KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2023 - 19:10
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 294.702.509 -3.185.739 27.264.847 318.781.617 204.354.310 204.354.310 49.873.458 42.649.670 123.187.658 811.362.571 177.370.421 988.732.992
Transferler
33.266.473 89.921.185 -123.187.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
66.564.308 -10.412.048 36.880.819 93.033.079 148.290.909 148.290.909 163.339.574 166.734.806 571.398.368
Kar Payları
-8.022.016 -8.022.016
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -13.597.787 64.145.666 411.814.696 352.645.219 352.645.219 83.139.931 132.570.855 163.339.574 1.216.026.133 336.083.211 1.552.109.344
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 361.266.817 -13.597.787 64.145.666 411.814.696 352.645.219 352.645.219 83.139.931 132.570.855 163.339.574 1.216.026.133 336.083.211 1.552.109.344
Transferler
163.339.574 -163.339.574
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.204.738.440 -54.974.706 92.270.193 1.242.033.927 294.792.419 294.792.419 728.446.294 275.295.506 2.540.568.146
Kar Payları
-10.392.018 -10.392.018
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 1.566.005.257 -68.572.493 156.415.859 1.653.848.623 647.437.638 647.437.638 83.139.931 295.910.429 728.446.294 3.481.298.773 600.986.699 4.082.285.472


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
441.326.786 -40.146.948
Dönem Karı (Zararı)
810.087.249 184.966.109
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
810.087.249 184.966.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-298.821.557 -140.275.672
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20 240.879.155 124.644.543
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.507.775 -2.541.987
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.383.811 2.188.628
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -8.123.964 -4.730.615
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.986.097 13.657.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 7.739.132 8.847.186
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 17.857 1.537.018
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15 19.229.108 3.273.512
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
78.923.966 65.234.718
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -6.677.721 -4.262.275
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 85.601.687 69.496.993
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-97.347.191 -277.759.378
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-468.288.783 -129.282.416
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
9 -468.288.783 -129.282.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -66.197.432 67.343.769
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.269.594 -1.572.637
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -3.269.594 -1.572.637
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-17.745.037 -58.729.659
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.117.284 -125.937.557
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
26 -2.986.029 1.943.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -54.131.255 -127.880.651
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-150.632.797 -35.175.626
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.268.563 -2.225.335
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-119.364.234 -32.950.291
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-273.620.738 -170.713.457
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.587.627 248.879.876
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
26 368.342.586 200.815.967
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 76.245.041 48.063.909
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.038.155 24.217.105
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.118.644
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
31.156.799 24.217.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
493.520.655 -14.039.222
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.852.502 -2.998.644
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -49.341.367 -23.109.082
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-127.427.488 -4.580.537
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.657.801 1.682.207
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.625.878 1.682.207
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
31.923
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-265.124.834 -85.696.674
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -209.431.006 -73.211.186
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -55.693.828 -12.485.488
Alınan Temettüler
9 125.361.824 75.171.655
Alınan Faiz
6.677.721 4.262.275
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-296.254.865 34.390.903
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
933.110.077 489.321.349
Kredilerden Nakit Girişleri
13 933.110.077 489.321.349
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.140.435.017 -418.203.535
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -1.209.354.651 -418.203.535
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
13 68.919.634
Ödenen Temettüler
26 -10.392.018 -8.022.016
Ödenen Faiz
-78.537.907 -28.704.895
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.644.433 -10.336.582
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-353.689 -370.173
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.290.744 -10.706.755
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 28.565.626 39.272.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 45.856.370 28.565.626


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 45.856.370 28.565.626
Ticari Alacaklar
335.350.769 276.597.792
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26 2.986.029
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 332.364.740 276.597.792
Stoklar
7 682.048.403 405.321.620
Peşin Ödenmiş Giderler
8 25.541.790 15.370.858
Diğer Dönen Varlıklar
12 104.978.997 60.341.685
ARA TOPLAM
1.193.776.329 786.197.581
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.193.776.329 786.197.581
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
85.242.549 53.683.065
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26 83.495.535 52.226.972
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.747.014 1.456.093
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 1.041.720.907 458.371.902
Maddi Duran Varlıklar
10 4.656.105.503 2.447.749.427
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 113.512.071 55.739.232
Peşin Ödenmiş Giderler
8 64.420.945 155.876
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 147.167.485 95.798.282
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.108.169.460 3.111.497.784
TOPLAM VARLIKLAR
7.301.945.789 3.897.695.365
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 130.835.360 222.899.460
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 715.623.399 664.053.245
Diğer Finansal Yükümlülükler
13 68.919.634
Ticari Borçlar
856.478.299 411.890.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26 684.263.742 315.921.156
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 172.214.557 95.969.516
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 16.539.209 7.052.157
Diğer Borçlar
5.039.224 12.863.328
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
26 383.448 12.502.092
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 4.655.776 361.236
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 13.324.726 8.703.879
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 15.552.591 21.512.865
Kısa Vadeli Karşılıklar
44.693.746 20.362.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 8.513.418 5.087.643
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 36.180.328 15.274.529
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 16.459.186 3.704.826
ARA TOPLAM
1.883.465.374 1.373.042.604
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.883.465.374 1.373.042.604
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 1.117.899.335 883.295.010
Uzun Vadeli Karşılıklar
127.949.385 42.314.920
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 127.949.385 42.314.920
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 90.346.223 46.933.487
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.336.194.943 972.543.417
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.219.660.317 2.345.586.021
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.481.298.773 1.216.026.133
Ödenmiş Sermaye
16 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.653.848.623 411.814.696
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
647.437.638 352.645.219
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
83.139.931 83.139.931
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
295.910.429 132.570.855
Net Dönem Karı veya Zararı
728.446.294 163.339.574
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
600.986.699 336.083.211
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.082.285.472 1.552.109.344
TOPLAM KAYNAKLAR
7.301.945.789 3.897.695.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 2.465.518.032 1.140.655.072
Satışların Maliyeti
17 -1.932.305.310 -866.842.399
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
533.212.722 273.812.673
BRÜT KAR (ZARAR)
533.212.722 273.812.673
Genel Yönetim Giderleri
19 -114.231.274 -56.837.998
Pazarlama Giderleri
19 -129.091.000 -61.794.606
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -8.120.002 -4.596.682
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 40.773.055 43.762.588
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -44.872.268 -54.224.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
277.671.233 140.121.324
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 128.631.418 76.744.292
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 468.288.783 129.282.416
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
874.591.434 346.148.032
Finansman Gelirleri
23 48.706.300 32.144.147
Finansman Giderleri
23 -179.407.917 -125.982.301
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
743.889.817 252.309.878
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
66.197.432 -67.343.769
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -37.815.838 -40.509.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 104.013.270 -26.833.865
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
810.087.249 184.966.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
810.087.249 184.966.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
81.640.955 21.626.535
Ana Ortaklık Payları
728.446.294 163.339.574
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 0,09400000 0,02100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.324.002.226 70.750.659
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
10 1.436.543.904 47.527.058
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -80.419.977 -15.950.712
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
9 92.270.193 53.454.392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-124.391.894 -14.280.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -124.391.894 -14.280.079
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
406.478.671 315.681.600
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
406.478.671 315.681.600
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.730.480.897 386.432.259
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.540.568.146 571.398.368
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
275.295.506 166.734.806
Ana Ortaklık Payları
2.265.272.640 404.663.562http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120015


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.