" />

KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2021 - 20:49
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 448.527.084 -3.808.063 56.953.863 38.556.000 46.633.024 -3.983.354 666.711.870 94.993.224 761.705.094
Transferler
-3.983.354 3.983.354 9.960.625 9.960.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.970.379 622.324 221.814.250 123.187.658 348.594.611
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -3.185.739 278.768.113 38.556.000 42.649.670 123.187.658 1.015.306.481 104.953.849 1.120.260.330
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -2.116.767 278.768.113 38.556.000 53.967.128 123.187.658 1.016.375.453 103.884.877 1.120.260.330
Transferler
123.187.658 -123.187.658
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.770.271 5.815.264 196.011.838 27.209.954 223.197.813
Kar Payları
-8.082.681 -8.082.681
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 451.497.463 -6.887.038 284.583.377 38.556.000 177.154.786 196.011.838 1.213.432.284 123.012.150 1.336.444.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
103.909.966 91.400.161
Dönem Karı (Zararı)
223.221.792 44.952.353
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
223.221.792 44.952.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-164.272.807 122.855.152
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
65.776.380 31.180.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-10.133.635 -171.906
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-171.906
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-10.133.635
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.870.451 19.873.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.308.500 2.426.016
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.660.075
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
10.901.876 17.447.768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.237.615 8.100.860
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.369.775 -2.774.208
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.607.390 10.875.068
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-163.877.305 87.676.362
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-127.223.130 -33.984.955
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-127.223.130 -33.984.955
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28.089.582 10.410.099
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-12.765 -229.405
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-12.765 -229.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
62.698.795 -70.986.303
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-68.638.299 -57.487.346
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.117.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-64.521.241 -57.487.346
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.746.884 -8.514.561
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.605.569
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-22.352.453 -8.514.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-27.389.884 -37.792.549
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
160.875.071 29.203.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
133.632.370
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
27.242.701 29.203.387
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.598.791 3.604.766
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.598.791 3.604.766
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
121.647.780 96.821.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.795.807 -2.793.575
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-15.942.007 -5.401.674
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.774.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-35.859.028 -38.370.514
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.825 260.738
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.825 260.738
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.158.842 -38.631.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-62.158.842 -38.631.252
Alınan Temettüler
23.699.214
Alınan Faiz
2.369.775
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-76.760.705 -8.979.311
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
342.969.833 315.111.824
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-399.867.174 -313.216.067
Ödenen Temettüler
-7.259.211
Ödenen Faiz
-12.604.153 -10.875.068
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.709.767 44.050.336
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-8.709.767 44.050.336
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
39.272.381 11.615.127
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30.562.614 55.665.463


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 30.562.614 39.272.381
Ticari Alacaklar
5 216.056.675 153.344.886
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 133.642 1.943.094
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 215.923.033 151.401.792
Stoklar
7 276.816.175 239.574.279
Peşin Ödenmiş Giderler
8 9.897.608 5.889.671
Diğer Dönen Varlıklar
54.935.776 34.691.603
ARA TOPLAM
588.268.848 472.772.820
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
588.268.848 472.772.820
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
37.609.209 50.288.268
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6,19 31.396.068 50.001.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.213.141 286.631
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 383.913.183 280.389.267
Maddi Duran Varlıklar
10 1.846.083.001 1.615.743.816
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 33.891.564 25.345.924
Peşin Ödenmiş Giderler
8 3.842.109 3.506.316
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 76.833.760 77.761.201
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.382.172.826 2.053.034.792
TOPLAM VARLIKLAR
2.970.441.674 2.525.807.612
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12 155.292.535 95.041.948
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
12 489.352.349 335.357.631
Diğer Finansal Yükümlülükler
12 48.876 50.913
Ticari Borçlar
5 323.885.867 163.010.796
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 248.737.559 115.105.189
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 75.148.308 47.905.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 6.642.007 4.406.557
Diğer Borçlar
1.514.289 1.552.016
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 823.470
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6,19 690.819 1.552.016
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 1.061.331
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
21 5.278.253 4.112.043
Kısa Vadeli Karşılıklar
27.747.482 11.221.086
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.769.729 2.214.844
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 23.977.753 9.006.242
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
3.496.256 2.097.599
ARA TOPLAM
1.014.319.245 616.850.589
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.014.319.245 616.850.589
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
12 571.699.046 751.811.990
Uzun Vadeli Karşılıklar
33.157.944 22.288.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 33.157.944 22.288.887
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 14.821.005 14.595.816
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
619.677.995 788.696.693
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.633.997.240 1.405.547.282
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.213.432.284 1.016.375.453
Ödenmiş Sermaye
15 77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
15 2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
444.610.425 449.380.696
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
444.610.425 449.380.696
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
451.497.463 451.497.463
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.887.038 -2.116.767
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
284.583.377 278.768.113
Yabancı Para Çevrim Farkları
284.583.377 278.768.113
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2,5 38.556.000 38.556.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
177.154.786 53.967.128
Net Dönem Karı veya Zararı
196.011.838 123.187.658
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
123.012.150 103.884.877
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.336.444.434 1.120.260.330
TOPLAM KAYNAKLAR
2.970.441.674 2.525.807.612


