KAP ***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.08.2023 - 18:30
KAP ***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PCILT*** PC İLETİŞİM VE MEDYA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 1.343.009.058 901.390.300 875.277.813 570.510.036
Satışların Maliyeti
20 -1.214.656.887 -827.592.916 -779.913.985 -520.315.644
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
128.352.171 73.797.384 95.363.828 50.194.392
BRÜT KAR (ZARAR)
128.352.171 73.797.384 95.363.828 50.194.392
Genel Yönetim Giderleri
-33.022.557 -36.127.711 -16.094.875 -26.590.516
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32.553.783 29.116.193 20.931.903 13.874.890
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-14.093.485 -40.822.609 -9.704.915 -23.504.744
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
113.789.912 25.963.257 90.495.941 13.974.022
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 71.960.975 41.865.377 70.399.822 40.969.061
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -15.450 0 -15.450
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
185.750.887 67.813.184 160.895.763 54.927.633
Finansman Gelirleri
22 19.792.072 5.418.506 10.536.884 3.245.510
Finansman Giderleri
22 -8.429.116 -7.791.548 -4.324.537 -6.278.371
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
197.113.843 65.440.142 167.108.110 51.894.772
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-31.449.794 -10.440.680 -25.904.718 -7.132.894
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -27.064.990 -8.339.598 -21.545.893 -4.870.364
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.384.804 -2.101.082 -4.358.825 -2.262.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
165.664.049 54.999.462 141.203.392 44.761.878
DÖNEM KARI (ZARARI)
165.664.049 54.999.462 141.203.392 44.761.878
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-461.496 -1.321.305 -1.300.147 -1.106.591
Ana Ortaklık Payları
166.125.545 56.320.767 142.503.539 45.868.469
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.769.118 18.556.766
Dönem Karı (Zararı)
165.664.049 54.999.462
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
165.664.049 54.999.462
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-67.401.140 -32.465.475
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 17 2.669.324 1.789.936
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8 48.038 -3.936.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
570.986 1.112.658
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 570.986 1.036.135
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 76.523
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-6.215.817 5.185.412
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 1.322.294 799.600
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
8 1.582.879 -5.508.383
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
8 -9.120.990 9.894.195
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-68.858.473 -40.068.995
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-68.858.473 -40.068.995
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.384.802 2.099.161
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1.353.264
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
84.652.127 -8.610.521
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 3.897.692 929.344
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.468.947 -203.100.409
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 3.868.424 -11.187.563
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -308.337.371 -191.912.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.750.970 1.930.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -32.750.970 1.930.369
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -7.943.454 -10.489.380
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
414.054.230 221.628.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4 30.357.996 -5.281.433
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 383.696.234 226.910.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.996.046 -4.555.396
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.520.909 -7.372.529
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 23.520.909 -7.372.529
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -5.290.379 -7.176.429
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.370.908 -405.036
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12 -4.370.908 -405.036
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
182.915.036 13.923.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 10.854.082 4.633.300
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.042.260 -420.775
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.520.733 -420.775
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 17 -1.520.733 -420.775
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.521.527 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.551.880 -13.924.455
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -937.498 -14.513.780
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4 21.514.583 2.086.692
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
4 -78.814 -101.848
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
18 -2.150.151 -1.395.519
Ödenen Temettüler
-40.900.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.174.978 4.211.536
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
161.174.978 4.211.536
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 109.726.675 105.165.302
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
270.901.653 109.376.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 270.901.653 109.726.675
Finansal Yatırımlar
6 2.502.308 6.400.000
Ticari Alacaklar
870.901.173 557.359.274
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 2.268.409 6.136.833
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 868.632.764 551.222.441
Diğer Alacaklar
50.241.386 39.004.999
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.606.345 29.120.928
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 42.635.041 9.884.071
Peşin Ödenmiş Giderler
36.265.093 44.050.093
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 36.265.093 44.050.093
Diğer Dönen Varlıklar
9.817.639 5.446.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 9.817.639 5.446.731
ARA TOPLAM
1.240.629.252 761.987.772
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.240.629.252 761.987.772
