KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

06.08.2018 - 19:08
KAP ***PBT* *PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***PBT******PBTR*** PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -10.677 16.008 260.607 260.607
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 3.606
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.606 0 3.606 3.606
Yeni Bakiye
255.000 0 0 0 0 0 0 0 0 -48 0 0 324 -7.071 16.008 264.213 264.213
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 17.056 17.088 17.088
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
245.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245.000 245.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.331 10.677 -16.008 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
500.000 0 0 0 0 0 0 0 -16 0 0 5.655 3.606 17.056 526.301 526.301


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
232.930 197.181 430.111
GARANTİ VE KEFALETLER
1 211.262 168.525 379.787
Teminat Mektupları
211.262 113.797 325.059
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
0 0 0
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
211.262 113.797 325.059
Banka Kredileri
0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
0 0 0
Belgeli Akreditifler
0 0 0
Diğer Akreditifler
0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 54.728 54.728
TAAHHÜTLER
1 17 8.133 8.150
Cayılamaz Taahhütler
17 8.133 8.150
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
0 8.133 8.133
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
0 0 0
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
17 0 17
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
0 0 0
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
2, 3 21.651 20.523 42.174
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
21.651 20.523 42.174
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
21.651 20.523 42.174
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
0 20.523 20.523
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
21.651 0 21.651
Para ve Faiz Swap İşlemleri
0 0 0
Swap Para Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Para Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
0 0 0
Para Alım Opsiyonları
0 0 0
Para Satım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
728.107 509.712 1.237.819
EMANET KIYMETLER
19.071 0 19.071
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.704 0 4.704
Tahsile Alınan Çekler
14.335 0 14.335
Tahsile Alınan Ticari Senetler
32 0 32
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
709.001 464.143 1.173.144
Menkul Kıymetler
64.620 68.411 133.031
Teminat Senetleri
282.845 63.265 346.110
Emtia
34.286 30.434 64.720
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
135.347 135.347
Diğer Rehinli Kıymetler
191.903 302.033 493.936
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
35 45.569 45.604
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
961.037 706.893 1.667.930


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
17.056 10.795
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
32 10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
32 10
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
39 12
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7 -2
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.088 10.805


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
1 51.209 29.618
Kredilerden Alınan Faizler
44.131 24.705
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
728 420
Bankalardan Alınan Faizler
2.954 2.636
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
80 75
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.476 911
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.476 911
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
1.840 871
Diğer Faiz Gelirleri
0 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
2 -19.175 -9.642
Mevduata Verilen Faizler
0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-7.949 -4.384
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-2.529 -868
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-8.535 -4.332
Diğer Faiz Giderleri
12 -162 -58
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
32.034 19.976
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.382 631
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.880 878
Gayri Nakdi Kredilerden
1.518 765
Diğer
12 362 113
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-498 -247
Gayri Nakdi Kredilere
-223 -116
Diğer
12 -275 -131
PERSONEL GİDERLERİ (-)
7 -6.286 -3.232
TEMETTÜ GELİRLERİ
3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4 1.318 486
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
292 166
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-1.877 -1.139
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
2.903 1.459
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5 414 118
FAALİYET BRÜT KÂRI
28.862 17.979
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
6 -1.643 -1.304
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
7 -5.324 -2.845
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
21.895 13.830
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 21.895 13.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 -4.839 -3.035
Cari Vergi Karşılığı
-5.212 -3.437
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
373 402
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 17.056 10.795
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
9 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
11 17.056 10.795
Grubun Karı (Zararı)
17.056 10.795
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar 0,05910000 0,03740000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.707 212.979 231.686
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.082 211.684 215.766
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
1 4.040 96.932 100.972
Bankalar
3 42 114.752 114.794
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2 3.172 1.295 4.467
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
3.172 1.295 4.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 11.720 0 11.720
Devlet Borçlanma Senetleri
7.092 0 7.092
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
4.628 0 4.628
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
6 0 0 0
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-267 0 -267
KREDİLER (Net)
531.135 359.465 890.600
Krediler
5 520.592 352.687 873.279
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
520.592 352.687 873.279
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
10 15.311 6.778 22.089
Finansal Kiralama Alacakları
19.070 6.816 25.886
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-3.759 -38 -3.797
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
5 -4.768 0 -4.768
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-4.768 0 -4.768
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
0 0 0
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
16 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
7 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
8 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
9 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
12 592 0 592
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
13 798 0 798
Şerefiye
0 0 0
Diğer
798 0 798
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
14 260.916 0 260.916
CARİ VERGİ VARLIĞI
45 0 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
15 2.343 0 2.343
DİĞER AKTİFLER
17 4.715 8.193 12.908
VARLIKLAR TOPLAMI
819.251 580.637 1.399.888
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
1 0 0 0
ALINAN KREDİLER
3 81.577 405.847 487.424
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4 61.283 2.828 64.111
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
5 67.359 228.291 295.650
Bonolar
67.359 0 67.359
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
0 228.291 228.291
FONLAR
2.824 10.125 12.949
Müstakrizlerin Fonları
6 2.824 10.125 12.949
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2 0 900 900
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
0 900 900
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
0 0 0
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
9 2.810 0 2.810
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
541 0 541
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
2.269 0 2.269
CARİ VERGİ BORCU
10 4.315 0 4.315
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
11 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
12 0 0 0
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.394 34 5.428
ÖZKAYNAKLAR
13 526.301 0 526.301
Ödenmiş Sermaye
500.000 0 500.000
Sermaye Yedekleri
0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-16 0 -16
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0
Kar Yedekleri
5.655 0 5.655
Yasal Yedekler
295 0 295
Statü Yedekleri
295 0 295
Olağanüstü Yedekler
5.065 0 5.065
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
20.662 0 20.662
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
3.606 3.606
Dönem Net Kâr veya Zararı
17.056 0 17.056
Azınlık Payları
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
751.863 648.025 1.399.888


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
40.041
Alınan Faizler
44.035
Ödenen Faizler
-9.168
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.998
Elde Edilen Diğer Kazançlar
19.241
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.783
Ödenen Vergiler
-3.446
Diğer
2 -5.836
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-88.943
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
387
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-29.028
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-176.233
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
2 -5.003
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
0
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
142.124
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2 -21.190
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-48.902
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-250.634
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-260.951
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-35.983
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
46.511
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
2 -211
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
335.389
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
246.193
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-155.804
İhraç Edilen Sermaye Araçları
245.000
Temettü Ödemeleri
0
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-481
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
35.372
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 83.516
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1 118.888http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700888


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: 0,00% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4786 Değişim: 0,05%
Düşük 13,4122 24.01.2022 Yüksek 13,5153
Açılış: 13,4717
15,2865 Değişim: 0,10%
Düşük 15,2395 24.01.2022 Yüksek 15,3407
Açılış: 15,2716
796,26 Değişim: 0,34%
Düşük 791,19 24.01.2022 Yüksek 797,97
Açılış: 793,59
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.