KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 13:28
KAP ***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***PAY*** PAY MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -586.478 -435.306 -202.718 -133.974
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 618.182 566.055 8.732 45.900
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -23.331 -141.139 -7.315 -124.525
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.373 -10.390 -201.301 -212.599
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 105.829.171 199.501.202 36.705.185 88.763.839
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -103.080.723 -193.715.696 -34.970.576 -87.678.678
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.756.821 5.775.116 1.533.308 872.562
Finansman Gelirleri
22 76.365 782.909 34.972 302.860
Finansman Giderleri
23 -149 -378.971 -149 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.833.037 6.179.054 1.568.131 1.175.422
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-51.878 -2.440 -49.854 -5.181
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-49.154 -49.154
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.724 -2.440 -700 -5.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.926.032 -498.397
Dönem Karı (Zararı)
2.781.159 6.176.614
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.781.159 6.176.614
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.511.732 -5.872.459
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
33.644 34.063
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
18.975 16.082
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18.975 16.082
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.607.898 -5.763.720
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-3.607.898 -5.763.720
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
43.547 -158.884
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.656.605 -802.552
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4.675.401 -247.921
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 5.643.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 5.643.364
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
14.276 9.104
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.276 9.104
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
3.653
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
3.653
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.958 -180.619
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.151 -5.932.222
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.151 -5.932.222
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.963 -97.911
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.963 -97.911
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.926.032 -498.397
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.488 473.935
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
344.105
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.787 -755
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-5.787 -755
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.299 130.585
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
1.299 130.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.921.544 -24.462
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.921.544 -24.462
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
34.971 73.859
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.956.515 49.397


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
8 3.956.516 34.971
Finansal Yatırımlar
9 6.042.300 7.112.403
Diğer Alacaklar
11 24.120 38.395
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 24.120 38.395
Peşin Ödenmiş Giderler
12 20.129 6.671
Diğer Dönen Varlıklar
16 500
ARA TOPLAM
10.043.565 7.192.440
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.043.565 7.192.440
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
13 94.073 124.971
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 4.340
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.413 124.971
TOPLAM VARLIKLAR
10.141.978 7.317.411
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 0 11.151
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 0 11.151
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 -139.315 -180.138
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 25.621 33.584
ARA TOPLAM
-113.694 -135.403
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
-113.694 -135.403
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 18.975
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.592 1.868
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.567 1.868
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
-90.127 -133.535
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.232.105 7.450.946
Ödenmiş Sermaye
17 1.250.000 1.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
17 29.992 29.992
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 588.451 588.451
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
5.582.504 2.357.679
Net Dönem Karı veya Zararı
2.781.158 3.224.824
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.232.105 7.450.946
TOPLAM KAYNAKLAR
10.141.978 7.317.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 1.476.697 1.147.149 1.194.448 5.098.286 5.098.286
Transferler
-888.246 1.210.530 -1.194.448 -872.164 -872.164
Dönem Karı (Zararı)
3.224.824 3.224.824 3.224.824
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.679 3.224.824 7.450.946 7.450.946
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.279.992 588.451 2.357.679 3.224.824 7.450.946 7.450.946
Transferler
3.224.824 -3.224.824
Dönem Karı (Zararı)
2.781.159 2.781.159 2.781.159
Dönem Sonu Bakiyeler
1.279.992 588.451 5.582.504 2.781.159 10.232.105 10.232.105


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.781.159 6.176.614 1.518.277 1.170.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795327


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.