KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 22:43
KAP ***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 14.922 1.187.526 29.000.000 34.127.188 -1.753.341 154.275.621 154.275.621
Transferler
-1.753.341 1.753.341 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.173 -2.203.008 -2.192.835 -2.192.835
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 25.095 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -2.203.008 152.082.786 152.082.786
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
89.100.000 2.481.981 117.345 18.856 1.187.526 29.000.000 32.373.847 -55.048.881 99.230.674 99.230.674
Transferler
-55.048.881 55.048.881 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.128 152.437
Dönem Sonu Bakiyeler
18 89.100.000 2.481.981 117.345 -16.272 1.187.526 29.000.000 -22.675.034 152.437 99.347.983 99.347.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.565.629 -3.338.949
Dönem Karı (Zararı)
152.437 -2.203.008
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.685.086 2.236.472
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 130.727 124.561
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
361.729 354.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 27.105 23.695
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
20 334.624 330.755
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.087.529 1.611.464
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 2.087.529 1.611.464
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 105.101 145.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-200.976 -3.372.413
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.933.110 -241.747
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-61.068 -61.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.872.042 -179.942
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-333.734 -235.324
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-267.758 -237.792
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-65.976 2.468
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14.731.111 -8.304.087
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
205.648 -453.180
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
765.485 -15.133
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-559.837 -438.047
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.736.050 4.140.775
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-13.736.050 4.140.775
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.865.159 1.721.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
2.865.159 1.721.150
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.636.547 -3.338.949
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -70.918 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.900.646 2.883.241
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.086.899
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.763.849 -9.972.741
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6.073.668 8.055.937
Ödenen Faiz
-2.476.069 -1.727.101
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
265.604 1.440.247
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-335.017 -455.708
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-335.017 -455.708
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 501.858 1.353.877
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 166.841 898.169


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 637.747 1.238.368
Ticari Alacaklar
5 5.173.386 1.574.900
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 121.658 60.590
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.051.728 1.514.310
Diğer Alacaklar
4.151.843 17.490
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 4.151.843 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 17.490
Stoklar
9 26.543.213 41.274.324
Peşin Ödenmiş Giderler
17 329.655 299.937
Diğer Dönen Varlıklar
17 318.650 488.322
ARA TOPLAM
37.154.494 44.893.341
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.154.494 44.893.341
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
8 229.601 4.030.220
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 229.601 3.884.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 0 146.135
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 2.206.107 2.311.208
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 109.622.100 109.622.100
Maddi Duran Varlıklar
11 27.725 43.592
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 268.472 383.332
Peşin Ödenmiş Giderler
17 170.074 692.466
Diğer Duran Varlıklar
17 1.909.281 4.112.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
114.433.360 121.195.012
TOPLAM VARLIKLAR
151.587.854 166.088.353
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 12.307.713 17.080.994
Ticari Borçlar
7 2.163.489 1.957.841
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 989.398 223.913
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.174.091 1.733.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 213.753 139.128
Ertelenmiş Gelirler
3.972.707 28.142.876
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
3 10.297.010
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
17 3.972.707 17.845.866
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 351.719 290.847
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 10.219 8.607
ARA TOPLAM
19.019.600 47.620.293
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
19.019.600 47.620.293
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 9.588.000 11.967.108
Diğer Borçlar
23.440.554 7.069.876
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 23.440.554 7.069.876
Uzun Vadeli Karşılıklar
191.717 200.402
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 191.717 200.402
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.220.271 19.237.386
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
52.239.871 66.857.679
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
99.347.983 99.230.674
Ödenmiş Sermaye
18 89.100.000 89.100.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 2.481.981 2.481.981
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
117.345 117.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-16.272 18.856
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.272 18.856
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.272 18.856
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 1.187.526 1.187.526
Diğer Yedekler
18 29.000.000 29.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 -22.675.034 32.373.847
Net Dönem Karı veya Zararı
152.437 -55.048.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
99.347.983 99.230.674
TOPLAM KAYNAKLAR
151.587.854 166.088.353


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 20.955.512 3.239.652 19.429.533 1.576.821
Satışların Maliyeti
19 -16.244.809 -1.068.741 -15.596.496 -601.364
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.710.703 2.170.911 3.833.037 975.457
BRÜT KAR (ZARAR)
4.710.703 2.170.911 3.833.037 975.457
Genel Yönetim Giderleri
20 -1.518.179 -1.464.452 -752.837 -892.558
Pazarlama Giderleri
20 -34.509 -63.426 -13.954 -24.407
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 148.528 7.525 15.281 7.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.306.543 650.558 3.081.527 66.017
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
5 -334.624 -330.755 -296.274 -330.755
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -105.101 -145.997 -37.667 -83.037
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.866.818 173.806 2.747.586 -347.775
Finansman Gelirleri
23 205.412 186.218 106.372 96.324
Finansman Giderleri
24 -2.919.793 -2.563.032 -1.685.248 -1.003.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
152.437 -2.203.008 1.168.710 -1.254.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
152.437 -2.203.008 1.168.710 -1.254.491
DÖNEM KARI (ZARARI)
152.437 -2.203.008 1.168.710 -1.254.491
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
152.437 -2.203.008 1.168.710 -1.254.491
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(zarar) 26 0,00200000 -0,02500000 0,01300000 -0,01400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/(zarar) 26 0,00200000 -0,02500000 0,01300000 -0,01400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.128 10.173 -3.491 10.173
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -35.128 10.173 -3.491 10.173
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.128 10.173 -3.491 10.173
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
117.309 -2.192.835 1.165.219 -1.244.318
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
117.309 -2.192.835 1.165.219 -1.244.318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702284


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,8679 Değişim: -0,44%
Düşük 15,8143 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8310 Değişim: 0,86%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8853
Açılış: 16,6872
939,29 Değişim: 0,97%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 944,54
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.