KAP ***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 21:09
KAP ***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
12 6.907.275 6.706.750 4.112.156 4.057.910
Satışların Maliyeti
12 -3.188.901 -2.602.069 -1.462.153 -1.294.278
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.718.374 4.104.681 2.650.003 2.763.632
BRÜT KAR (ZARAR)
3.718.374 4.104.681 2.650.003 2.763.632
Genel Yönetim Giderleri
13 -600.934 -270.906 -236.918 -120.585
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 8.730.287 139.601 3.843.809 138.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -126.377 -22.508 -19.545 -14.612
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.721.350 3.950.868 6.237.349 2.767.248
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
11.721.350 3.950.868 6.237.349 2.767.248
Finansman Gelirleri
16 190.244 662.383 106.475 51.150
Finansman Giderleri
16 -5.935.930 -5.039.368 -2.709.798 -1.788.163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.975.664 -426.117 3.634.026 1.030.235
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.304.205 133.970 -870.362 -157.918
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -1.304.205 133.970 -870.362 -157.918
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 20 0,19400000 -0,01700000 0,08900000 0,05100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.049.748 9.269.349
Dönem Karı (Zararı)
4.671.459 -292.147
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-132.413 5.286.024
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 1.482.466 1.758.544
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.857 -104.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 100.857 19.022
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -123.824
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.631.237 6.505
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
4.611.296 3.759.747
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 1.304.205 -133.970
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.489.298 4.275.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
230.458 -182.445
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.882 -8.453
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.762.638 4.466.370
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.049.748 9.269.349
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.459.262 -46.676
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.459.262 -46.676
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-722.278 -12.303.494
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.696.418 -12.305.218
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
9.113.691 0
Ödenen Faiz
-163.994 0
Alınan Faiz
24.443 1.724
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-131.792 -3.080.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-131.792 -3.080.821
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.950.699 8.441.761
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
22 1.818.907 5.360.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
22 1.818.907 1.950.699
Ticari Alacaklar
104.035 334.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 104.035 334.493
Diğer Alacaklar
43.605 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 43.605 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
6 2.334.070 76.380
Diğer Dönen Varlıklar
10 69.716 92.653
ARA TOPLAM
4.370.333 2.495.514
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.370.333 2.495.514
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
663.794 653.669
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 663.794 653.669
Maddi Duran Varlıklar
7 109.971.931 108.992.013
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22.504 25.626
Peşin Ödenmiş Giderler
6 19.719 1.074
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 955.472 2.259.677
Diğer Duran Varlıklar
10 1.664.367 2.228.279
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.297.787 114.160.338
TOPLAM VARLIKLAR
117.668.120 116.655.852
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
18 6.150.920 6.879.753
Ticari Borçlar
300.859 257.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 300.859 257.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 31.782 42.908
Diğer Borçlar
5 0 7.017.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 0 7.012.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0 4.445
Kısa Vadeli Karşılıklar
130.720 78.758
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
9 130.720 78.758
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 12.852 57.992
ARA TOPLAM
6.627.133 14.334.655
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.627.133 14.334.655
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
18 25.295.689 29.651.978
Diğer Borçlar
5 8.355.725 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3,5 8.355.725 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
299.765 250.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9 299.765 250.870
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
33.951.179 29.902.848
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.578.312 44.237.503
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
77.089.808 72.418.349
Ödenmiş Sermaye
11 31.095.331 60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11 57.475.737 57.475.737
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
57.475.737 57.475.737
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
57.475.737 57.475.737
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-19.722.719 -51.481.669
Net Dönem Karı veya Zararı
4.671.459 2.854.281
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
77.089.808 72.418.349
TOPLAM KAYNAKLAR
117.668.120 116.655.852


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 42.526.799 71.827 -29.384.744 919.942 34.703.824 34.703.824
Transferler
919.942 -919.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.048.407 9.536 -292.147 5.765.796 5.765.796
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 48.575.206 81.363 -28.464.802 -292.147 40.469.620 40.469.620
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 3.570.000 57.475.737 -51.481.669 2.854.281 72.418.349 72.418.349
Transferler
2.854.281 -2.854.281 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.671.459 4.671.459 4.671.459
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-28.904.669 28.904.669 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
31.095.331 3.570.000 57.475.737 -19.722.719 4.671.459 77.089.808 77.089.808


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.671.459 -292.147 2.763.664 872.317
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 6.057.943 0 6.042.273
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 6.720.452 0 6.720.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 12.226 0 -7.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 -674.735 0 -670.315
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17 0 -674.735 0 -670.315
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 6.057.943 0 6.042.273
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.671.459 5.765.796 2.763.664 6.914.590
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
4.671.459 5.765.796 2.763.664 6.914.590http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955703


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,00% Hacim : 11.742 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.386 20.09.2021 Yüksek 1.408
Açılış: 1.408
8,6614 Değişim: -0,04%
Düşük 8,6551 21.09.2021 Yüksek 8,6740
Açılış: 8,6647
10,1760 Değişim: 0,15%
Düşük 10,1520 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
490,68 Değişim: -0,19%
Düşük 490,20 21.09.2021 Yüksek 492,36
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.