KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 15:23
KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0 0 0 0
Satışların Maliyeti
0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
21 -589.595 -383.760 -192.456 -138.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 454.506 609.450 399.050 601.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -11.651 -16.016 -1.911 -2.116
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-146.740 209.674 204.683 460.533
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 177.009.158 69.123.986 62.840.103 31.311.324
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -173.987.093 -68.110.147 -58.000.596 -31.489.043
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.875.325 1.223.513 5.044.190 282.814
Finansman Gelirleri
24 203.319 41.392 122.724 10.070
Finansman Giderleri
25 -142.575 0 -96.304 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.936.069 1.264.905 5.070.610 292.884
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-536.786 -2.024 -1.020.780 -738
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -588.897 0 -588.897 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 52.111 -2.024 -431.883 -738
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.139.870 139.677
Dönem Karı (Zararı)
2.399.283 1.262.881
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.399.283 1.262.881
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.759.069 -3.091.060
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
93.191 22.500
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.097 27.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7.097 27.651
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.187.054 -3.140.011
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.187.054 -3.140.011
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
327.697 -1.200
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.499.656 1.967.856
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.466.176 1.986.960
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-930 15.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-930 15.139
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-810 -11.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-810 -11.151
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-778 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-778
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
35.998 -23.092
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
37.343 -1.492
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.345 -21.600
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.139.870 139.677
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-13.947 -7.086
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.947 -7.086
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-13.947 -1.299
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -5.787
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.862 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-28.862 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.097.061 132.591
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.097.061 132.591
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
626.551 21.145
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.723.612 153.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 4.723.613 626.552
Finansal Yatırımlar
9 10.723.851 12.002.973
Diğer Finansal Yatırımlar
9 10.723.851 12.002.973
Diğer Alacaklar
25.646 24.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 25.646 24.716
Peşin Ödenmiş Giderler
80.610 8.631
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 80.610 8.631
Diğer Dönen Varlıklar
3.255 120.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 3.255 120.645
ARA TOPLAM
15.556.975 12.783.517
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.556.975 12.783.517
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 102.370 107.221
Taşıtlar
14 66.416 78.433
Mobilya ve Demirbaşlar
14 35.454 27.987
Özel Maliyetler
14 500 801
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 513.994 587.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.894 3.858
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
aflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
18 8.068
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
627.326 698.501
TOPLAM VARLIKLAR
16.184.301 13.482.018
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.879 162.740
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.879 162.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 133.879 162.740
Ticari Borçlar
16 826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 16 826
Diğer Borçlar
0 778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 582.545 202.737
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14.463 15.808
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 14.463 15.808
ARA TOPLAM
730.903 382.889
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
730.903 382.889
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664 610.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664 610.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 610.664 610.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 30.678 23.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.159.342 1.211.453
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.800.684 1.845.698
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.531.587 2.228.587
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.652.714 11.253.431
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
588.451 588.451
Yasal Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
9.384.988 5.133.958
Net Dönem Karı veya Zararı
2.399.283 4.251.030
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.652.714 11.253.431
TOPLAM KAYNAKLAR
16.184.301 13.482.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.680 2.776.278 7.002.401 7.002.401
Transferler
2.776.278 -2.766.278
Dönem Karı (Zararı)
4.251.030 4.251.030 4.251.030
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431
Transferler
4.251.030 -4.251.030
Dönem Karı (Zararı)
2.399.283 2.399.283 2.399.283
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 9.384.988 2.399.283 13.652.714 13.652.714


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.399.283 1.262.881 4.049.830 292.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868998


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.420 Değişim: 0,00% Hacim : 15.886 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.409 05.05.2021 Yüksek 1.425
Açılış: 1.420
8,3273 Değişim: 0,16%
Düşük 8,3059 06.05.2021 Yüksek 8,3393
Açılış: 8,3139
10,0084 Değişim: 0,13%
Düşük 9,9803 06.05.2021 Yüksek 10,0335
Açılış: 9,9955
478,74 Değişim: 0,22%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 479,05
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.