KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 19:09
KAP ***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor

***PARSN*** PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.194.904 307.462.314 -1.269.862 166.210 49.281.056 86.452.303 9.998.737 525.199.018 69.303.870 594.502.888
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-171.681 -171.681 -171.681
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-171.681 -171.681 -171.681
Transferler
592.402 9.406.335 -9.998.737
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.091.697 -153.638 -18.559.055 -20.804.390 5.173.910 -15.630.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
158.681 -1.271 1.326 158.736 158.736
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-592.402 -592.402 -592.402
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -3.362.830 13.898 49.873.458 95.686.957 -18.559.055 503.789.281 74.477.780 578.267.061
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -2.854.283 430.513 49.873.458 95.652.739 -49.019.715 474.219.565 81.232.862 555.452.427
Transferler
-49.019.715 49.019.715
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.202.924 10.416.480 14.717.298 23.930.854 9.172.769 33.103.623
Dönem Sonu Bakiyeler
77.112.000 2.191.164 -6.787.306 307.620.995 -4.057.207 10.846.993 49.873.458 46.633.024 14.717.298 498.150.419 90.405.631 588.556.050


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
24.881.821 -4.789.124
Dönem Karı (Zararı)
23.969.594 -13.519.308
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
23.969.594 -13.519.308
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
23.586.919 49.814.151
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 15.749.849 11.265.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-82.229 467.244
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 65.790 272.788
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 -148.019 71.212
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 123.244
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.688.049 2.902.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.931.913 2.135.194
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.756.136 767.008
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.672.688 5.859.107
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-714.216 -43.708
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.386.904 5.902.815
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
6.865.341 47.491.055
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
9 -6.240.784 -12.484.714
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-4.036.993 -5.526.337
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-29.002 -160.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.178.585 -33.666.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.987.195 -21.383.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.987.195 -21.383.956
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.412.998 -4.237.164
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.412.998 -4.237.164
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.521.231 -20.456.848
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
21.377.075 20.824.786
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.377.075 20.824.786
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.365.764 -8.412.881
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.365.764 -8.412.881
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
32.377.928 2.628.780
Alınan Faiz
714.216 43.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.286.866 -6.526.654
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -78.684
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-923.457 -856.274
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.539.484 -12.214.720
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -1.561.379
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.214 160.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.214 160.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10,11 -15.430.752 -10.813.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.430.752 -10.813.341
Alınan Temettüler
9 13.859.054 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.240.957 24.989.762
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -592.402
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
108.849.000 43.900.813
Kredilerden Nakit Girişleri
108.849.000 43.900.813
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.703.053 -12.370.193
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-101.703.053 -12.370.193
Ödenen Faiz
-8.386.904 -5.948.456
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.101.380 7.985.918
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
22.101.380 7.985.918
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.488.035 7.994.905
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.589.415 15.980.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 35.589.415 13.488.035
Ticari Alacaklar
6 114.323.016 88.401.611
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 2.269.568 1.478.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
112.053.448 86.922.970
Stoklar
8 149.046.191 139.526.226
Peşin Ödenmiş Giderler
7.829.537 6.185.722
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
7.829.537 6.185.722
Diğer Dönen Varlıklar
34.470.211 34.990.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
34.470.211 34.990.267
ARA TOPLAM
341.258.370 282.591.861
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
341.258.370 282.591.861
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 21.754.643 20.158.102
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
17 21.377.328 19.765.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
377.315 392.236
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 174.067.958 181.568.192
Maddi Duran Varlıklar
10 981.809.216 937.170.250
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.912.809 3.494.950
Peşin Ödenmiş Giderler
1.056.219 363.521
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.056.219 363.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
71.536.696 64.378.223
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.254.137.541 1.207.133.238
TOPLAM VARLIKLAR
1.595.395.911 1.489.725.099
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 140.957.743 105.490.008
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 174.004.479 171.704.124
Diğer Finansal Yükümlülükler
5 10.734.049 11.642.511
Ticari Borçlar
6 106.275.967 84.898.892
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
17 70.614.094 53.711.764
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
35.661.873 31.187.128
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.626.614 3.700.267
Diğer Borçlar
7 2.973.324 4.731.657
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
17 453.766 473.414
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.519.558 4.258.243
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.003.945 2.507.209
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.003.945 2.507.209
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.458.437 1.388.684
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.427.869 9.508.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.620.691 2.980.754
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
2.807.178 6.527.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.415.368 1.739.188
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.415.368 1.739.188
ARA TOPLAM
456.877.795 397.310.690
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
456.877.795 397.310.690
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 526.145.270 514.132.770
Uzun Vadeli Karşılıklar
17.943.686 16.770.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.943.686 16.770.952
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
5.873.110 6.058.260
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
549.962.066 536.961.982
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.006.839.861 934.272.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
498.150.419 474.219.565
Ödenmiş Sermaye
77.112.000 77.112.000
Sermaye Düzeltme Farkları
2.191.164 2.191.164
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-6.787.306 -6.787.306
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
303.563.788 304.766.712
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
303.563.788 304.766.712
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
307.620.995 307.620.995
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.057.207 -2.854.283
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
10.846.993 430.513
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.846.993 430.513
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.873.458 49.873.458
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
46.633.024 95.652.739
Net Dönem Karı veya Zararı
14.717.298 -49.019.715
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
90.405.631 81.232.862
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
588.556.050 555.452.427
TOPLAM KAYNAKLAR
1.595.395.911 1.489.725.099


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 144.384.030 106.541.639
Satışların Maliyeti
14 -109.752.379 -76.329.315
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.631.651 30.212.324
BRÜT KAR (ZARAR)
34.631.651 30.212.324
Genel Yönetim Giderleri
-13.213.888 -9.604.021
Pazarlama Giderleri
-9.059.421 -6.833.314
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.422.943
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.693.146 6.132.193
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-839.856 -486.292
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
6 -65.790 -272.788
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.722.899 19.148.102
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
29.002 160.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 6.240.784 12.484.714
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.992.685 31.792.816
Finansman Gelirleri
10.326.820 43.708
Finansman Giderleri
-8.386.904 -50.982.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.932.601 -19.145.645
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.036.993 5.626.337
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.993.210 -1.802.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
7.030.203 7.428.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
23.969.594 -13.519.308
DÖNEM KARI (ZARARI)
23.969.594 -13.519.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.252.296 5.039.747
Ana Ortaklık Payları
14.717.298 -18.559.055
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç / kayıp 16 0,00190000 -0,00240000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç / kayıp 16 0,00190000 -0,00240000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.282.451 -1.957.534
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.691.270 -1.187.361
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
338.254 237.472
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
70.565 -1.007.645
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.416.480 -153.638
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.416.480 -153.638
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
10.416.480 -153.638
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.134.029 -2.111.172
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.103.623 -15.630.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
9.172.769 5.173.910
Ana Ortaklık Payları
23.930.854 -20.804.390http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763284


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3379 Değişim: -0,29%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,3937
Açılış: 13,3767
15,1543 Değişim: 0,07%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,1659
Açılış: 15,144
789,94 Değişim: -0,01%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 792,43
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.