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7.060.662 7.060.662
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 7.060.662 7.060.662
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
14 220.000.000 142.620.000
Maddi Duran Varlıklar
15 4.458.675 3.758.905
Kullanım Hakkı Varlıkları
18 14.217.067 15.955.783
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
58.616.146 58.507.608
Şerefiye
16 57.690.377 57.690.377
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 925.769 817.231
Peşin Ödenmiş Giderler
16.475.710 747.256
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 16.475.710 747.256
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
320.828.260 228.650.214
TOPLAM VARLIKLAR
1.561.457.512 990.637.986
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.201.012 3.900.222
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.201.012 3.900.222
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 2.927.846 2.665.084
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 273.166 1.235.138
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 24.474 0
Ticari Borçlar
1.022.146.406 606.337.582
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 30.357.996 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 991.788.410 606.337.582
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
10 4.427.122 6.423.168
Diğer Borçlar
54.472.141 35.697.914
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 7.653 86.466
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 54.464.488 35.611.448
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.043.127 11.936.494
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 7.043.127 11.936.494
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 20.466.115 9.612.033
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.967.414 3.735.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
10 4.557.565 3.325.557
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
10 409.849 409.849
ARA TOPLAM
1.116.747.811 677.642.819
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.116.747.811 677.642.819
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.153.823 17.026.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.153.823 17.026.260
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 16.153.823 17.026.260
Ticari Borçlar
0 171.715
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 0 171.715
Diğer Borçlar
8.150.269 3.482.400
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.150.269 3.482.400
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
639.005 1.036.017
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 639.005 1.036.017
Uzun Vadeli Karşılıklar
5.045.470 4.317.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10 5.045.470 4.317.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 15.567.639 11.460.556
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
45.556.206 37.494.844
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.162.304.017 715.137.663
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
392.990.669 268.889.675
Ödenmiş Sermaye
19 45.000.000 45.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
84.575.000 84.575.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 -32.835.299 -32.835.299
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.519.171 -2.394.620
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.519.171 -2.394.620
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.519.171 -2.394.620
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 10.275.086 3.954.300
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 123.369.508 43.985.362
Net Dönem Karı veya Zararı
166.125.545 126.604.932
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
6.162.826 6.610.648
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
399.153.495 275.500.323
TOPLAM KAYNAKLAR
1.561.457.512 990.637.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -80.302 2.788.074 15.594.413 31.557.175 146.599.061 5.720.231 152.319.292
Transferler
31.557.175 -31.557.175
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-638.034 55.682.733 -1.328.528 54.354.205
Dönem Karı (Zararı)
56.320.767 56.320.767 -1.321.305 54.999.462
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-638.034 -638.034 -7.223 -645.257
Dönem Sonu Bakiyeler
19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -718.336 2.788.074 47.151.588 56.320.767 202.281.794 4.391.703 206.673.497
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -2.394.620 3.954.300 43.985.362 126.604.932 268.889.675 6.610.648 275.500.323
Transferler
6.320.786 120.284.146 -126.604.932
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.124.551 166.125.545 165.000.994 -447.822 164.553.172
Dönem Karı (Zararı)
166.125.545 166.125.545 -461.496 165.664.049
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.124.551 -1.124.551 13.674 -1.110.877
Kar Payları
-40.900.000 -40.900.000 0 -40.900.000
Dönem Sonu Bakiyeler
19 45.000.000 84.575.000 -32.835.299 -3.519.171 10.275.086 123.369.508 166.125.545 392.990.669 6.162.826 399.153.495


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
165.664.049 54.999.462 141.203.392 44.761.878
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.110.877 -630.810 -1.339.526 -252.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.388.596 -788.513 -1.674.407 -315.106
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
277.719 157.703 334.881 63.022
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
23 277.719 157.703 334.881 63.022
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.110.877 -630.810 -1.339.526 -252.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.553.172 54.368.652 139.863.866 44.509.794
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-475.170 -1.328.528 -1.304.681 -1.107.174
Ana Ortaklık Payları
165.028.342 55.697.180 141.168.547 45.616.968http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187785


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.076 Değişim: -0,38% Hacim : 79.280 Mio.TL Son veri saati : 17:25
Düşük 8.052 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9186 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7653 Değişim: 0,23%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,7857
Açılış: 31,6939
1.885,01 Değişim: 0,76%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.885,64
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.