KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2023 - 19:30
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -13.597.787 64.145.666 411.814.696 352.645.219 352.645.219 83.139.931 132.570.855 163.339.574 1.216.026.133 336.083.211 1.552.109.344
Transferler
163.339.574 -163.339.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.143.821 -4.707.183 -23.851.004 160.270.777 160.270.777 497.035.295 124.805.049 758.260.117
Kar Payları
-11.047.643 -11.047.643
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -32.741.608 59.438.483 387.963.692 512.915.996 512.915.996 83.139.931 295.910.429 497.035.295 1.849.481.201 449.840.617 2.299.321.818
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 1.566.005.257 -68.572.493 156.415.859 1.653.848.623 647.437.638 647.437.638 83.139.931 295.910.429 728.446.294 3.481.298.773 600.986.699 4.082.285.472
Transferler
-78.153.869 -78.153.869 806.600.163 -728.446.294
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35.252.519 18.355.450 27.732.411 81.340.380 1.192.724.188 1.192.724.188 152.180.861 335.517.390 1.761.762.819
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 1.523.103.907 -50.217.043 184.148.270 1.657.035.134 1.840.161.826 1.840.161.826 83.139.931 1.102.510.592 152.180.861 4.907.544.202 936.504.089 5.844.048.291


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.850.292 324.445.033
Dönem Karı (Zararı)
201.654.256 554.754.956
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
201.654.256 554.754.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
727.314.266 -184.095.494
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 195.182.030 178.635.381
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.568.544 -9.640.404
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 8.655.795 -2.776.509
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-5.087.251 -6.863.895
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.952.535 25.688.544
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 16.903.166 6.071.980
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.043.109
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-11.950.631 18.573.455
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
114.208.062 28.574.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -4.805.595 -4.431.827
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 119.013.657 33.006.462
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
334.724.326 -116.087.278
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-167.298.659 -346.280.673
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -167.298.659 -346.280.673
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 248.988.144 55.014.301
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.010.716
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
18 -7.010.716
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-984.209.716 -3.239.853
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-304.031.260 -269.876.358
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -9.575.410 -6.885.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -294.455.850 -262.990.640
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-658.642.708 -129.042.109
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
22 -225.084.281 744.876
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -433.558.427 -129.786.985
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-84.246.267 -166.245.018
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.734.558 551.575.410
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22 -263.682.544 461.249.486
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 106.947.986 90.325.924
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
219.445.077 10.348.222
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
22 145.691.235 -9.163.952
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 73.753.842 19.512.174
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-55.241.194 367.419.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -38.918.261 -1.355.418
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-28.690.837 -41.619.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-146.903.546 -59.101.051
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
96.587.323 2.046.404
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 96.587.323 2.015.477
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 30.927
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-541.155.569 -187.033.987
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -514.132.152 -150.781.530
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -27.023.417 -36.252.457
Alınan Temettüler
9 292.859.105 121.454.705
Alınan Faiz
19 4.805.595 4.431.827
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
315.922.904 -250.052.357
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.214.704.477 624.966.303
Kredilerden Nakit Girişleri
13 1.214.704.477 624.966.303
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-804.560.668 -830.964.555
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -735.641.034 -905.815.025
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 -68.919.634 74.850.470
Ödenen Temettüler
-11.047.643
Ödenen Faiz
-94.220.905 -33.006.462
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
46.169.066 15.291.625
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-805.219 -652.862
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
45.363.847 14.638.763
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 45.856.370 28.565.626
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 91.220.217 43.204.389


