KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

15.02.2022 - 18:28
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 221 0 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -317 0 0 0 0 31.376 31.059 0 31.059
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.815 0 0 0 0 47.125 44.310 0 44.310
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.911 0 0 62.766 0 47.125 606.980 0 606.980


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
231.574 795.011 1.026.585 205.515 339.715 545.230
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 151.668 580.821 732.489 165.346 167.280 332.626
Teminat Mektupları
151.668 153.419 305.087 165.346 126.473 291.819
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
151.668 153.419 305.087 165.346 126.473 291.819
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 109.673 109.673 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 109.673 109.673 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 317.729 317.729 0 40.807 40.807
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 0 15.388 15.388 7.718 14.715 22.433
Cayılamaz Taahhütler
0 15.388 15.388 7.718 14.715 22.433
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 2.246 2.226 4.472
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 15.388 15.388 5.472 12.489 17.961
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 79.906 198.802 278.708 32.451 157.720 190.171
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
79.906 198.802 278.708 32.451 157.720 190.171
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
79.906 198.802 278.708 32.451 157.720 190.171
Swap Para Alım İşlemleri
0 145.999 145.999 9.661 84.789 94.450
Swap Para Satım İşlemleri
79.906 52.803 132.709 22.790 72.931 95.721
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.938.397 2.721.906 5.660.303 2.318.912 2.096.503 4.415.415
EMANET KIYMETLER
35.076 2.666 37.742 5.119 0 5.119
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
33.824 2.666 36.490 3.604 0 3.604
Tahsile Alınan Çekler
1.252 0 1.252 1.515 0 1.515
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.787.894 2.602.645 5.390.539 2.301.249 2.035.361 4.336.610
Menkul Kıymetler
115.630 214.027 329.657 199.268 230.426 429.694
Teminat Senetleri
321.118 251.471 572.589 291.072 102.621 393.693
Emtia
515.483 331.856 847.339 322.999 189.537 512.536
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
965.051 869.248 1.834.299 865.051 484.208 1.349.259
Diğer Rehinli Kıymetler
870.612 936.043 1.806.655 622.859 1.028.569 1.651.428
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
115.427 116.595 232.022 12.544 61.142 73.686
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.169.971 3.516.917 6.686.888 2.524.427 2.436.218 4.960.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
73.617 37.669
Alınan Faizler
190.940 122.510
Ödenen Faizler
-99.592 -59.193
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
11.736 3.602
Elde Edilen Diğer Kazançlar
20.840 10.964
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
7.927 3.354
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-27.268 -19.094
Ödenen Vergiler
-12.097 -7.206
Diğer
(5.6.2) -18.869 -17.268
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-94.884 -118.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.575 -6.575
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-65.638 12.094
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-221.469 -169.626
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -444 953
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
9.242 -49.708
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 187.000 94.846
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-21.267 -80.347
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-148.666 -32.003
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-4.827 -3.413
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-52.561 -26.531
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.597 12.163
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-119.875 -49.278
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 35.056
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
65.638 48.274
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
596.425 188.568
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-530.634 -140.195
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-153 -99
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 115.356 36.806
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
11.061 -27.270
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 163.361 190.631
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 174.422 163.361


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
47.125 31.376
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-2.815 -317
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.815 -317
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-3.519 -403
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
704 86
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.310 31.059


