KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

17.08.2023 - 19:28
KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Transferler
0 0 0 0 0 1.390.038 159.999 23.111.083 -24.661.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -285.206 98.100 0 0 0 17.795.193 17.608.087 17.608.087
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -301.252 0 -301.252 -301.252
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -1.097.363 0 0 0 1.097.363 0 -1.097.363 0 -1.097.363 -1.097.363
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -1.097.363 15.902.430 -542.667 296.620 6.842.359 253.966 56.791.728 17.795.193 130.617.266 130.617.266
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 -2.376.399 15.902.430 -580.138 416.110 8.121.395 253.697 55.512.691 39.139.626 150.764.682 150.764.682
Transferler
0 0 0 0 0 0 313.872 38.825.754 -39.139.626 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -183.000 365.510 0 0 0 94.432.146 94.614.656 94.614.656
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -722.762 0 0 0 722.762 0 -722.762 0 -722.762 -722.762
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -3.099.161 15.902.430 -763.138 781.620 8.844.157 567.569 93.615.683 94.432.146 244.656.576 244.656.576


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.962.259 -3.561.210
Dönem Karı (Zararı)
94.432.146 17.795.193
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-71.219.025 -13.802.862
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 2.067.587 1.289.134
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
848.466 480.141
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 814.261 131.767
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 34.205 348.374
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19 1.159.210 -2.001.443
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-98.168.808 -11.262.358
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4,18 -98.168.808 -11.262.358
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 23.183.065 -1.602.173
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
4 -308.545 -706.163
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-5.667.393 -4.390.153
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 155.562 -242.463
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.544 -1.769
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -4.377.031 -1.423.035
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -782.972 -1.204.837
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.393.982 -110.777
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
288.062 70.207
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.959 -31.528
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
43.959 -31.528
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 493.933 -520.511
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.886.432 -925.440
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.179.373 -274.647
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-1.707.059 -650.793
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.545.728 -397.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -398.406 -401.546
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
20 -1.185.063 -2.607.411
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -154.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.645.486 -61.133.409
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 4.247.350 24.706.163
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -1.218.101 -42.775.383
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -12.674.735 -4.253.921
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -38.810.268
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.113.129 -266.805
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-722.762 -1.097.363
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-722.762 -1.097.363
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.374.164 -922.679
Ödenen Temettüler
0 -301.252
Alınan Faiz
983.797 2.054.489
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.203.644 -64.961.424
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
365.510 98.100
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.569.154 -64.863.324
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.903.593 86.376.782
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 61.472.747 21.513.458


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 61.472.747 56.922.957
Finansal Yatırımlar
4 146.382.999 50.934.895
Ticari Alacaklar
5 15.254.434 15.409.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.254.434 15.409.996
Diğer Alacaklar
14.856 18.400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.856 18.400
Stoklar
6 19.059.832 14.682.801
Peşin Ödenmiş Giderler
7 5.298.969 4.515.997
Diğer Dönen Varlıklar
1.265.055 85.682
ARA TOPLAM
248.748.892 142.570.728
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.748.892 142.570.728
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 1.015.976 694.481
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 2.251.361 585.675
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 25.895.845 14.820.388
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 0 1.365.728
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.163.182 17.466.272
TOPLAM VARLIKLAR
277.912.074 160.037.000
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.189.575 567.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.189.575 567.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.189.575 567.033
Ticari Borçlar
3.465.808 2.071.826
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3.465.808 2.071.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.118.963 830.901
Diğer Borçlar
386.005 342.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
386.005 342.046
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 532.126 38.193
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 2.805.776 1.371.405
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.664.751 1.096.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 1.272.732 738.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 392.019 357.814
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
970.257 1.305.911
ARA TOPLAM
12.133.261 7.623.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.133.261 7.623.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.683.131 100.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.683.131 100.704
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
12 1.683.131 100.704
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.658.358 1.547.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.658.358 1.547.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
20 17.780.748 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.122.237 1.648.444
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
33.255.498 9.272.318
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
244.656.576 150.764.682
Ödenmiş Sermaye
14 34.375.000 34.375.000
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -3.099.161 -2.376.399
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-763.138 -580.138
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-763.138 -580.138
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-763.138 -580.138
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
781.620 416.110
Yabancı Para Çevrim Farkları
781.620 416.110
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 8.844.157 8.121.395
Diğer Yedekler
567.839 253.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
93.615.683 55.512.691
Net Dönem Karı veya Zararı
94.432.146 39.139.626
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
244.656.576 150.764.682
TOPLAM KAYNAKLAR
277.912.074 160.037.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
15 21.115.220 11.232.331 13.066.651 7.137.476
Satışların Maliyeti
15 -8.064.116 -3.799.978 -3.915.295 -2.422.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
13.051.104 7.432.353 9.151.356 4.714.922
BRÜT KAR (ZARAR)
13.051.104 7.432.353 9.151.356 4.714.922
Genel Yönetim Giderleri
16 -6.785.693 -5.025.752 -3.099.517 -2.003.548
Pazarlama Giderleri
16 -4.154.329 -3.494.364 -2.633.708 -1.541.778
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 3.157.434 1.454.641 2.788.358 751.936
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -2.568.459 -1.532.254 -2.370.350 -1.268.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.700.057 -1.165.376 3.836.139 653.082
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 98.477.353 11.968.521 38.830.147 9.152.405
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.177.410 10.803.145 42.666.286 9.805.487
Finansman Gelirleri
19 17.974.904 6.865.926 15.182.485 2.233.796
Finansman Giderleri
19 -1.537.103 -1.476.051 -67.597 -138.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
117.615.211 16.193.020 57.781.174 11.900.703
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-23.183.065 1.602.173 -12.096.438 -221.681
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -3.990.839 2.253.226 -3.637.545 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 -19.192.226 -651.053 -8.458.893 -221.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
94.432.146 17.795.193 45.684.736 11.679.022
DÖNEM KARI (ZARARI)
94.432.146 17.795.193 45.684.736 11.679.022
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
94.432.146 17.795.193 45.684.736 11.679.022
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 2,76000000 0,52000000 1,34000000 0,34000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-183.000 -285.206 -233 -433.221
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-228.750 -356.507 -291 -541.526
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
20 45.750 71.301 58 108.305
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
365.510 98.100 306.460 38.100
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
365.510 98.100 306.460 38.100
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
182.510 -187.106 306.227 -395.121
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
94.614.656 17.608.087 45.990.963 11.283.901
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
94.614.656 17.608.087 45.990.963 11.283.901http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186701


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.