KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

21.04.2020 - 16:45
KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
183.343.634 238.306.586
Satışların Maliyeti
-177.854.420 -235.879.777
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.489.214 2.426.809
BRÜT KAR (ZARAR)
5.489.214 2.426.809
Genel Yönetim Giderleri
21 -869.336 -586.681
Pazarlama Giderleri
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 633.981 1.465.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -24.098 -321.651
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.229.761 2.984.389
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.229.761 2.984.389
Finansman Gelirleri
24 141.090 977.274
Finansman Giderleri
25 -103.082 -734.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.267.769 3.226.692
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.016.739 -450.414
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -255.699 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 -761.040 -450.414
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.251.030 2.776.278
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.251.030 2.776.278
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.251.030 2.776.278
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
581.985 -238.655
Dönem Karı (Zararı)
4.251.030 2.776.278
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.251.030 2.776.278
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.931.159 -2.578.661
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
190.279 63.096
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
23.581 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.581 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-888.246
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.288.934 -2.038.845
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.288.934 -2.038.845
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.143.915 285.334
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
262.114 -436.272
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 6.043.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 6.043.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.679 -9.436
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.679 -9.436
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
398.363 -454.557
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
398.363 -454.557
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.325 -5.932.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.325 -5.932.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
778 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
778 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-140.381 -83.057
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-122.605 -1.918
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-17.776 -81.139
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
581.985 -238.655
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-763.808 199.767
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-763.808 -134.339
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-758.021 -133.584
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.787 -755
Alınan Temettüler
0 334.106
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
773.403 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
773.403 0
Kredilerden Nakit Girişleri
773.403 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
591.580 -38.888
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
591.580 -38.888
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.971 73.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
626.551 34.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 626.552 34.971
Finansal Yatırımlar
9 12.002.973 7.112.403
Diğer Alacaklar
24.716 38.395
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 24.716 38.395
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 8.631 6.671
Diğer Dönen Varlıklar
120.645
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 120.645
ARA TOPLAM
12.783.517 7.192.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.783.517 7.192.440
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 107.221 124.971
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 587.422
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 3.859
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
698.502 124.971
TOPLAM VARLIKLAR
13.482.019 7.317.411
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.740
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.740
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 162.740
Ticari Borçlar
826 11.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 826 11.151
Diğer Borçlar
778
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 202.737 -180.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 15.808 33.584
ARA TOPLAM
382.889 -135.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
382.889 -135.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
610.664
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11 610.664
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 23.581
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.211.454 450.414
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.845.699 450.414
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.228.588 315.011
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
11.253.431 7.002.400
Ödenmiş Sermaye
19 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.133.958 2.357.679
Net Dönem Karı veya Zararı
4.251.030 2.776.278
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
11.253.431 7.002.400
TOPLAM KAYNAKLAR
13.482.019 7.317.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 1.476.697 1.147.148 1.194.448 5.098.286 5.098.286
Transferler
-888.247 1.210.530 -1.194.448 -872.165 -872.165
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.679 2.776.278 7.002.400 7.002.400
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.679 2.776.278 7.002.400 7.002.400
Transferler
2.776.278 -2.776.278
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.133.958 4.251.030 11.253.431 11.253.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.251.030 2.776.278
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
26 0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişiklikler
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.251.030 2.776.278
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.251.030 2.776.278http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839582


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: -4,50% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.467 27.01.2021 Yüksek 1.541
Açılış: 1.536
7,3824 Değişim: 0,52%
Düşük 7,3418 27.01.2021 Yüksek 7,4109
Açılış: 7,3439
8,9385 Değişim: 0,00%
Düşük 8,9149 27.01.2021 Yüksek 8,9851
Açılış: 8,9383
437,45 Değişim: 0,08%
Düşük 435,65 27.01.2021 Yüksek 439,26
Açılış: 437,11
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.