" />

KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.04.2023 - 20:01
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 10.03.2023
Genel Kurul Tarihi 05.04.2023
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DİLOVASI
Adres Makine İhtisas OSB 2.Cadde No:7 Dilovası/Kocaeli

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi,
6 - 2022 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ödenecek huzur hakkının tespit edilerek karara bağlanması,
9 - İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Şirket Ortaklarının Üçüncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerinin bilgilendirilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6.maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Parsan Makina Parçaları Sanayii A.Ş.'nin 05 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında
2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak okundu.Müzakereye açıldı. Bağımsız dış denetleme kuruluşu tarafından hazırlanan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2022 yılı finansal tabloları özet olarak okundu ve müzakereye açıldı.550 ret oyuna karşılık 54.242.371.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri oy birliğiyle kabul edildi.
2022 yılı Kâr Dağıtım Tablosu okundu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliğiyle kabul edildi.
Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 3'ü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 olarak belirlenmesine ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Tevfik Yamantürk,Ahmet Ertuğrul, Ahmet İrfan Söylemezoğlu,Olgun Şamlı,Orhan Metin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Hasan Basri Aktan,Atilla Zeybek,Osman Aslan'ın seçilmeleri 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak kişi başına 22.000 TL aylık net ödenmesi 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.I sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.
Şirket tarafından genel bütçeye dahil dairelere,katma bütçeli idareler,il özel idarelerine,belediyelere,köylere,kamu yararına faaliyet gösteren derneklere,Bakanlar kurulunca vergi muafiyetine tanınan vakıflara,bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 1.999.097 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
2023 yılında şirketin bağış ve yardımlara ilişkin üst sınır tutarının 5.000.000,00 TL olarak belirlenmesi 90 ret oyuna karşılık 54.242.921.782 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
Şirket tarafından 3.kişilere verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 2.291.800.228 TL olduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
SPK II-17.1 Sayılı Tebliği hükümleri kapsamında, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 2.dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II.17.I ) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.6) maddesi gereğince 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemde görüşülecek herhangi bir madde kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından hem fiziki hem de elektronik ortamda saat 12.16'da sonlandırılmıştır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 05.04.2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Kap.pdf - Tutanak
EK: 2 05.04.2023 Olağan Genel Kurul Hazirun Cetveli Kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 05.04.2023 tarihli 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 18.04.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 19.04.2023 (bugün) tarih ve 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir..

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140197


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.