KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:10
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8.477 8.484 0 8.484
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 228 0 31.390 0 8.477 540.095 0 540.095
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -57 0 0 0 13.763 13.706 0 13.706
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31.376 0 -31.376 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -153 0 62.766 0 13.763 576.376 0 576.376


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
163.783 323.899 487.682 205.515 339.715 545.230
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 157.476 181.296 338.772 165.346 167.280 332.626
Teminat Mektupları
157.476 93.875 251.351 165.346 126.473 291.819
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
157.476 93.875 251.351 165.346 126.473 291.819
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 87.421 87.421 0 40.807 40.807
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 6.307 14.213 20.520 7.718 14.715 22.433
Cayılamaz Taahhütler
6.307 14.213 20.520 7.718 14.715 22.433
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
835 830 1.665 2.246 2.226 4.472
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.472 13.383 18.855 5.472 12.489 17.961
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 0 128.390 128.390 32.451 157.720 190.171
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 128.390 128.390 32.451 157.720 190.171
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 128.390 128.390 32.451 157.720 190.171
Swap Para Alım İşlemleri
0 64.893 64.893 9.661 84.789 94.450
Swap Para Satım İşlemleri
0 63.497 63.497 22.790 72.931 95.721
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.413.630 2.298.672 4.712.302 2.318.912 2.096.503 4.415.415
EMANET KIYMETLER
36.799 0 36.799 5.119 0 5.119
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
36.277 0 36.277 3.604 0 3.604
Tahsile Alınan Çekler
522 0 522 1.515 0 1.515
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 0 0 0
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.376.781 2.253.030 4.629.811 2.301.249 2.035.361 4.336.610
Menkul Kıymetler
145.545 258.576 404.121 199.268 230.426 429.694
Teminat Senetleri
292.236 113.512 405.748 291.072 102.621 393.693
Emtia
328.119 209.602 537.721 322.999 189.537 512.536
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
846.051 535.991 1.382.042 865.051 484.208 1.349.259
Diğer Rehinli Kıymetler
764.830 1.135.349 1.900.179 622.859 1.028.569 1.651.428
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
50 45.642 45.692 12.544 61.142 73.686
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.577.413 2.622.571 5.199.984 2.524.427 2.436.218 4.960.645


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.126 986
Alınan Faizler
34.133 23.193
Ödenen Faizler
-15.534 -15.902
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
841 616
Elde Edilen Diğer Kazançlar
600 365
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
140 824
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.402 -3.773
Ödenen Vergiler
-2.207 -798
Diğer
(5.6.2) -4.445 -3.539
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-71.018 -65.061
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
0 0
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-4.468 14.224
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-143.329 -127.812
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) -384 240
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
84.156 -184
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) -6.993 48.471
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-68.892 -64.075
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.073 -33.453
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.655 -385
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.320 -9.415
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.000
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-16.098 -26.213
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 560
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
43.004 14.432
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
111.000 37.093
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-67.974 -22.638
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-22 -23
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 479 7.599
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-44.482 -75.497
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 163.361 190.631
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 118.879 115.134


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
13.763 8.477
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-57 7
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-57 7
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-71 9
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -2
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.706 8.484