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
77.046 501.397 578.443 64.098 273.939 338.037
Nakit ve Nakit Benzerleri
10.078 483.120 493.198 31.283 268.006 299.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 7.592 276.177 283.769 6.083 149.017 155.100
Bankalar
(5.1.3) 2.967 206.943 209.910 2.522 118.989 121.511
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 23.011 0 23.011
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-481 0 -481 -333 0 -333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 2.679 18.277 20.956 1.472 5.933 7.405
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 18.277 18.277 0 5.933 5.933
Diğer Finansal Varlıklar
2.679 0 2.679 1.472 0 1.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 50.685 0 50.685 30.850 0 30.850
Devlet Borçlanma Senetleri
39.205 0 39.205 14.039 0 14.039
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
3.821 0 3.821 9.152 0 9.152
Türev Finansal Varlıklar
13.604 0 13.604 493 0 493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 13.604 0 13.604 493 0 493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
677.541 2.030.857 2.708.398 419.389 1.146.377 1.565.766
Krediler
(5.1.5) 663.192 1.553.258 2.216.450 404.170 980.596 1.384.766
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 88.824 117.178 206.002 57.377 50.792 108.169
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 361.103 361.103 0 116.776 116.776
Devlet Borçlanma Senetleri
0 189.860 189.860 0 45.092 45.092
Diğer Finansal Varlıklar
0 171.243 171.243 0 71.684 71.684
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -74.475 -682 -75.157 -42.158 -1.787 -43.945
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 87.982 0 87.982 88.878 0 88.878
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 7.784 0 7.784 6.849 0 6.849
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.784 0 7.784 6.849 0 6.849
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 143.910 0 143.910 144.862 0 144.862
CARİ VERGİ VARLIĞI
483 0 483 632 0 632
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 13.020 0 13.020 13.746 0 13.746
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 22.505 28 22.533 20.639 0 20.639
VARLIKLAR TOPLAMI
1.030.271 2.532.282 3.562.553 759.093 1.420.316 2.179.409
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 90.947 1.285.105 1.376.052 92.529 710.695 803.224
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 141.143 64.380 205.523 48.168 5.095 53.263
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 64.264 1.158.195 1.222.459 0 647.016 647.016
Bonolar
64.264 0 64.264 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 1.158.195 1.158.195 0 647.016 647.016
FONLAR
12.977 15.202 28.179 3.019 21.493 24.512
Müstakrizlerin Fonları
12.977 15.202 28.179 3.019 21.493 24.512
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 114 114 118 1.312 1.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 114 114 118 1.312 1.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 538 0 538 178 0 178
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 15.969 0 15.969 17.597 0 17.597
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
1.349 0 1.349 808 0 808
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
14.620 0 14.620 16.789 0 16.789
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 8.526 0 8.526 3.819 0 3.819
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 52.709 45.504 98.213 35.549 30.151 65.700
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 606.980 0 606.980 562.670 0 562.670
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.911 0 -2.911 -96 0 -96
Kar Yedekleri
62.766 0 62.766 31.390 0 31.390
Yasal Yedekler
2.971 0 2.971 1.402 0 1.402
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
59.500 0 59.500 29.693 0 29.693
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
47.125 0 47.125 31.376 0 31.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
47.125 0 47.125 31.376 0 31.376
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
994.053 2.568.500 3.562.553 763.647 1.415.762 2.179.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 219.309 129.745
Kredilerden Alınan Faizler
175.815 107.605
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.951 149
Bankalardan Alınan Faizler
792 871
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
4.528 3.401
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
18.027 11.027
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.925 2.318
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
14.102 8.709
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
18.187 6.692
Diğer Faiz Gelirleri
9 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -106.394 -53.853
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-56.267 -28.006
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-6.277 -1.813
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-39.854 -22.706
Kiralama Faiz Giderleri
-54 -24
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -3.942 -1.304
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
112.915 75.892
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
10.285 4.186
Alınan Ücret ve Komisyonlar
15.431 5.923
Gayri Nakdi Kredilerden
3.927 3.585
Diğer
(5.4.12) 11.504 2.338
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-5.146 -1.737
Gayri Nakdi Kredilere
-428 -464
Diğer
(5.4.12) -4.718 -1.273
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 20.516 5.476
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.158 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
30.262 5.207
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-12.904 269
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 11.155 9.065
FAALİYET BRÜT KÂRI
154.871 94.619
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -37.459 -4.520
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -100 -28
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-28.442 -24.265
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -24.680 -23.718
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
64.190 42.088
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 64.190 42.088
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -17.065 -10.712
Cari Vergi Karşılığı
-15.635 -8.744
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-8.463 -2.609
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
7.033 641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 47.125 31.376
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 47.125 31.376
Grubun Karı (Zararı)
47.125 31.376
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutar ile gösterilmiştir) 0,09430000 0,06280000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001925


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.406 Değişim: -1,55% Hacim : 26.973 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.406 04.07.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.459
16,8281 Değişim: 0,44%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8529
Açılış: 16,7545
17,5590 Değişim: 0,46%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,6178
Açılış: 17,4789
977,28 Değişim: 0,13%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 980,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.