KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

01.02.2021 - 20:17
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -41 0 5.656 3.606 -3.563 505.658 0 505.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 0 25.691 25.953 0 25.953
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3.563 3.563 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
500.000 0 0 0 0 0 0 0 221 0 5.656 43 25.691 531.611 0 531.611
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -317 0 0 0 31.376 31.059 0 31.059
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25.734 -43 -25.691 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -96 0 31.390 0 31.376 562.670 0 562.670


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
205.515 339.715 545.230 213.337 166.662 379.999
GARANTİ VE KEFALETLER
(5.3.1) 165.346 167.280 332.626 201.464 154.925 356.389
Teminat Mektupları
165.346 126.473 291.819 201.464 130.567 332.031
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0 0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
165.346 126.473 291.819 201.464 130.567 332.031
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 0 0 0 598 598
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 598 598
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 40.807 40.807 0 23.760 23.760
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(5.3.1) 7.718 14.715 22.433 17 0 17
Cayılamaz Taahhütler
7.718 14.715 22.433 17 0 17
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.246 2.226 4.472 0 0 0
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
0 0 0 17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.472 12.489 17.961 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5.3.2) 32.451 157.720 190.171 11.856 11.737 23.593
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
32.451 157.720 190.171 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 11.856 11.737 23.593
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 0 0 0 11.737 11.737
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
0 0 0 11.856 0 11.856
Para ve Faiz Swap İşlemleri
32.451 157.720 190.171 0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
9.661 84.789 94.450 0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
22.790 72.931 95.721 0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.318.912 2.096.503 4.415.415 843.459 1.263.974 2.107.433
EMANET KIYMETLER
5.119 0 5.119 7.288 0 7.288
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.604 0 3.604 0 0 0
Tahsile Alınan Çekler
1.515 0 1.515 6.152 0 6.152
Tahsile Alınan Ticari Senetler
0 0 0 1.136 0 1.136
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
2.301.249 2.035.361 4.336.610 824.265 1.144.866 1.969.131
Menkul Kıymetler
199.268 230.426 429.694 57.278 89.100 146.378
Teminat Senetleri
291.072 102.621 393.693 175.064 68.546 243.610
Emtia
322.999 189.537 512.536 63.552 0 63.552
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
865.051 484.208 1.349.259 332.242 0 332.242
Diğer Rehinli Kıymetler
622.859 1.028.569 1.651.428 196.129 987.220 1.183.349
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
12.544 61.142 73.686 11.906 119.108 131.014
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
2.524.427 2.436.218 4.960.645 1.056.796 1.430.636 2.487.432


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
37.669 66.860
Alınan Faizler
122.510 147.431
Ödenen Faizler
-59.193 -43.315
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.602 3.827
Elde Edilen Diğer Kazançlar
10.964 847
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.354 694
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-19.094 -15.680
Ödenen Vergiler
-7.206 -14.154
Diğer
(5.6.2) -17.268 -12.790
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-118.016 -55.899
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-6.575 2.787
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
12.094 -35.674
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-169.626 -168.055
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
(5.6.2) 953 -626
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-49.708 143.900
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(5.6.2) 94.846 1.769
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-80.347 10.961
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32.003 -40.877
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.413 -23.430
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-26.531 -21.936
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.163 13.628
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-49.278 -21.121
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
35.056 11.982
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
48.274 109.805
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
188.568 346.661
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-140.195 -236.731
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-99 -125
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(5.6.2) 36.806 9.755
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-27.270 89.644
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 190.631 100.987
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(5.6.1) 163.361 190.631


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
31.376 25.691
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-317 262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-317 262
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-403 335
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
86 -73
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
31.059 25.953


