KAP ***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

26.01.2021 - 19:42
KAP ***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***PAMEL*** PAMUKOVA YENİLENEBİLİR ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 7.638.615 7.688.473
Satışların Maliyeti
20 -3.057.234 -3.993.950
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.581.381 3.694.523
BRÜT KAR (ZARAR)
4.581.381 3.694.523
Genel Yönetim Giderleri
-772.285 -454.937
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 5.071.118 44.056
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0 -450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.880.214 3.283.192
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.880.214 3.283.192
Finansman Gelirleri
23 995.616 2.251.428
Finansman Giderleri
23 -9.598.437 -5.029.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
277.393 504.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.298.914 415.041
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.298.914 415.041
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.576.307 919.942
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.576.307 919.942
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.576.307 919.942
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 16 0,21000000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.277.841 7.216.962
Dönem Karı (Zararı)
3.576.307 919.942
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.183.524 5.417.467
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 1.610.061 2.942.307
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-252.170 29.968
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 -58.557 30.933
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-193.613 -965
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.084 6.245
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.921 -6.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.005 12.572
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.116.463 2.853.988
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -3.298.914 -415.041
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-481.990 894.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.092 930.940
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.945 -277.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-413.953 240.932
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.277.841 7.232.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -15.115
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-63.863 -62.886
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -63.863 -62.886
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-15.081.753 -419.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-15.879.793 -420.221
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
802.220 0
Ödenen Faiz
-8.101 -5.584
Alınan Faiz
3.921 6.327
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.867.775 6.734.598
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.867.775 6.734.598
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
8.441.761 1.707.163
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.573.986 8.441.761


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.573.986 8.441.761
Ticari Alacaklar
224.145 209.053
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 224.145 209.053
Diğer Alacaklar
41.289 41.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 41.289 41.289
Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.914 18.115
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 5.848
Diğer Dönen Varlıklar
10 28.131 52.787
ARA TOPLAM
1.884.465 8.768.853
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.884.465 8.768.853
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.297 156.297
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 156.297 156.297
Maddi Duran Varlıklar
11 59.286.709 63.739.993
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 15.515 12.806
Peşin Ödenmiş Giderler
13 1.074 7.562
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
59.459.595 63.916.658
TOPLAM VARLIKLAR
61.344.060 72.685.511
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 31.920.928
Ticari Borçlar
27.491 80.436
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 27.491 80.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 1.100 177.308
Diğer Borçlar
14 954.824 151.862
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
25 953.326 151.106
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
1.498 756
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 123.352
Kısa Vadeli Karşılıklar
9 0 193.613
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 434
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
193.179
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10 58.453 211.781
ARA TOPLAM
1.041.868 32.859.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.041.868 32.859.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 23.157.598 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
117.544 80.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 117.544 80.112
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 290.181 3.899.791
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.565.323 3.979.903
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.607.191 36.839.183
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.736.869 35.846.328
Ödenmiş Sermaye
19 17.000.000 17.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 3.570.000 3.570.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
41.055.364 43.741.130
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
41.055.364 43.741.130
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 41.055.364 43.669.303
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 71.827
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.464.802 -29.384.744
Net Dönem Karı veya Zararı
3.576.307 919.942
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.736.869 35.846.328
TOPLAM KAYNAKLAR
61.344.060 72.685.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 24.217.162 63.349 -22.630.204 -6.754.540 15.465.767 15.465.767
Transferler
-6.754.540 6.754.540 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.452.141 8.478 919.942 20.380.561 20.380.561
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 43.669.303 71.827 -29.384.744 919.942 35.846.328 35.846.328
Transferler
919.942 -919.942 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.613.939 -71.827 3.576.307 890.541 890.541
Dönem Sonu Bakiyeler
17.000.000 3.570.000 41.055.364 0 -28.464.802 3.576.307 36.736.869 36.736.869


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.576.307 919.942
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.685.766 19.460.619
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 -2.904.377 21.613.490
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -92.085 10.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
24 310.696 -2.163.740
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.685.766 19.460.619
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
890.541 20.380.561
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
890.541 20.380.561http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904525


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5149 Değişim: -0,23%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5396
Açılış: 7,532
8,9737 Değişim: -0,07%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
413,51 Değişim: 0,54%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,68
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.