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
68.874 252.092 320.966 64.098 273.939 338.037
Nakit ve Nakit Benzerleri
34.248 242.228 276.476 31.283 268.006 299.289
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 13.748 206.684 220.432 6.083 149.017 155.100
Bankalar
(5.1.3) 2.831 35.544 38.375 2.522 118.989 121.511
Para Piyasalarından Alacaklar
18.009 0 18.009 23.011 0 23.011
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-340 0 -340 -333 0 -333
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 2.744 8.475 11.219 1.472 5.933 7.405
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 8.475 8.475 0 5.933 5.933
Diğer Finansal Varlıklar
2.744 0 2.744 1.472 0 1.472
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 31.878 0 31.878 30.850 0 30.850
Devlet Borçlanma Senetleri
13.990 0 13.990 14.039 0 14.039
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
10.229 0 10.229 9.152 0 9.152
Türev Finansal Varlıklar
4 1.389 1.393 493 0 493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 4 1.389 1.393 493 0 493
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
520.591 1.324.638 1.845.229 419.389 1.146.377 1.565.766
Krediler
(5.1.5) 510.717 1.106.606 1.617.323 404.170 980.596 1.384.766
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 62.344 71.921 134.265 57.377 50.792 108.169
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 147.795 147.795 0 116.776 116.776
Devlet Borçlanma Senetleri
0 66.641 66.641 0 45.092 45.092
Diğer Finansal Varlıklar
0 81.154 81.154 0 71.684 71.684
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -52.470 -1.684 -54.154 -42.158 -1.787 -43.945
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 88.493 0 88.493 88.878 0 88.878
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 7.662 0 7.662 6.849 0 6.849
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
7.662 0 7.662 6.849 0 6.849
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 144.627 0 144.627 144.862 0 144.862
CARİ VERGİ VARLIĞI
1.814 0 1.814 632 0 632
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 12.156 0 12.156 13.746 0 13.746
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 19.149 55 19.204 20.639 0 20.639
VARLIKLAR TOPLAMI
863.366 1.576.785 2.440.151 759.093 1.420.316 2.179.409
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 165.391 787.004 952.395 92.529 710.695 803.224
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 33.876 24.007 57.883 48.168 5.095 53.263
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 43.224 724.493 767.717 0 647.016 647.016
Bonolar
43.224 0 43.224 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 724.493 724.493 0 647.016 647.016
FONLAR
4.103 483 4.586 3.019 21.493 24.512
Müstakrizlerin Fonları
4.103 483 4.586 3.019 21.493 24.512
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 118 1.312 1.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 0 0 0 118 1.312 1.430
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 163 0 163 178 0 178
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 5.004 0 5.004 17.597 0 17.597
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
789 0 789 808 0 808
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
4.215 0 4.215 16.789 0 16.789
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 6.998 0 6.998 3.819 0 3.819
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 50.715 18.314 69.029 35.549 30.151 65.700
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 576.376 0 576.376 562.670 0 562.670
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-153 0 -153 -96 0 -96
Kar Yedekleri
62.766 0 62.766 31.390 0 31.390
Yasal Yedekler
2.971 0 2.971 1.402 0 1.402
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
59.500 0 59.500 29.693 0 29.693
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
13.763 0 13.763 31.376 0 31.376
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
13.763 0 13.763 31.376 0 31.376
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
885.850 1.554.301 2.440.151 763.647 1.415.762 2.179.409


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 42.435 28.206
Kredilerden Alınan Faizler
33.304 23.251
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
248 0
Bankalardan Alınan Faizler
130 434
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.837 1.503
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
3.266 2.249
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
789 414
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.477 1.835
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
3.641 691
Diğer Faiz Gelirleri
9 78
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -19.672 -10.356
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-10.753 -5.159
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.083 -279
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-7.227 -4.686
Kiralama Faiz Giderleri
-7 -5
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -602 -227
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
22.763 17.850
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.661 741
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.667 1.079
Gayri Nakdi Kredilerden
1.118 779
Diğer
(5.4.12) 1.549 300
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.006 -338
Gayri Nakdi Kredilere
-113 -86
Diğer
(5.4.12) -893 -252
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 6.341 2.077
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.209 0
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.754 4.120
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.378 -2.043
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 8.408 2.345
FAALİYET BRÜT KÂRI
39.173 23.013
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -11.222 -1.975
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) 0 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-5.242 -4.559
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -5.421 -5.585
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
17.288 10.894
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 17.288 10.894
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -3.525 -2.417
Cari Vergi Karşılığı
-1.921 -1.785
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-3.077 -1.704
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.473 1.072
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 13.763 8.477
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 13.763 8.477
Grubun Karı (Zararı)
13.763 8.477
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutar ile gösterilmiştir) 0,02750000 0,01700000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: 0,45% Hacim : 4.430 Mio.TL Son veri saati : 12:01
Düşük 1.414 23.06.2021 Yüksek 1.420
Açılış: 1.415
8,6097 Değişim: -0,46%
Düşük 8,5973 23.06.2021 Yüksek 8,6768
Açılış: 8,6499
10,2812 Değişim: -0,51%
Düşük 10,2595 23.06.2021 Yüksek 10,3534
Açılış: 10,3341
494,13 Değişim: -0,13%
Düşük 492,68 23.06.2021 Yüksek 496,86
Açılış: 494,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.