KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.03.2023 - 23:00
KAP ***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PAPIL*** PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -148.329 0 3.821.494 0 26.665.016 9.447.692 90.063.303 90.063.303
Transferler
0 0 0 0 533.464 0 8.914.228 -9.447.692 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -109.132 198.520 0 0 0 24.661.120 24.750.508 24.750.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0 0 0 0 0 0 0 -499.984 0 -499.984 -499.984
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 93.967 0 0 93.967 93.967
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
34.375.000 0 15.902.430 -257.461 198.520 4.354.958 93.967 35.079.260 24.661.120 114.407.794 114.407.794
Transferler
0 0 0 0 0 1.390.038 160.000 23.111.082 -24.661.120 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -322.677 217.590 0 0 0 39.139.626 39.034.539 39.034.539
Kar Payları
0 0 0 0 0 -301.252 0 -301.252 -301.252
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 -2.376.399 0 2.376.399 0 -2.376.399 0 -2.376.399 -2.376.399
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
34.375.000 -2.376.399 15.902.430 -580.138 416.110 8.121.395 253.967 55.512.691 39.139.626 150.764.682 150.764.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.679.303 18.392.428
Dönem Karı (Zararı)
39.139.626 24.661.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.398.956 6.555.417
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8,9,10 3.549.660 1.900.985
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
813.690 422.917
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 455.876 422.917
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 357.814 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.228.730 -3.107.461
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20,21 -3.228.730 -3.107.461
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.904.179 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 -4.904.179 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 -227.810 6.672.408
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 666.568
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
20 -23.401.587 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.085.462 -11.643.611
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -4.145.880 -9.541.322
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -2.895 -3.210
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
6 -3.629.846 -430.810
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -952.626 -2.909.161
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.590.360 173.998
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 558.808 105.365
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
128.179 117.900
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
128.179 117.900
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
7 -482.318 -313.546
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
850.756 1.157.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 434.457 482.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 416.299 674.998
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.655.208 19.572.926
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -318.941 -103.298
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.656.964 -1.077.200
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-31.077.568 -6.155.778
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-22.629.129 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,9 4.329 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,9 -8.452.768 -6.155.778
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.292.514 2.087.271
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
15 -2.376.399 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.024.660 -1.160.649
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
21 0 -81.017
Ödenen Temettüler
15 -301.252 -499.984
Alınan Faiz
3.409.797 3.734.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 93.967
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.690.779 14.323.921
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
217.590 198.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-29.473.189 14.522.441
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 86.376.782 71.854.341
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 56.903.593 86.376.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.922.957 86.412.566
Finansal Yatırımlar
4 50.934.895 0
Ticari Alacaklar
15.409.996 11.264.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 15.409.996 11.264.116
Diğer Alacaklar
18.400 15.505
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
18.400 15.505
Stoklar
6 14.682.801 11.052.955
Peşin Ödenmiş Giderler
7 4.515.997 3.563.371
Diğer Dönen Varlıklar
14 85.682 520.139
ARA TOPLAM
142.570.728 112.828.652
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.570.728 112.828.652
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
8 694.481 569.606
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 585.675 945.535
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 14.820.388 8.579.870
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 1.365.728 1.777.897
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.466.272 11.872.908
TOPLAM VARLIKLAR
160.037.000 124.701.560
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
567.033 1.014.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
567.033 1.014.097
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 567.033 1.014.097
Ticari Borçlar
2.071.826 481.466
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.071.826 481.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 830.901 272.093
Diğer Borçlar
342.046 213.867
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
342.046 213.867
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 38.193 520.511
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.371.405 4.749.017
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.096.559 786.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 738.745 786.225
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 357.814 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 1.305.911 889.612
ARA TOPLAM
7.623.874 8.926.888
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.623.874 8.926.888
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.704 406.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
100.704 406.900
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13 100.704 406.900
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.547.740 959.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 1.547.740 959.978
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.648.444 1.366.878
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.272.318 10.293.766
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
150.764.682 114.407.794
Ödenmiş Sermaye
15 34.375.000 34.375.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.376.399 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 15.902.430 15.902.430
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-580.138 -257.461
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-580.138 -257.461
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -580.138 -257.461
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
416.110 198.520
Yabancı Para Çevrim Farkları
416.110 198.520
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 8.121.395 4.354.958
Diğer Yedekler
253.967 93.967
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.512.691 35.079.260
Net Dönem Karı veya Zararı
39.139.626 24.661.120
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
150.764.682 114.407.794
TOPLAM KAYNAKLAR
160.037.000 124.701.560


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 42.781.927 29.397.243
Satışların Maliyeti
16 -23.595.136 -24.132.111
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.186.791 5.265.132
BRÜT KAR (ZARAR)
19.186.791 5.265.132
Genel Yönetim Giderleri
17 -11.439.975 -6.919.736
Pazarlama Giderleri
17 -6.731.886 -3.845.007
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.338.512 3.578.384
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.948.848 -2.327.883
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.404.594 -4.249.110
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 28.305.766 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.710.360 -4.249.110
Finansman Gelirleri
21 10.969.821 37.399.321
Finansman Giderleri
21 -1.768.365 -1.816.683
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
38.911.816 31.333.528
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
227.810 -6.672.408
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 720.648 -6.291.025
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -492.838 -381.383
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
39.139.626 24.661.120
DÖNEM KARI (ZARARI)
39.139.626 24.661.120
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.139.626 24.661.120
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 23 1,14000000 0,72000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-322.677 -109.132
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 -403.346 -136.415
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
22 80.669 27.283
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
217.590 198.520
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
217.590 198.520
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
217.590 198.520
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-105.087 89.388
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
39.034.539 24.750.508
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
39.034.539 24.750.508http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124147


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.855 Değişim: 0,00% Hacim : 95.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.855 06.12.2023 Yüksek 8.112
Açılış: 8.067
28,9271 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8449 07.12.2023 Yüksek 28,9331
Açılış: 28,9123
31,1972 Değişim: 0,19%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2253
Açılış: 31,1368
1.887,28 Değişim: 0,18%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.887,88
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.