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
64.098 273.939 338.037 168.154 162.324 330.478
Nakit ve Nakit Benzerleri
31.283 268.006 299.289 151.330 162.192 313.522
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(5.1.1) 6.083 149.017 155.100 3.692 123.039 126.731
Bankalar
(5.1.3) 2.522 118.989 121.511 757 39.153 39.910
Para Piyasalarından Alacaklar
23.011 0 23.011 147.045 0 147.045
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-333 0 -333 -164 0 -164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.2) 1.472 5.933 7.405 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0 0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 5.933 5.933 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
1.472 0 1.472 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5.1.4) 30.850 0 30.850 16.824 0 16.824
Devlet Borçlanma Senetleri
14.039 0 14.039 4.620 0 4.620
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.659 0 7.659 7.659 0 7.659
Diğer Finansal Varlıklar
9.152 0 9.152 4.545 0 4.545
Türev Finansal Varlıklar
493 0 493 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.1.2) 493 0 493 0 132 132
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.1.11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
419.389 1.146.377 1.565.766 218.930 905.439 1.124.369
Krediler
(5.1.5) 404.170 980.596 1.384.766 257.246 803.289 1.060.535
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(5.1.10) 57.377 50.792 108.169 6.920 25.594 32.514
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(5.1.6) 0 116.776 116.776 0 79.975 79.975
Devlet Borçlanma Senetleri
0 45.092 45.092 0 29.918 29.918
Diğer Finansal Varlıklar
0 71.684 71.684 0 50.057 50.057
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(5.1.5) -42.158 -1.787 -43.945 -45.236 -3.419 -48.655
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.16) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(5.1.7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(5.1.8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(5.1.9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.12) 88.878 0 88.878 90.238 0 90.238
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(5.1.13) 6.849 0 6.849 6.077 0 6.077
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
6.849 0 6.849 6.077 0 6.077
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(5.1.14) 144.862 0 144.862 145.599 0 145.599
CARİ VERGİ VARLIĞI
632 0 632 993 0 993
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(5.1.15) 13.746 0 13.746 15.628 0 15.628
DİĞER AKTİFLER (Net)
(5.1.17) 20.639 0 20.639 12.121 0 12.121
VARLIKLAR TOPLAMI
759.093 1.420.316 2.179.409 657.740 1.067.763 1.725.503
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(5.2.1) 0 0 0 0 0 0
ALINAN KREDİLER
(5.2.3) 92.529 710.695 803.224 69.198 597.457 666.655
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(5.2.4) 48.168 5.095 53.263 6.192 0 6.192
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5.2.5) 0 647.016 647.016 7.815 468.149 475.964
Bonolar
0 0 0 7.815 0 7.815
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 647.016 647.016 0 468.149 468.149
FONLAR
3.019 21.493 24.512 10.103 4.868 14.971
Müstakrizlerin Fonları
3.019 21.493 24.512 10.103 4.868 14.971
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
118 1.312 1.430 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(5.2.2) 118 1.312 1.430 0 0 0
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(5.2.8) 0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5.2.7) 178 0 178 147 0 147
KARŞILIKLAR
(5.2.9) 17.597 0 17.597 10.388 0 10.388
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
808 0 808 551 0 551
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
16.789 0 16.789 9.837 0 9.837
CARİ VERGİ BORCU
(5.2.10) 3.819 0 3.819 1.960 0 1.960
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(5.2.11) 0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(5.2.12) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(5.2.13) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(5.2.6) 35.549 30.151 65.700 15.773 1.842 17.615
ÖZKAYNAKLAR
(5.2.14) 562.670 0 562.670 531.611 0 531.611
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000 500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-96 0 -96 221 0 221
Kar Yedekleri
31.390 0 31.390 5.656 0 5.656
Yasal Yedekler
1.402 0 1.402 296 0 296
Statü Yedekleri
295 0 295 295 0 295
Olağanüstü Yedekler
29.693 0 29.693 5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
31.376 0 31.376 25.734 0 25.734
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 43 0 43
Dönem Net Kâr veya Zararı
31.376 0 31.376 25.691 0 25.691
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
763.647 1.415.762 2.179.409 653.187 1.072.316 1.725.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(5.4.1) 129.745 140.925
Kredilerden Alınan Faizler
107.605 109.172
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
149 1.566
Bankalardan Alınan Faizler
871 3.568
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
3.401 16.422
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
11.027 8.171
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.318 1.766
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.709 6.405
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
6.692 1.860
Diğer Faiz Gelirleri
0 166
FAİZ GİDERLERİ (-)
(5.4.2) -53.853 -43.865
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-28.006 -21.253
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.813 -265
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-22.706 -20.560
Kiralama Faiz Giderleri
-24 -21
Diğer Faiz Giderleri
(5.4.12) -1.304 -1.766
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
75.892 97.060
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.186 4.017
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.923 5.386
Gayri Nakdi Kredilerden
3.585 3.796
Diğer
(5.4.12) 2.338 1.590
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.737 -1.369
Gayri Nakdi Kredilere
-464 -477
Diğer
(5.4.12) -1.273 -892
TEMETTÜ GELİRLERİ
(5.4.3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(5.4.4) 5.476 -3.284
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
0 128
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.207 -5.281
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
269 1.869
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5.4.5) 9.065 5.757
FAALİYET BRÜT KÂRI
94.619 103.550
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -4.520 -38.990
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(5.4.6) -28 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-24.265 -16.063
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(5.4.7) -23.718 -15.528
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
42.088 32.969
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 42.088 32.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) -10.712 -7.278
Cari Vergi Karşılığı
-8.744 -10.808
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
641 4.158
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-2.609 -628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 31.376 25.691
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(5.4.8) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(5.4.9) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(5.4.10) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(5.4.11) 31.376 25.691
Grubun Karı (Zararı)
31.376 25.691
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar 0,06280000 0,05140000http://www.ka
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 3,81% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2577 Değişim: -2,25%
Düşük 7,2183 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7510 Değişim: -2,43%
Düşük 8,7048 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
406,36 Değişim: -1,44%
Düşük 403,26 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.