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 91.220.217 45.856.370
Ticari Alacaklar
628.158.185 335.350.769
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 12.561.439 2.986.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 615.596.746 332.364.740
Stoklar
7 765.029.938 682.048.403
Peşin Ödenmiş Giderler
8 57.282.634 25.541.790
Diğer Dönen Varlıklar
12 97.144.850 104.978.997
ARA TOPLAM
1.638.835.824 1.193.776.329
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.638.835.824 1.193.776.329
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
310.277.229 85.242.549
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
22 308.579.816 83.495.535
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.697.413 1.747.014
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.307.751.912 1.041.720.907
Maddi Duran Varlıklar
10 7.077.950.330 4.656.105.503
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 177.337.687 113.512.071
Peşin Ödenmiş Giderler
8 13.964.512 64.420.945
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 14.478.120 147.167.485
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.901.759.790 6.108.169.460
TOPLAM VARLIKLAR
10.540.595.614 7.301.945.789
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 621.794.264 130.835.360
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 1.360.222.510 715.623.399
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 68.919.634
Ticari Borçlar
699.743.741 856.478.299
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 420.581.198 684.263.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 279.162.543 172.214.557
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 48.766.102 16.539.209
Diğer Borçlar
152.470.189 5.039.224
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 146.074.683 383.448
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 6.395.506 4.655.776
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 30.872.195 13.324.726
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 23.632.714 15.552.591
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.883.018 44.693.746
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 12.653.321 8.513.418
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 24.229.697 36.180.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 22.473.729 16.459.186
ARA TOPLAM
2.996.858.462 1.883.465.374
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.996.858.462 1.883.465.374
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.440.536.491 1.117.899.335
Uzun Vadeli Karşılıklar
119.308.968 127.949.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 119.308.968 127.949.385
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 139.843.402 90.346.223
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.699.688.861 1.336.194.943
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.696.547.323 3.219.660.317
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.907.544.202 3.481.298.773
Ödenmiş Sermaye
16 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.657.035.134 1.653.848.623
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.840.161.826 647.437.638
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.139.931 83.139.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.102.510.592 295.910.429
Net Dönem Karı veya Zararı
152.180.861 728.446.294
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
936.504.089 600.986.699
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.844.048.291 4.082.285.472
TOPLAM KAYNAKLAR
10.540.595.614 7.301.945.789


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.854.745.559 1.770.300.893 1.071.764.874 673.035.881
Satışların Maliyeti
17 -2.194.499.727 -1.352.137.023 -792.059.929 -506.652.320
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
660.245.832 418.163.870 279.704.945 166.383.561
BRÜT KAR (ZARAR)
660.245.832 418.163.870 279.704.945 166.383.561
Genel Yönetim Giderleri
-137.293.150 -81.316.387 -51.549.932 -32.595.371
Pazarlama Giderleri
-131.082.544 -96.824.591 -48.619.581 -36.623.728
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-9.266.323 -4.490.118 -3.421.153 -2.075.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10.214.478 30.910.576 4.848.515 9.747.520
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-95.962.146 -31.627.551 -42.928.550 -8.071.162
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
296.856.147 234.815.799 138.034.244 96.765.083
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 299.869.845 142.076.797 32.157.112 19.867.098
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 167.298.659 346.280.673 181.859.533 196.570.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
764.024.651 723.173.269 352.050.889 313.202.597
Finansman Gelirleri
19 69.951.514 35.664.093 39.971.030 10.743.487
Finansman Giderleri
19 -383.333.765 -149.068.105 -201.778.779 -42.806.978
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
450.642.400 609.769.257 190.243.140 281.139.106
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-248.988.144 -55.014.301 -44.188.080 6.402.395
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -37.485.949 -33.478.558 -20.448.628 -12.360.110
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -211.502.195 -21.535.743 -23.739.452 18.762.505
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
201.654.256 554.754.956 146.055.060 287.541.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
201.654.256 554.754.956 146.055.060 287.541.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
49.473.395 57.719.661 30.788.302 31.150.702
Ana Ortaklık Payları
152.180.861 497.035.295 115.266.758 256.390.799
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Nominal değeri 1 Kr olan pay başına kazanç 0,02000000 0,06400000 0,01500000 0,03300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
41.615.088 -24.453.629 18.760.912 -13.960.952
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 23.861.747 -24.683.063 -1.400.391 -16.400.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
27.732.411 -5.902.330 24.572.214 -1.679.749
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-9.979.070 6.131.764 -4.410.911 4.119.092
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-9.979.070 6.131.764 -4.410.911 4.119.092
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.518.493.475 227.958.790 153.955.387 63.460.646
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.518.493.475 227.958.790 153.955.387 63.460.646
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.560.108.563 203.505.161 172.716.299 49.499.694
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.761.762.819 758.260.117 318.771.359 337.041.195
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
335.517.390 124.805.049 63.601.166 46.045.072
Ana Ortaklık Payları
1.426.245.429 633.455.068 255.170.193 290.996.123http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216051


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.