735
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.695.735http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682604


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 1,12% Hacim : 10.242 Mio.TL Son veri saati : 15:02
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3075 Değişim: -0,25%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8519 Değişim: 0,01%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
533,28 Değişim: 0,66%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,01
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.