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 800.388.148 379.382.893 270.257.319 158.465.229
Satışların Maliyeti
16 -581.283.698 -279.771.184 -191.463.017 -132.844.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
219.104.450 99.611.709 78.794.302 25.620.978
BRÜT KAR (ZARAR)
219.104.450 99.611.709 78.794.302 25.620.978
Genel Yönetim Giderleri
-51.055.482 -23.553.718 -18.390.488 -3.423.876
Pazarlama Giderleri
-41.577.048 -24.193.656 -14.381.132 -10.350.927
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-3.176.846 -1.758.856 -1.500.006 -650.180
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
36.234.455 689.530 24.987.066 -481.365
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-20.165.168 -85.890 -19.366.884 198.531
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.364.361 50.709.119 50.142.858 10.913.161
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23.711.979 229.405 1.103.350 229.241
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 127.223.130 33.984.955 74.563.991 18.435.903
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
290.299.470 84.923.479 125.810.199 29.578.305
Finansman Gelirleri
17 5.454.104 2.774.208 -3.058.727 1.090.459
Finansman Giderleri
17 -44.442.200 -32.335.235 -4.101.515 14.831.372
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
251.311.374 55.362.452 118.649.957 45.500.136
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-28.089.582 -10.410.099 -9.111.027 -4.385.587
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 -17.108.217 -7.326.544 -4.146.015 -3.747.618
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 -10.981.365 -3.083.555 -4.965.012 -637.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
223.221.792 44.952.353 109.538.930 41.114.549
DÖNEM KARI (ZARARI)
223.221.792 44.952.353 109.538.930 41.114.549
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.209.954 540.649 13.147.357 3.026.813
Ana Ortaklık Payları
196.011.838 44.411.704 96.391.573 38.087.736
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,02540000 0,00580000 0,01250000 0,00490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.770.271 -1.140.462 -3.895.151 -1.460.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.962.839 -1.221.767 -4.868.939 -1.122.544
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 -187.484 0 -585.319
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
1.192.568 268.789 973.788 246.960
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
5.815.264 226.058.750 -20.501.943 127.887.320
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.815.264 226.058.750 -20.501.943 127.887.320
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.044.993 224.918.288 -24.397.094 126.426.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
224.266.785 269.870.641 85.141.836 167.540.966
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27.209.954 353.165 13.147.357 2.441.494
Ana Ortaklık Payları
197.056.831 269.517.476 71.994.479 165.099.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976620


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: 0,00% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 24.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
32,8702 Değişim: 0,06%
Düşük 32,7864 24.07.2024 Yüksek 32,8734
Açılış: 32,8492
35,6762 Değişim: -0,02%
Düşük 35,5878 24.07.2024 Yüksek 35,7217
Açılış: 35,6848
2.552,98 Değişim: 0,31%
Düşük 2.538,05 24.07.2024 Yüksek 2.556,84
Açılış: 2.545,16
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.